Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ansöka om serveringstillstånd

Du som vill servera alkoholdrycker behöver ansöka om serverings­tillstånd. Tillstånd kan ges för servering till allmänheten eller i slutna sällskap. Tillståndet kan gälla året runt eller vid ett enstaka tillfälle.

Beskriver min bild

Ansökan om serveringstillstånd

Du som vill servera alkoholhaltiga drycker måste ha ett särskilt serveringstillstånd. Det gäller såväl servering till allmänheten som till slutna sällskap. Du söker tillståndet hos den kommun där serveringen ska ske. Kom ihåg att ha alla uppgifter klara när du ansöker. Om du måste komplettera med dokument kan vår utredning ta längre tid. På ansökningsblanketten står vilka handlingar du ska skicka med.


Blankett för ansökan om stadigvarande serveringstillståndPDF


Blankett för ansökan om tillfälligt serveringstillståndPDF

Du ska visa att du är lämplig

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi och att du inte har ett brottsligt förflutet. Även lokalen ska uppfylla krav, bland annat gällande brandskydd och registrerad livsmedelsverksamhet.

 

Vi skickar din ansökan till polismyndigheten, miljöhandläggare, Skatteverket, räddningstjänsten och eventuellt Kronofogden för yttrande. Vi hämtar också uppgifter från ett kreditupplysningsföretag. När uppgifter hämtas om fysiska personer (privatperson och enskild firma), handelsbolag eller kommanditbolag skickas alltid en kopia till den omfrågade.

Vad kostar ett tillstånd?

Ansökningsavgiften för ett stadigvarande serveringstillstånd är 15 840 kronor (2020). Om du bara vill ha ett tillfälligt tillstånd till allmänheten är avgiften 6 600 kronor (2020). För ett stadigvarande tillstånd tillkommer även en årlig tillsynsavgift på minst 3 960 kronor (2020).


På sidan Avgifter för tillsyn och tillstånd kan du läsa mer om våra avgifter.


Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkterPDF

Handläggningstid

Handläggningstiden efter att alla ansökningshandlingar lämnats in är max fyra månader men kan under vissa omständigheter förlängas med ytterligare max fyra månader.

Kunskapsprov

Kunskapsprovet visar att du kan alkohollagen. För att få serveringstillstånd måste de personer som har stort inflytande i rörelsen ha tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Du som söker serveringstillstånd måste därför klara ett kunskapsprov.


Kunskapsprovet bokar du in hos oss och det är i kommunhuset som provet görs. Provet rättas av Folkhälsomyndigheten som ger resultatet till kommunen. Du får veta ditt resultat av kommunen.

Du betalar en avgift på 1 980 kronor (2020) till kommunen varje gång du gör provet.


Läs mer om kunskapsprovet och hur du kan förbereda dig på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 24 september 2020