MENY

Du är här:

Strandskydd

Inom strandskyddat område är det förbjudet att bygga nytt, ändra naturmiljön eller utöka den privata zonen. För att få en dispens från förbudet måste vissa villkor uppfyllas.

Beskriver min bild

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet innebär att du behöver dispens från strandskyddsreglerna för anläggning av bryggor, redskapsbodar, båtuppläggningsplatser och andra byggnader eller anläggningar. Strandskydd sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Kommun gör regelbundet tillsyn vid kommunens stränder. Om otillåtna åtgärder upptäcks vid tillsynen kommer:

  • Åtgärden behöva tas bort
  • Strandskyddsdispens krävas i efterhand

Kontakta kommunen för mer detaljerad information om lokala bestämmelser för strandskyddet vid din fastighet eller sjö.

Här kan du se vilka sjöar som har utökat strandskydd

Söka strandskyddsdispens

För att få göra något som är förbjudet inom strandskydd ska du söka dispens. Vanligtvis söker du dispens hos kommunen men inom vissa skyddade områden, till exempel naturreservat, är det till  länsstyrelsen du ska vända dig.

Blankett för att söka strandskyddsdispens Pdf, 216 kB, öppnas i nytt fönster.

När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom strandskyddsområdet ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten som är minst några tiotals meter bred. Passagen ska vara så bred så att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt.

För att söka dispens behöver du ett särskilt skäl. I miljöbalken står vilka särskilda skäl som kan ge dispens. Det är endast utifrån dessa skäl som kommunen kan bevilja en dispens.

Särskilda skäl för att ge strandskyddsdispens
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Hanna Sveningsson, Kommunekolog, 0325-184 36

Uppdaterad: