MENY

Du är här:

Bygglovsavgifter

Kommunen tar ut avgifter i samband med att du söker bygglov, gör en anmälan och söker förhandsbesked. Hur stor avgiften blir beror på hur stort och hur komplext projektet är.

Beskriver min bild

Vad kostar ett bygglov?

Hur mycket ett bygglov kostar beror på många faktorer. I grunden är det baserat på två faktorer, nämligen hur stort du vill bygga och hur stor arbetsinsats som krävs av kommunen för att handlägga din ansökan. Det är omöjligt att ge ett allmänt svar hur mycket ett bygglov kostar eftersom samma byggnad kan kräva olika insatser från kommunen beroende på var och hur den placeras. 

Vad ska avgiften täcka?

Grundtanken i bygglovtaxan är att den avgift du betalar ska täcka den totala arbetsinsats som kommunen gör när vi hanterar din ansökan, varken mer eller mindre. En ansökan om nybyggnad av enbostadshus kräver till exempel en större arbetsinsats från handläggaren än en ansökan om nybyggnad av förråd. Det har också oftast en större yta än ett förråd. De två faktorerna gör att ett bygglov för ett enbostadshus också kostar mer än ett bygglov för förråd. 

Några exempel på avgifter

För att räkna ut avgiften använder vi oss av en tusendels prisbasbelopp (mPBB). Prisbasbeloppet räknas varje år ut av Statistiska Centralbyrån (SCB). Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor. 

  • Nybyggnation av ett enbostadshus (160 kvadratmeter) och ett garage (50 kvadratmeter) inom detaljplan. Ingen avvikelse från planen och därmed inget grannehörande. – 30 459 kronor (2022)

  • Tillbyggnad av ett enbostadshus inom detaljplan med exempelvis ett isolerat uterum på 40 kvadratmeter. Ingen avvikelse från planen och därmed inget grannehörande. - 7738 kronor (2022)

  • Nybyggnation av garage inom detaljplan (upp till 50 kvadratmeter) 12375 kronor (2022)

Tycker du att avgiften är felaktig?

Avgiften är en del av bygglovsbeslutet och kan överklagas inom tre veckor från det att du tar del av beslutet.

Dyrt att bygga utan bygglov eller startbesked

Det kan bli dyrt att bygga utan att ha fått bygglov eller startbesked. Kommunen är då skyldig att ta ut en så kallad byggsanktionsavgift. Den avgiften ska tas ut oavsett om din byggnation får stå kvar eller måste rivas. Om du får bygglov i efterhand får du betala både bygglovavgiften och byggsanktionsavgiften.

Bestämmelserna för hur stor sanktionsavgiften blir finns i plan- och byggförordningens nionde kapitel. Där anges avgiftens storlek i prisbasbelopp som räknas ut varje år av SCB.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45
Linus Johansson, Bygglovhandläggare, 0325-184 34

Uppdaterad: