Du är här:

Skadedjur, ohyra

Alla bostadsområden i vår kommun ligger naturnära vilket på många sätt är mycket värdefullt, men det kan också innebära störningar. Fåglar kan hålla dig vaken om nätterna och gnagare kan sprida sjukdomar.

skadedjur

Vad är skadedjur och ohyra?

Skadedjur och ohyra kan skapa problem för de boende i en fastighet genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag. Mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror och flugor räknas som ohyra. En insekt klassas som ohyra när den finns på olämplig plats i olämpligt antal. Detsamma gäller för skadedjur och hit räknas till exempel möss, råttor, kråkor, måsar och vissa duvarter. Vilda djur som rådjur, grävlingar och vildkatter räknas också som skadedjur om de skapar problem vid din bostad, bland annat genom att smutsa ner.

Kaja (Corvus monedula)
Kanadagås (Branta canadensis)
Grävling (Meles meles)

Åtgärder mot skadedjur

Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler och liknande, så att insekter inte får chans att föröka sig. Fastigheten bör vara råttsäkrad så att gnagare inte kan komma in. Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Detsamma gäller för komposter.

Skadeinsekter och mördarsniglar

Vid större angrepp av skadeinsekter eller skadedjur bör kontakt tas med det saneringsföretag som ditt försäkringsbolag rekommenderar. Sanering med bekämpningsmedel på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag. De bekämpningsmedel som används ska vara godkända av Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under senare år har den spanska skogssnigeln (mördarsnigeln) kommit in och spridit sig i Sverige. Om du har fått spanska skogssniglar i trädgården kan du besöka Göteborgs Naturhistoriska museums webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som ger mycket bra tips om hur sniglarna kan bekämpas. 

Fåglar

Om det är en grupp djur som stör, till exempel fåglar, är det oftast ingen idé att skjuta av dom, en ny familj tar snart över deras plats. Vad man kan göra är att försöka försvåra för fåglarna att bygga bo och minska den tillgängliga maten.

  • Undvik spill vid fågelmatning.
  • Förpacka ditt avfall väl, överfyll inte soptunnan.
  • Sätt upp nät i skorstenspipan eller andra varma ställen som fåglar kan tänkas vilja övervintra.
  • Anlita företag som arbetar med skadedjursbekämpning.

Om ett djur beter sig aggressivt eller konstigt

Ibland kan det vara ett enstaka djur som är aggressiv eller beter sig konstigt. Då kan det bli aktuellt med avskjutning.

  • Ligger ditt hus utanför planlagt område - kontakta Svenska Jägareförbundet Södra Älvsborg så hjälper de dig vidare, telefon 033-26 55 55
  • Ligger ditt hus inom tätbebyggt (planlagt) område - kontakta oss på miljöenheten. Kommunen kan bistå med kontakt till vår kommunala skytt. Kommunen står däremot inte för kostanden för skytten.

Ansvar för åtgärder och sanering

Du som fastighetsägare

Fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse har det huvudsakliga ansvaret för åtgärda problem med ohyra och skadedjur. Detta gäller även i de fall där hyresgästen har orsakat ohyran.

Om du som fastighetsägare har problem i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring. Därefter kontaktar du det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Du som hyresgäst

Hyresgäster som har problem med skadedjur eller ohyra i sin bostad eller inom fastigheten, ska kontakta värden, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens ordförande. Det är fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse som har det huvudsakliga ansvaret för saneringen.

Det bör alltid finnas information om saneringsföretag i ditt hyreshus så att du som hyresgäst själv kan kontakta dem vid behov. Om problemet inte åtgärdas kan anmälan göras till oss på miljöenheten.

Du som villaägare

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla skadedjur och ohyra borta. En skadedjursförsäkring kan ingå i din villa- eller hemförsäkring. Kontakta dock alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09
Sandra Andersson, Miljöhandläggare, 0325-181 81

Uppdaterad: