Tillbaka till startsidan

Du är här:

Starta och driva livsmedelsföretag

Som livsmedelsföretagare måste du registrera din livsmedelsanläggning hos oss. Syftet med registreringen är att tillsynsmyndigheten ska få kännedom om var livsmedelsanläggningen är belägen och vilken verksamhet som bedrivs.

Beskriver min bild

Registrera din livsmedelsverksamhet

Om du planerar att starta en restaurang, en pizzeria, en livsmedelsbutik, ett gatukök, ett café eller någon liknande verksamhet, ska du lämna in en anmälan om registrering till kommunen senast 14 dagar innan du tänker öppna.

Du kan starta verksamheten 14 dagar efter att anmälan lämnats in (om anmälan är komplett). Det finns inga krav på slutbesiktning innan verksamheten öppnar, men lokalernas utformning och verksamhetens egenkontroll ska vara anpassad för verksamheten.

OBS! Från den 1 januari 2019 får du betala en straffavgift, en så kallad sanktionsavgift, om du påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att först registrera den hos kommunen.

Om du tar över en befintlig livsmedelsanläggning, till exempel en pizzeria, måste en ny registrering göras hos kommunen innan du får starta. Skälet är att registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren inte till lokalen. Detta gäller även om du byter bolagsform från till exempel enskild firma till handelsbolag. Nytt organisationsnummer innebär att en ny registrering behöver göras!

Anmäl i god tid till kommunen innan du gör en betydande ändring i verksamheten eller om verksamheten upphör. Med betydande ändring menas att:

 • anläggningen byggs om
 • sortiment, produktionsvolym eller tillverkningssätt ändras
 • verksamheten upphör.

En verksamhet som är tillfällig och inte bedrivs mer än någon gång per år och som innebär låg risk i hanteringen av livsmedel behöver inte registreras. Det gäller till exempel försäljning av:

 • Varmkorv, grillkorv och förstekta hamburgare
 • Bullar och kakor som är värmebehandlade i sin helhet
 • Varm och kall dryck
 • Förpackad glass
 • Nygräddade våfflor

Bra att tänka på innan du öppnar

Den som vill starta eller ta över ett livsmedelsföretag behöver känna till de krav och regler som berör verksamheten. Anläggningen måste ha lämpliga lokaler och utrustning samt ett fungerande system för egenkontroll. Dessutom måste personalen ha tillräcklig kunskap om livsmedelshygien för att undvika att livsmedlen blir osäkra.

 • Kontakta hyresvärd och kontrollera att du får bedriva den typ av verksamhet du tänkt dig i lokalen samt att ventilationen uppfyller de krav som finns på den verksamhet du ska bedriva.
 • Om det är en ny lokal där det inte har bedrivits någon livsmedelsverksamhet tidigare ska du kontrollera med kommunen att den är tillåten för din tänkta verksamhet eller om det krävs ett bygglov för ändrad användning. Du kan även behöva bygglov om du bygger om lokalen eller gör förändringar i ventilationssystemet. Här kan du läsa om när du behöver bygglov och vem du ska kontakta.
 • För att ta hand om verksamhetens avfall måste du abonnera på avfallshämtning.
 • Vill du servera öl och vin till maten behöver du ett serveringstillstånd.
 • Ska du ha en uteservering på offentlig plats eller dans/disco ska du söka tillstånd hos polisen.
 • Om du tar dricksvatten till din verksamhet från egen brunn måste detta registreras särskilt och vattenkvaliteten måste analyseras regelbundet.
 • Om du vill sälja folköl eller e-cigaretter i din butik måste du anmäla det till kommunen. Vill du sälja vanliga tobaksprodukter behöver du först ett särskilt tillstånd.

.

Oscar Hedén, Livsmedelsinspektör, 0325-184 44

Uppdaterad: