Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Ovårdade tomter och nedskräpning

Som tomtägare är du skyldig att se till att din tomt är i ett vårdat skick. Det innebär att tomter ska vara städade så att det inte finns risk för olycksfall eller att det blir ett problem för omgivningen.

Städa och vårda din tomt

Det är samma regler för vård och skötsel av privata tomter som för allmänna platser som gator, parker och torg. Som fastighetsägare är du skyldig att se till att din tomt och dina byggnader är i ett vårdat skick. Det innebär att tomter ska vara städade så att det inte finns risk för olycksfall eller att det blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan betraktas som en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.

En byggnad som ser tråkig och sliten ut bedöms oftast inte vara ovårdad enligt plan- och bygglagen. Men finns det däremot risk för olycksfall med till exempel krossat glas, lösa takpannor, större upplag eller fordon på tomten som inte är kördugliga, har kommunens byggnadsnämnd rätt att förelägga fastighetsägaren att vidta åtgärder.

Häckar och växtlighet

Som tomtägare är du skyldig att hålla häckar och annan växtlighet intill gatukorsningar och tomtutfarter i vårdat skick för att för att hindra att olyckor sker.

Här kan du läsa mer om regler för växtlighet i tomtgräns »

Tomter med vildvuxna häckar mot annan tomt eller oklippt gräsmatta som ger ett ovårdat intryck anses inte vara ovårdat i plan- och bygglagens mening och är därför inget som kommunen kan tvinga någon att åtgärda. 

Anmälan om ovårdad tomt

Vill du anmäla en ovårdad tomt eller förfallen byggnad tar du kontakt med byggenheten.

Uppgifter som behövs vid en anmälan:

 • Adress och/eller fastighetsbeteckning för åtgärden.
 • En beskrivning av åtgärden och om den pågår eller inte.
 • Karta/situationsplan som visar var på tomten åtgärden utförs.
 • Gärna fotografier
 • Dina kontaktuppgifter och information om var du bor och om du vill ha direkt svar ifrån oss. Du kan också välja att vara anonym vid din anmälan.

Nedskräpning

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned. Trots det hamnar ändå en hel del skräp på fel ställe. Kommunen städar på gator, torg, parker och andra allmänna platser som kommunen ansvarar för. Städningen innebär betydande kostnader för kommunerna.

Med skräp menar vi både stora och små föremål som

 • glas
 • papper
 • engångsgrillar
 • fimpar
 • byggavfall
 • möbler
 • bilar
 • hemelektronik.

Klagomål på nedskräpning

Om du har klagomål på nedskräpning bör du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Vid nedskräpning runt återvinningsstationerna ska du göra anmälan via sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och söka upp den återvniiningsstation det gäller..

Vid nedskräpning längs vägar är det väghållaren som ska kontaktas. För tätortsgator är Svenljunga kommun väghållare. Trafikverket Länk till annan webbplats. är väghållare för övriga större vägar, läns- och motorvägar.

Om du inte tycker att dina klagomål blir lyssnade på kan du kontakta oss på miljö- och byggenheten.

.

Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Helen Thilén, Byggnadsinspektör, 0325-184 33

Uppdaterad: