Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Ansöka om serveringstillstånd

Du som vill servera alkoholdrycker behöver ansöka om serverings­tillstånd. Tillstånd kan ges för servering till allmänheten eller i slutna sällskap. Tillståndet kan gälla året runt eller vid ett enstaka tillfälle.

person häller upp ett glas rött vin på ett trädäck

Från och med den 1 november 2023 samverkar vi med Marks kommun gällande alkohol, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och folköl. Ansvaret ligger fortfarande på samhällsbyggnadsnämnden i Svenljunga kommun men det är tjänstepersoner hos Marks kommun som utreder ansökningar och genomför tillsyn för Svenljunga kommun.

Handlingarna ska fortsättningsvis skickas till Svenljunga kommun som hanterar och har ansvar för arkiveringen av samtliga handlingar.

Ansökan om serveringstillstånd

Du som vill servera alkoholhaltiga drycker måste ha ett särskilt serveringstillstånd. Det gäller såväl servering till allmänheten som till slutna sällskap. Du söker tillståndet hos den kommun där serveringen ska ske. Kom ihåg att ha alla uppgifter klara när du ansöker. Om du måste komplettera med dokument kan vår utredning ta längre tid. På ansökningsblanketten står vilka handlingar du ska skicka med.

Du ska visa att du är lämplig

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi och att du inte har ett brottsligt förflutet. Även lokalen ska uppfylla krav, bland annat gällande brandskydd och registrerad livsmedelsverksamhet.

Vi skickar din ansökan till polismyndigheten, miljöhandläggare, Skatteverket, räddningstjänsten och eventuellt Kronofogden för yttrande. Vi hämtar också uppgifter från ett kreditupplysningsföretag. När uppgifter hämtas om fysiska personer (privatperson och enskild firma), handelsbolag eller kommanditbolag skickas alltid en kopia till den omfrågade.

Vad kostar ett tillstånd?

Ansökningsavgiften för ett stadigvarande serveringstillstånd är 17 160 kronor (2024). Om du bara vill ha ett tillfälligt tillstånd till allmänheten är avgiften 7 150 kronor (2024). För ett stadigvarande tillstånd tillkommer även en årlig tillsynsavgift på minst 4 290 kronor (2023).

Handläggningstid

Handläggningstiden efter att alla ansökningshandlingar lämnats in är max fyra månader men kan under vissa omständigheter förlängas med ytterligare max fyra månader.

Kunskapsprov

Kunskapsprovet visar att du kan alkohollagen. För att få serveringstillstånd måste de personer som har stort inflytande i rörelsen ha tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Du som söker serveringstillstånd måste därför klara ett kunskapsprov.

Kunskapsprovet bokar du in hos oss och det är i kommunhuset som provet görs. Provet rättas av Folkhälsomyndigheten som ger resultatet till kommunen. Du får veta ditt resultat av kommunen.

Du betalar en avgift på 2 145 kronor (2024) till kommunen varje gång du gör provet.

Läs mer om kunskapsprovet och hur du kan förbereda dig på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Martin Sila Lindberg, Alkohol- och tobakshandläggare
E-post: Martin.Lindberg@svenljunga.se
Telefon: 0320-217130

.

Martin Lindberg, Alkohol- och tobakshandläggare, 0325-180 00

Uppdaterad: