Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Störande katter

Många har stor glädje av katten som sällskapsdjur, medan andra upplever katter som en stor störning. Kraven som ställs på kattägare är att katten ska tas om hand så att den inte stör omgivningen.

i månen syns en siluett av en katt

Kattägarens ansvar

Husdjur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att inga problem för människors hälsa uppkommer. Den som matar en katt ses i lagens mening som ägare. Nedan följer några tips för vad du som kattägare bör tänka på:

 • Visa respekt för dina grannar och för dialog med dem för att undvika osämja. Uppmana dem att kontakta dig om katten ställer till med något samt fråga vad de tycker om att din katt går fri. Kanske kan ni kompromissa i vissa frågor?

 • Kastrera din katt, den slutar att markera revir och håller sig hemma mer. Detta gör också att vi får färre oönskade katter som riskerar att få leva ett hårt liv.

 • Minimera antalet katter till en eller ett fåtal. Kom ihåg att det krävs tillstånd för att hålla tio katter eller mer om de är äldre än 12 månader.

 • Märk katten genom att förse den med ett halsband med kontaktuppgifter. Katter kan även märkas med identifieringsnummer i örat hos veterinär. Märkning kan förhindra att din katt råkar illa ut, bedöms den som övergiven riskerar den att avlivas.

 • Om katten är van att gå på låda inomhus ställ gärna en kattlåda utomhus också, det kan förhindra att katten förorenar i sandlådor och rabatter.

 • Vill du vara på den säkra sidan håll din katt inomhus eller under sådan tillsyn att den inte stör andra personer, detta gäller särskilt i tätbebyggda områden. Det går för det mesta utmärkt att hålla en katt inomhus, om man vänjer den vid det från början.

 • Om katten hålls inomhus, tänk då på att den ska ha tillgång till miljöberikning såsom upphöjda liggplatser, möjlighet att klösa, gömställen samt kattlåda.

Om du känner dig störd

Om du känner dig störd kontakta i första hand kattens ägare. Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Den som känner sig störd måste därför ofta själv freda sig mot att katter tar sig in i hus eller upp på altaner. Nedan följer några tips för hur du kan freda dig mot oönskade katter:

 • Om katten förorenar på olämpliga platser finns preparat du kan köpa i handeln som "skrämmer" katten. I handeln finns även "kattskrämmor" som avger en signal som skrämmer bort katter, men inte uppfattas av det mänskliga örat.

 • Spruta/kasta vatten på katten om den kommer in på tomten. Tänk på att aldrig använda högtryckstvätt då denna kan orsaka allvarliga skador på katten!

 • Ta in dina dynor, täck dem eller införskaffa en dynbox att förvara dem i för att förhindra att de får katthår och/eller kattavföring på sig.

 • Förse sandlådor med lock.

 • Förse dörrar och fönster som du önskar hålla öppna med nät.

 • Fiberduk kan läggas över trädgårdsland för att skydda grönsakerna.

Vårt uppdrag

Miljöenhetens uppdrag är bland annat att utreda, med miljöbalken som underlag, om det finns risk för människors hälsa. Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens.

Efter en dom i Miljödomstolen (Stockholms Tingsrätt 2001-12-20, mål nr M 398-00) har det fastslagits att miljöbalken gör det omöjligt för myndigheter att ingripa vid lösspringande tamkatter, det vill säga det anses inte som olägenhet av betydelse. För att man ska kunna anse att det finns risk för olägenhet måste det röra sig om ett stort antal katter, till exempel en så kallad kattsamlare.

Herrelösa katter

Herrelösa katter får fångas in och lämnas till polisen som hittegods. Om du är helt säker på att en katt är herrelös får den avlivas av jakträttshavaren (markägaren) eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polisen.

.

Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09
Sandra Andersson, Miljöhandläggare, 0325-181 81

Uppdaterad: