Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Dricksvattenanläggning

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vattnet är rent. Du som producerar dricksvatten är ansvarig för att det håller rätt kvalitet och produceras på ett säkert sätt.

Beskriver min bild

Vad är en dricksvattenanläggning?

En dricksvattenanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan vara din egna grävda eller borrade brunn för att tillgodose det egna behovet eller en verksamhets behov av dricksvatten. Det kan även vara en större dricksvattentäkt som förser flera bostäder med dricksvatten genom ett distributionsnät, samt större kommunala vattenverk med stort ledningsnät och reservoarer. En dricksvattenanläggning kan använda vattnet direkt som det är eller bereda det på något sätt, till exempel rena det eller justera PH-värdet.

Då dricksvatten produceras dygnet runt och att det inte går att återkalla det om det uppstår problem är det extra viktigt att din anläggning är i gott skick och att du har rutiner för skötsel samt att du tar regelbundna prover.

Dricksvattenanläggningar ska registreras

Du behöver registrera dricksvattenanläggning hos oss om du producerar dricksvatten till:

  • livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café.
  • offentlig verksamhet, till exempel förskola, vårdhem.
  • kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor.
  • mer än 50 personer eller tillhandahåller minst 10 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information för dig som producerar och tillhandahåller dricksvatten i en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Faroanalys

För att veta att vattnet du producerar eller levererar är hälsosamt och rent och uppfyller lagstiftningens krav måste du ha rutiner för hur du ska följa de regler om hygien och annat som finns.

Om din dricksvattenanläggning tillhandahåller vatten till mer än 50 personer, eller producerar mer än 10 kubikmeter vatten per dygn behöver du göra en faroanalys som ska lämnas in till kommunen och fastställas i ett beslut.

En faroanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan se ut på olika sätt och grunden för den är att ta reda på de faror (risker) som finns för att vattnets kvalitet skulle kunna påverkas negativt. Det kan vara risker med brunnens konstruktion, omkringliggande faror såsom risk för översvämning som gör att det kan läcka in förorenat vatten, spridning av bekämpningsmedel i närheten av brunnen eller ett avlopp som ligger för nära. Du ska därefter sätta in åtgärder och ruiner för att ta bort eller minimera riskerna.

Undersökningsprogram

Efter att du gjort en faroanalys ska du upprätta ett undersökningsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som utgår från resultatet av faroanalysen.

Om din anläggning inte uppfyller kraven för att göra faroanalysen ska du ändå upprätta ett förslag till undersökningsprogram. I det ska du ange hur ofta du tar prover, var du tar ut dem samt vad du avser att analysera. Ett ställe att ta ut prover är till exempel kranen i köket.

Du ska göra en normal kontroll (provgrupp A) av vattnet minst en gång per år och en utökad kontroll (provgrupp B) minst vart sjätte år.

Även undersökningsprogrammet ska fastställas i ett särskilt beslut av oss. Därför vill vi att du skickar in det när du registrerar din anläggning.

Larm

Om din dricksvattenanläggning tillhandahåller vatten till färre än 50 personer, eller producerar mindre än 10 kubikmeter vatten per dygn är det krav att ha larm om du har ett beredningssteg för PH-justering och desinfektion. Om du använder ytvatten behöver du även larm för avskiljning av turbiditet.

Kommunens kontroll

Vi bedriver kontroll på plats med jämna mellanrum eller begär in skriftlig information för att vi ska kunna säkerställa att det vatten som lämnas ut hanteras på ett säkert sätt och att undersökningsprogrammet följs.

.

Oscar Hedén, Livsmedelsinspektör, 0325-184 44

Uppdaterad: