Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Starta och driva livsmedelsföretag

Som livsmedelsföretagare måste du registrera din livsmedelsanläggning hos oss. Syftet med registreringen är att tillsynsmyndigheten ska få kännedom om var livsmedelsanläggningen är belägen och vilken verksamhet som bedrivs.

Beskriver min bild

Registrera din livsmedelsverksamhet

Om du planerar att starta en restaurang, en pizzeria, en livsmedelsbutik, ett gatukök, ett café eller någon liknande verksamhet, ska du lämna in en anmälan om registrering till kommunen senast 14 dagar innan du tänker öppna.

Du kan starta verksamheten 14 dagar efter att anmälan lämnats in (om anmälan är komplett). Det finns inga krav på slutbesiktning innan verksamheten öppnar, men lokalernas utformning och verksamhetens egenkontroll ska vara anpassad för verksamheten.

OBS! Från den 1 januari 2019 får du betala en straffavgift, en så kallad sanktionsavgift, om du påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att först registrera den hos kommunen.

Om du tar över en befintlig livsmedelsanläggning, till exempel en pizzeria, måste en ny registrering göras hos kommunen innan du får starta. Skälet är att registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren inte till lokalen. Detta gäller även om du byter bolagsform från till exempel enskild firma till handelsbolag. Nytt organisationsnummer innebär att en ny registrering behöver göras!

Anmäl i god tid till kommunen innan du gör en betydande ändring i verksamheten eller om verksamheten upphör. Med betydande ändring menas att:

 • anläggningen byggs om
 • sortiment, produktionsvolym eller tillverkningssätt ändras
 • verksamheten upphör.

En verksamhet som är tillfällig och inte bedrivs mer än någon gång per år och som innebär låg risk i hanteringen av livsmedel behöver inte registreras. Det gäller till exempel försäljning av:

 • Varmkorv, grillkorv och förstekta hamburgare
 • Bullar och kakor som är värmebehandlade i sin helhet
 • Varm och kall dryck
 • Förpackad glass
 • Nygräddade våfflor

Riskklassning

I samband med registrering fyller du även i vad din verksamhet ska göra och hur stor den är. Detta blir underlag för din verksamhets riskklassning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som i sin tur talar om hur ofta din verksamhet ska besökas av oss för livsmedelskontroll. Det ligger runt 1 besök vart femte år för de riktigt små verksamheterna med liten hantering av livsmedel, 1 besök per år eller 1 besök vartannat år på en normalstor restaurang, och flera besök per år på de riktigt stora verksamheterna med.

Från 1 januari 2024 kommer en ny modell att användas, det innebär att vi kommer att samla in ny information om din verksamhet om klassa om den inför 2024.  Du som redan har en livsmedelsverksamhet i kommunen fick information om detta under våren 2023. I den information angavs att kommunen kommer använda en e-tjänst för insamling av information men efter utvärdering från andra kommuner kommer vi istället att kontakta varje verksamhet individuellt via telefon för att det ska bli enklare och tydligare för båda parter.

Läs mer om den nya modellen på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bra att tänka på innan du öppnar

Den som vill starta eller ta över ett livsmedelsföretag behöver känna till de krav och regler som berör verksamheten. Anläggningen måste ha lämpliga lokaler och utrustning samt ett fungerande system för egenkontroll. Dessutom måste personalen ha tillräcklig kunskap om livsmedelshygien för att undvika att livsmedlen blir osäkra.

 • Kontakta hyresvärd och kontrollera att du får bedriva den typ av verksamhet du tänkt dig i lokalen samt att ventilationen uppfyller de krav som finns på den verksamhet du ska bedriva.
 • Om det är en ny lokal där det inte har bedrivits någon livsmedelsverksamhet tidigare ska du kontrollera med kommunen att den är tillåten för din tänkta verksamhet eller om det krävs ett bygglov för ändrad användning. Du kan även behöva bygglov om du bygger om lokalen eller gör förändringar i ventilationssystemet. Här kan du läsa om när du behöver bygglov och vem du ska kontakta.
 • För att ta hand om verksamhetens avfall måste du abonnera på avfallshämtning.
 • Vill du servera öl och vin till maten behöver du ett serveringstillstånd.
 • Ska du ha en uteservering på offentlig plats eller dans/disco ska du söka tillstånd hos polisen.
 • Om du tar dricksvatten till din verksamhet från egen brunn måste detta registreras särskilt och vattenkvaliteten måste analyseras regelbundet.
 • Om du vill sälja folköl eller e-cigaretter i din butik måste du anmäla det till kommunen. Vill du sälja vanliga tobaksprodukter behöver du först ett särskilt tillstånd.
 • Om du ska sälja mat och dryck för ”take away” i engångsförpackningar som inte är gjorda av papper kan du även behöva erbjuda dina kunder ett flergångsalternativ. Läs mer på Naturvårdsverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.

.

Oscar Hedén, Livsmedelsinspektör, 0325-184 44

Uppdaterad: