MENY

Du är här:

Livsmedelskontroll och avgifter

Det är vi på miljöenheten som ansvarar för kontrollen av de flesta livsmedelsanläggningarna i kommunen. Det finns några där Livsmedelsverket har tagit över tillsynen. Detta kallas för offentlig kontroll.

Beskriver min bild

Offentlig kontroll görs för att kontrollera hur livsmedelsföretagaren uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning för offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar. Kontrollen bedrivs fortlöpande och innefattar bland annat inspektion, revision, granskning av system för egenkontroll, provtagning, godkännanden och registreringar av livsmedelsanläggningar.


Hur ofta vi besöker företagen varierar, det beror bland annat på vilka risker som finns i livsmedelshanteringen och hur många kunder företaget har. En medelstor restaurang får normalt 1-2 kontroller per år. Företag som har små risker och liten omfattning får kontroll minst en gång vart tredje år.

Varför finns det livsmedelskontroll?
Hur går livsmedelskontrollen till?
Vad kostar livsmedelskontrollen?
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Oscar Hedén, Livsmedelsinspektör, 0325-184 44

Uppdaterad: