Du är här:

Interna myndighetsnämnden

Interna myndighetsnämnden beslutar i frågor som rör myndighetsutövning mot samhällsbyggnadsnämndens verksamheter, till exempel livsmedelstillsyn över vattenverk och skolkök samt miljötillsyn över avloppsreningsverk.

Interna myndighetsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande, utgör nämndens presidium.

Ledamöter i interna myndighetsnämnden 2019-2022

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Dag Forsström

Socialdemokraterna (S)

Vice ordförande

Christian Due

Moderaterna (M)

Ledamot

Per Larsson

Centerpartiet (C)

Ersättare
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Malin Lundin, Nämndsekreterare, 0325-184 38
Sandra Andersson, Miljöhandläggare, 0325-181 81

Uppdaterad: