Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Hygienlokaler

Om du planerar att starta en verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling där det finns risk för blodsmitta och annan smitta, måste du i förväg anmäla detta till oss på miljöenheten.

glaskula

Vad är en hygienlokal?

Med hygienlokaler avses lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling så som hårvård, massage, akupunktur, tatuering och solarium. Alla verksamheter är inte anmälningspliktiga men kommunen har tillsyn över samtliga.

Anmäl din verksamhet

Om du planerar att starta, ändra eller bygga ut en verksamhet för hygienisk behandling är du i vissa fall skyldig att anmäla detta till kommunen i minst sex veckor innan verksamheten startar eller förändringen genomförs. Anmälningsplikten gäller även om du flyttar din befintliga verksamhet från en lokal till en annan.

Anmälningsplikten gäller främst verksamheter som kan innebära risk för blodsmitta och annan smitta och är till för att vi som tillsynsmyndighet ska få möjlighet att lämna råd, anvisningar och synpunkter innan en ny verksamhet startar. Det finns krav på lokalens inredning, redskapshanteringen och på den personliga hygienen.

Anmälningsplikt gäller exempelvis för följande verksamheter:

  • Tatuering
  • Piercing
  • Fotvård
  • Akupunktur
  • Solarier

Kontakta oss om du är tveksam om just din verksamhet är anmälningspliktig.

Ambulerande verksamhet

Om du flyttar din verksamhet mellan kommuner i till exempel en husvagn, ska verksamheten anmälas i varje kommun där du bedriver din behandling. Gör du hembesök eller liknande ska en anmälan göras till den kommun där utrymmen för till exempel rengöring och lagring av utrustningen sker.

Egenkontroll

Anmälningspliktiga verksamheter har krav på sig, enligt miljöbalken, att ha en systematisk och dokumenterad egenkontroll. Anledningen är att man ska förebygga eventuella risker som kan uppstå. I egenkontrollen ska det bland annat finnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter.

.

Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62

Uppdaterad: