Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Alkoholtillsyn

Vi ansvarar tillsammans med polisen för att bedriva tillsyn så att de som är innehavare av ett serveringstillstånd efterföljer de lagar och riktlinjer som gäller för alkoholservering.

person häller upp ett glas rött vin på ett trädäck

Från och med den 1 november 2023 samverkar vi med Marks kommun gällande alkohol, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och folköl. Ansvaret ligger fortfarande på samhällsbyggnadsnämnden i Svenljunga kommun men det är tjänstepersoner hos Marks kommun som utreder ansökningar och genomför tillsyn för Svenljunga kommun.

Handlingarna ska fortsättningsvis skickas till Svenljunga kommun som hanterar och har ansvar för arkiveringen av samtliga handlingar.

Vi arbetar med tillsyn på flera olika sätt

Mycket av den inre tillsynen kan göras på kontorstid vid skrivbordet medan den yttre tillsynen förutsätter inspektion på restaurangen, företrädesvis kvälls- och nattetid. Ett ömsesidigt och väl utvecklat samarbete med olika myndigheter är en viktig del i vår restaurangtillsyn. I vissa fall samordnar vi även tillsynen.

Restaurangrapport

Alla med ett stadigvarande serveringstillstånd ska varje år lämna in uppgifter om försäljningen av alkohol till folkhälsomyndigheten, en så kallad restaurangrapport. Uppgifterna avser redovisningsperioden 1 januari–31 december. Uppgifterna som du ska hålla koll på under året är bland annat försäljnings- och inköpsvolymer av respektive alkoholdryckstyp, sprit, Starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker (cider) samt lättdrycker och mat. Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid slutet av året skickas en förtryckt restaurangrapport ut till dig som är tillståndshavare. Blanketten ska vara inlämnad till oss eller inrapporterad via Folkhälsomyndighetens e-tjänst senast 1 mars året efter rapporteringsperioden. Till blanketten medföljer även ett informationsblad om hur och vad du ska rapportera in.

Om rapporten lämnas in för sent, det vill säga efter den 1 mars kan kommunen debitera en förseningsavgift. Lämnas rapporten för sent upprepade gånger eller inte alls, kan kommunen meddela en erinran eller varning.

Inre tillsyn

Den inre tillsynen innebär att vi samarbetar med olika myndigheter, såsom Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, för att kontrollera uppgifter rörande tillståndshavaren. Regionen följer upp att denne fortfarande uppfyller lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt efterlevnad av alkohollagens övriga bestämmelser.

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen innebär kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker enligt tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt. Viktiga delar i den yttre tillsynen är bedömningar av ordningsläget i och utanför restaurangen, graden av berusning hos gästerna och kontroll av att servering till underåriga inte bedrivs. Andra exempel på yttre tillsyn är att ansvariga är på plats, att man erbjuder tillredd mat under hela serveringstiden, restaurangens kassarutiner och marknadsföring av alkoholdrycker inne i restaurangen.

Förebyggande tillsyn

En stor del av vår tillsyn handlar om att ge dig förutsättningarna att följa lagen. Detta gör vi genom information och upplysningar.

Årliga tillsynsavgifter

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska betala en årlig tillynsavgift till kommunen. I tillsynsavgiften ingår bland annat den kontroll av serverings­ställen som utförs av alkoholhandläggaren.

Avgiften består av en fast avgift och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften baseras på den årsomsättningen av alkoholdrycker som rapporterades i för föregående år.

Här kan du läsa mer om våra avgifter för tillsyn och tillstånd.

Kontaktuppgifter

Martin Sila Lindberg, Alkohol- och tobakshandläggare
E-post: Martin.Lindberg@svenljunga.se
Telefon: 0320-217130

.

Martin Lindberg, Alkohol- och tobakshandläggare, 0325-180 00

Uppdaterad: