Tillbaka till startsidan

Du är här:

Dricksvattenanläggning

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vattnet är rent. Du som producerar dricksvatten är ansvarig för att det håller rätt kvalitet och produceras på ett säkert sätt.

Beskriver min bild

Vad är en dricksvattenanläggning?

Det är din dricksvattenbrunn, en vattensamfällighet eller ett mindre vattenverk.

Dricksvattenanläggningar kan se ut på olika sätt. Det kan vara en särskild byggnad med filter för rening av vatten, men det kan också vara en borrad brunn med pump. Filter och hydroforer kan även finnas i källaren till en restaurang.

Dricksvattenanläggningar ska registreras

Du behöver registrera dricksvattenanläggning separat hos oss om du producerar dricksvatten till:

  • livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café
  • offentlig verksamhet, till exempel förskola, vårdhem.
  • kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor.
  • minst 50 personer eller tillhandahåller minst 10 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Faroanalys och undersökningsprogram

För att veta att vattnet du producerar eller levererar är rent och uppfyller kraven, måste du ha rutiner för hur du ska följa de regler om hygien och annat som finns.

Du ska göra en så kallad faroanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  där du bedömer vilka risker det finns som kan påverka vattnet negativt. Därefter ska du upprätta ett undersökningsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som utgår från resultatet av faroanalysen. Av undersökningsprogrammet framgår hur ofta du ska lämna in prover av ditt vatten för analys. Du ska göra en normal kontroll av vattnet minst två gånger per år och en utökad kontroll minst vart tredje år.

Både faroanalysen och undersökningsprogrammet ska fastsällas i ett särskilt beslut av oss. Därför vill vi att du skickar in hela egenkontrollprogrammet inklusive faroanalysen och undersökningsprogrammet när du registrerar din dricksvattenanläggning.

Vi bedriver tillsyn på plats med jämna mellanrum eller begär in skriftlig information för att vi ska kunna säkerställa att det vatten som lämnas ut hanteras på ett säkert sätt och att undersökningsprogrammet följs.

Läs gärna Livsmedelsverkets skrift Små dricksvattenanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som innehåller information om regler för dig som producerar och tillhandahåller dricksvatten i en kommersiell eller offentlig verksamhet.

.

Oscar Hedén, Livsmedelsinspektör, 0325-184 44

Uppdaterad: