Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Bygglov

I många fall behöver du som vill etablera en ny verksamhet söka bygglov för åtgärden. Du behöver i de flesta fall bygglov för att bygga nytt, ändra en byggnad eller ändra byggnadens användning. Om du ska riva en byggnad krävs rivningslov.

person hoppar glatt upp i luften framför ett bostadshus

Bygga nytt, ändra och riva

Här på bygglovsidorna kan du läsa mer om vad som kräver bygglov och när det räcker med en anmälan och startbesked.

Bygglov för olika branscher

Butiker

Bygglov krävs för att bygga nya butiker, inreda befintliga hus som tidigare varit något annat eller dela upp en butik i flera butiker. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar.

Kontor

Bygglov krävs för att bygga nya kontorshus, för att bygga till eller ändra fasader på befintliga byggnader. Bygglov krävs för att inreda byggnader till kontor där lokalerna tidigare använts till något annat. Även för att sätta upp skyltar på fasaden krävs bygglov.

Restaurang, kiosk, café och uteservering

Bygglov krävs för att uppföra nya byggnader, bygga till eller starta en restaurang i en lokal som tidigare använts till något annat. I vissa fall behövs även bygglov för uteservering. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar.

Skola och förskola

För att bygga nya skolor och förskolor eller för att inreda en befintlig lokal till skola eller förskola som tidigare använts till annan verksamhet behövs bygglov. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar på fasaden.

Tips och Råd

När du startar en ny verksamhet så finns det vissa delar vi tittar på i bygglovet. Du ska uppfylla vissa krav som till exempel tillgänglighet, lämplighet och parkeringsplatser. Det finns även en hel del andra krav som ska uppfyllas.

Tillgänglighet

När du ansöker om bygglov kontrolleras byggnaden så den uppfyller kraven för tillgänglighet. Vi tittar på att lokalen eller byggnaden uppfyller bestämmelserna om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Lämplighet

När vi handlägger bygglovet ingår att vi gör en bedömning om byggnaden är lämplig för sitt ändamål. Syftet med detta är att skapa en bra miljö att vistas och arbeta i och för att värna om eventuella kulturhistoriska värden hos byggnaden.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser är viktigt för de flesta verksamheter. Det gäller att ta fram tillräckligt med parkeringsplatser inom den egna fastigheten som ska finnas till för kunder, besökare och arbetare. Viktigt att tänka på är att det ska finnas parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga tillräckligt nära entrén. Vid skolor och förskolor ska det även finnas fungerande "hämta-lämna"-lösning. 

Tidsbegränsade lov

Många vill gärna placera kiosker, uteserveringar, återvinningsstationer och så vidare på mark som är avsett för något annat enligt detaljplanen. För sådana projekt som avser tillfälliga åtgärder kan man söka om att få tidsbegränsat lov.

.

Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45
Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55

Uppdaterad: