Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Tobak och e-cigaretter

Du som vill sälja tobak i din butik eller restaurang behöver numera ha ett försäljningstillstånd innan försäljningen påbörjas. Om du bara säljer elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare räcker det med en anmälan.

Beskriver min bild

Ny tobakslag den 1 juli 2019

Riksdagen har röstat igenom en ny tobakslag, lag om tobak och liknande produkter, som ersätter nuvarande tobakslag och lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2019.

Krav på tillstånd för att få sälja tobak

En stor förändring i den nya lagen är att det kommer att krävas tillstånd för att få sälja tobaksvaror. Med tobak avses:

  • cigaretter
  • rulltobak
  • tobak för vattenpipa
  • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
  • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.


För försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det även fortsättningsvis med en anmälan till kommunen. Örtprodukter och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak får säljas utan tillstånd eller anmälan.


Blankett för anmälan av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållarePDF

Har du anmält försäljning enligt den gamla lagen?

Du som sedan tidigare har anmält försäljning av tobak omfattas av en övergångsperiod. Det innebär att du får fortsätta försäljningen till och med den 31 oktober 2019. För att få fortsätta sälja efter den 31 oktober måste en ansökan om tillstånd inkommit till kommunen. Därefter får försäljningen fortsätta till dess att beslut fattas.

Ansökan om tillstånd

Dn nya lagen innebär att du som vill sälja tobaksvaror måste ha ett särskilt försäljningstillstånd. Det gäller såväl försäljning till konsumenter (detaljhandel) som försäljning till detaljhandeln (partihandel). Du söker tillståndet hos den kommun där försäljningen ska ske eller där du har ditt lager.


Blankett för ansökan om försäljningstillstånd för detaljhandelPDF


Blankett för ansökan om försäljningstillstånd för partihandelPDF


När du ansöker om ett försäljningstillstånd ska vi pröva din lämplighet. Vi granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning (vandel). Det gör vi genom att vi begär ett yttrande från Polismyndigheten och även från Tullverket om ansökan gäller partihandel.

Du måste ha ett program för egenkontroll

För att du ska få tillstånd krävs dessutom att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska anses vara komplett.

 

Ladda ner Folkhälsomyndighetens vägledning för egenkontrollprogram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kostar ett tillstånd?

Ansökningsavgiften för ett stadigvarande försäljningstillstånd är 10 200 kronor (2019). Om du bara vill ha ett tillfälligt tillstånd är avgiften nedsatt till hälften, 5 100 kronor (2019).


Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkterPDF

Vanliga frågor och svar

Övriga förändringar i och med den nya lagen

Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen.


Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, bland annat uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser där rökförbud kommer att råda är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.


Här kan du läsa mer om rökfria miljöer »


Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.


Du kan läsa mer om den nya lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 01 november 2019