Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Hantering av döda djur

Beroende på vilket djurslag det gäller finns det olika bestämmelser för hur man får hantera döda djur.

Undvik spridning av smittsamma sjukdommar

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare, men hästar kan grävas ner på en annan plats om man följer kommunens anvisningar.

Nedgrävning

Häst

Det finns speciella regler för nedgrävning av häst. Bland annat så krävs det att miljöenheten godkänner platsen som hästen ska begravas på.

Fyll i blanketten Begäran om anvisning av plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skicka in den till oss. Glöm inte att skicka med en karta med markerad tänkt nedgrävningsplats och närliggande vattentäkter.

Mer information om lagstiftningen som berör nedgrävning av häst finns på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sällskapsdjur

Det är tillåtet att själv gräva ner döda sälskapsdjur. Nedgrävningen ska ske på ett sådant sätt att det inte skapar besvär för omgivningen. Det innebär bland annat att djuret ska grävas ner tillräckligt djupt för att andra djur inte ska kunna gräva upp graven. Man måste även säkerställa att det är ett tillräckligt avstånd till granntomter samt närliggande vattentäkter, vattendrag och andra känsliga objekt. Till sällskapsdjur räknas även minigris och dvärgget.

Sjuka djur

Djur som misstänks ha en epizootisk sjukdom (exempelvis rabies, mul- och klövsjuka, mjältbrand eller svinpest) inte får grävas ner. Om du misstänker att ditt djur har en sådan sjukdom ska du anmäla det till en veterinär eller till länsstyrelsen. Även andra smittsamma sjukdomar kan kräva extra eftertanke vid val av nedgrävningsplats.

Kremation

Både sällskapsdjur och hästar kan kremeras om djurägaren väljer det. Ta kontakt med veterinär, de kan hänvisa till godkänd anläggning.

Lantbruksdjur

Djur inom lantbruket som kor, grisar, får och getter och så vidare räknas till produktionsdjur. Dessa får inte grävas ner utan ska lämnas till godkända anläggningar för att slutligen gå till förbränning. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09
Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Sandra Andersson, Miljöhandläggare, 0325-181 81

Uppdaterad: