Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för stora delar av den tekniska servicen i kommunen. Vi ansvarar även för myndighetsutövningen inom miljö och bygg, kultur- och fritidsfrågorna och kostförsörjningen inom skola och omsorg.

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör nämndens presidium. Nämndens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.

Ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Fredrik Skott

Kristdemokraterna (KD)

Vice ordförande

Dan Franzén

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Margaretha Bjälkemo

Moderaterna (M)

Ledamot

Christer Wolgner

Centerpartiet (C)

Ledamot

Owe Lundin

Liberalerna (L)

Ledamot

Ernest Gustafsson

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Christer Schönander

Partipolitisk obunden (-)

Ledamot

Jan Carlsson

Sverigedemokraterna (SD)

Ledamot

Christian Bengtsson

Landsbygdspartiet oberoende (LPo)


Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026

Namn

Parti

Per Lennström

Moderaterna (M)

Tommy Stensson

Moderaterna (M)

Eva Johansson

Centerpartiet (C)

Joakim Bengtsson

Centerpartiet (C)

Lars-Göran Jakobsson

Socialdemokraterna (S)

Elisabeth Rosander

Socialdemokraterna (S)

Lennart Martinsson

Sverigedemokraterna (SD)

Leif Karlsson

Sverigedemokraterna (SD)

Jan Paridon

Landsbygdspartiet oberoende (LPo)


Ersättare har rätt att vara med på nämndens möten och även delta i överläggningarna och få sin åsikt antecknad i protokollet. De är däremot inte med och fattar beslut om de inte tjänstgör för någon ordinarie ledamot som är frånvarande.

Vilken ersättare som i första hand ska kallas in för att tjänstgöra framgår av den inkallelseordning partierna själva har anmält och som fullmäktige har beslutat om. Oftast är det i första hand från det egna partiet och i andra hand från samarbetspartier.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2023-2026

Namn

Parti

Fredrik Skott, ordförande

Kristdemokraterna (KD)

Jan Carlsson

Sverigedemokraterna (SD)

Dan Franzén, vice ordförande

Socialdemokraterna (S)


Ersättare i arbetsutskottet 2023-2026

Namn

Parti

Margaretha Bjälkemo

Moderaterna (M)

Christian Bengtsson

Landsbygdspartiet oberoende (LPo)

Christer Wolgner

Centerpartiet (C)

.

Malin Lundin, Nämndsekreterare, 0325-184 38
Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef, 0325-183 39

Uppdaterad: