Du är här:

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för stora delar av den tekniska servicen i kommunen. Vi ansvarar även för myndighetsutövningen inom miljö och bygg, kultur- och fritidsfrågorna och kostförsörjningen inom skola och omsorg.

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör nämndens presidium. Nämndens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.

Ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden 2019-2022

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Dan Franzén

Socialdemokraterna (S)

Vice ordförande

Margaretha Bjälkemo

Moderaterna (M)

Ledamot, arbetsutskottet

Christer Wolgner

Centerpartiet (C)

Ledamot

Ernest Gustafsson

Politiskt obunden (-)

Ledamot

Lennart Eriksson

Landsbygdspatiet oberoende (LPo)

Ledamot

Lars-Erik Lundahl

Landsbygdspatiet oberoende (LPo)

Ledamot

Owe Lundin

Liberalerna (L)

Ledamot

Annicka Kilberg

Miljöpartiet (MP)

Ledamot

Gerth Månsson

Sverigedemokraterna (SD)


Ersättare
Verksamhetsplan
Årsbokslut
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Malin Lundin, Nämndsekreterare, 0325-184 38
Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef, 0325-183 39

Uppdaterad: