Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Strandskydd

Inom strandskyddat område får inga nya byggnader uppföras, naturmiljön förändras eller den privata zonen utökas. Du kan söka dispens från dessa förbud men en dispens kan bara medges om det inte går emot strandskyddets syften och om du har minst ett särskilt skäl.

Beskriver min bild

Strandskydd sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter. Kontakta kommunen för mer detaljerad information om lokala bestämmelser för strandskyddet vid din fastighet eller sjö.

Sjöar med utökat strandskydd

Söka strandskyddsdispens

För att få göra något som är förbjudet inom strandskydd ska du söka dispens. Vanligtvis söker du dispens hos kommunen men inom vissa skyddade områden, till exempel naturreservat, är det till  länsstyrelsen du ska vända dig.

 

När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom strandskyddsområdet ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten som är minst några tiotals meter bred. Passagen ska vara så bred så att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt.

 

För att söka dispens behöver du ett särskilt skäl. I miljöbalken står vilka särskilda skäl som kan ge dispens. Det är endast utifrån dessa skäl som kommunen kan bevilja en dispens.

Särskilda skäl
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 06 december 2019