Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Interna myndighetsnämnden

Interna myndighetsnämnden beslutar i frågor som rör myndighetsutövning mot samhällsbyggnadsnämndens verksamheter, till exempel livsmedelstillsyn över vattenverk och skolkök samt miljötillsyn över avloppsreningsverk.

Interna myndighetsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande, utgör nämndens presidium.

Ledamöter i interna myndighetsnämnden 2023-2026

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Christian Due

Moderaterna (M)

Vice ordförande

Peo Rosander

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Lars-Åke Engström

Partipolitisk obunden (-)


Ersättare i interna myndighetsnämnden 2023-2026

Namn

Parti

Anders Lennström

Centerpartiet (C)

Stig Nilsson

Kristdemokraterna (KD)

Lars-Erik Lundahl

Landsbygdspartiet oberoende (LPo)


Ersättare har rätt att vara med på nämndens möten och även delta i överläggningarna och få sin åsikt antecknad i protokollet. De är däremot inte med och fattar beslut om de inte tjänstgör för någon ordinarie ledamot som är frånvarande.

Vilken ersättare som i första hand ska kallas in för att tjänstgöra framgår av den inkallelseordning partierna själva har anmält och som fullmäktige har beslutat om. Oftast är det i första hand från det egna partiet och i andra hand från samarbetspartier.

.

Malin Lundin, Nämndsekreterare, 0325-184 38
Christine Berggren, Enhetschef miljö och byg, 0325-182 30

Uppdaterad: