Tillbaka till startsidan

Du är här:

Tobak och e-cigaretter

Du som vill sälja tobak i din butik eller restaurang behöver ha ett försäljningstillstånd innan försäljningen påbörjas. Om du bara säljer elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare räcker det med en anmälan.

Beskriver min bild

Ansökan om försäljningstillstånd

Du som vill sälja tobaksvaror måste ha ett särskilt försäljningstillstånd. Det gäller såväl försäljning till konsumenter (detaljhandel) som försäljning till detaljhandeln (partihandel). Du söker tillståndet hos den kommun där försäljningen ska ske eller där du har ditt lager. Kom ihåg att ha alla uppgifter klara när du ansöker. Om du måste komplettera med dokument kan vår utredning ta längre tid. På ansökningsblanketten står vilka handlingar du ska skicka med.


Blankett för ansökan om försäljningstillstånd för detaljhandelPDF


Blankett för ansökan om försäljningstillstånd för partihandelPDF

Du ska visa att du är lämplig

När du ansöker om ett försäljningstillstånd ska vi pröva din lämplighet. Vi granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning (vandel). Det gör vi genom att vi begär ett yttrande från Polismyndigheten och även från Tullverket om ansökan gäller partihandel.

Vad kostar ett tillstånd?

Ansökningsavgiften för ett stadigvarande försäljningstillstånd är 13 400 kronor (2021). Om du bara vill ha ett tillfälligt tillstånd är avgiften nedsatt till hälften, 6 700 kronor (2021). Det tillkommer även en årlig tillsynsavgift på 4 020 kronor (2021).


På sidan Avgifter för tillsyn och tillstånd kan du läsa mer om våra avgifter.

Handläggningstid

Handläggningstiden efter att alla ansökningshandlingar lämnats in är max fyra månader men kan under vissa omständigheter förlängas med ytterligare max fyra månader.

Försäljning av e-cigaretter

För försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det med en anmälan till kommunen.

Det kostar inget an anmäla försäljningen men vi tar ut en årlig tillsynsavgift på 1 340 kronor (2021).


Blankett för anmälan av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållarePDF

Du måste ha ett program för egenkontroll

För att få sälja tobaksvaror och e-cigaretter måste det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

 

Ladda ner Folkhälsomyndighetens vägledning för egenkontrollprogram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Oscar Hedén, Livsmedelsinspektör, 0325-184 44

Uppdaterad: