Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Värmepump

Att installera en värmepump kan ge dig kraftigt minskade kostnader för uppvärmning samtidigt som den bidrar till en bättre miljö.

Fördelar och nackdelar

Det finns många olika sorters värmepumpar, exempelvis frånluftsvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar, luft-luftvärmepumpar samt berg- eller ytjordvärmepumpar.

Olika värmepumpssystem har olika fördelar, men generellt kan man säga att värmepumpar är både driftsäkra och har lång livslängd. Några av nackdelarna:

  • Bergvärmepump kan vara en kostsam investering på grund av borrning.
  • Jordvärmepump kräver stora ytor i din trädgård.
  • Vissa luftvärmepumpar som finns på marknaden klarar inte det svenska klimatet och de kan dessutom ge upphov till störande buller.

Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge dig mer information om vilken sorts värmepump som kan passa för just ditt hus.

Ansök om tillstånd innan installationen

Om du ska installera en värmepump för jord-, ytvatten- eller bergvärme måste du först ansöka om och invänta ett skriftligt tillstånd innan du påbörjar installationen.

Det är viktigt att du ansöker i god tid före planerad installation. Handläggningstiden kan vara upp till sex veckor. Om ärendet är komplett när det kommer in till oss förkortas handläggningstiden. Var därför noga med att fylla i alla uppgifter på blanketten och skicka med de bilagor som krävs. Är du osäker på hur blanketten ska fyllas i eller vilka bilagor som ska skickas med, kontakta gärna oss på miljöenheten för information.

Installerar du en värmepump utan tillstånd får du betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor samt ytterligare avgifter för kommunens hantering av ärendet.

Att tänka på vid ansökan

För att grundvattnet, vårt viktigaste livsmedel, inte ska förorenas av värmepumpsanläggningar, måste installationen göras korrekt. Svenljunga kommun kräver därför att brunnsborraren är certifierad.

Diskutera borrhålets placering med dina grannar. Borrhål som placeras för tätt kan stjäla energi från varandra, därför rekommenderas ett avstånd på 20 meter mellan två borrhål.

Brunnsborrare är alltid skyldiga att rapportera nya energi- och dricksvattenbrunnar till SGU, (Sveriges geologiska undersökning) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luftvärmepump

När du installerar en luftvärmepump behöver du varken anmäla eller söka tillstånd hos kommunen. Du bör ändå tänka på hur dina grannar kan påverkas av installationen. Både du och dina grannar kan störas av en bullrande och olämpligt placerad luftvärmepump.

Det är ditt ansvar som ägare att din värmepumpanläggning inte orsakar störningar. Informera och diskutera med din granne innan pumpen installeras för bästa tänkbara placeringen. Om en granne trots allt blir störd av ljudet från luftvärmepumpen och klagar till kommunen måste ägaren till luftvärmepumpen visa att bullret från den understiger de riktvärden som finns. 

.

Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09
Anna Nikumaa, Miljöhandläggare, 0325-184 32

Uppdaterad: