Du är här:

Socialnämnden

Socialnämnden har bland annat ansvar för socialtjänst, stöd till funktionsnedsatta, äldreomsorg och kommunal hälso och sjukvård.

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör nämndens presidium. Nämndens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.

Ledamöter i socialnämnden

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Kerstin Göss Lindh

Socialdemokraterna (S)

Vice ordförande

Kjell Persson

Moderaterna (M)

Ledamot, arbetsutskott

Barbro Johansson

 (-)

Ledamot

Per Bornefalk

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Lisbeth Jakobsson

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Anita Kristensson

Centerpartiet (C)

Ledamot

Alain Waern

Landsbygdspartiet (LPo)

Ledamot

Jarl Bill

Landsbygdspartiet (LPo)

Ledamot

Susanne Lindström

Sverigedemokraterna (SD)


Ersättare
Verksamhetsplan
Årsbokslut
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Liselott Johansson, Nämndsekreterare, 0325-184 26
Sandra Larewall, Socialchef, 0325-184 37

Uppdaterad: