Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Skötsel och tillsyn av små avlopp

Om du sköter om din avloppsanläggning på rätt sätt håller den längre och reningen blir bättre. Här nedanför kan du läsa om hur du sköter om olika typer av anläggningar.

Sköt om din avloppsanläggning

Även om många avloppsanläggningar verkar sköta sig själva behöver de underhåll och regelbunden kontroll. Du har flera skäl till att titta till och följa upp din anläggning.

  1. Anläggningen håller längre om den sköts rätt.
  2. Anläggningen renar och skyddar bättre om den får rätt underhåll och kontrolleras.
  3. Du kan bara upptäcka fel om du undersöker anläggningen.
  4. Enligt miljölagstiftningen ansvarar du för att reningen fungerar som den ska. Slamtömning, service och uppföljning är stöd och förutsättningar för det.

Häll inte ut miljöskadliga ämnen i avloppet. Eftersom avloppsreningen fungerar genom olika biologiska processer är det viktigt att inte störa dessa. Exempel på skadliga ämnen är färgrester, rengöringsmedel som innehåller klor eller är oljebaserade, så kallad lacknaftatyp, eller liknande. Dessa kan du istället lämna till Moga Returen.

Här nedan kan du läsa lite om olika typer av anläggningar och vad du kan göra för att förlänga din anläggnings livslängd. Du får även instruktioner i informationsblad 10. Drift- och underhållsinstruktion Pdf, 166 kB, öppnas i nytt fönster..

Det finns olika typer av infiltrationsanläggningar. Dels traditionella, dels sådana med moduler eller kassetter. En infiltrationsanläggning bör fungera i minst 10 år men det finns inga garantier. Livslängden beror på belastningen, hur anläggningen är byggd och hur väl du sköter om den. Undvik att köra på infiltrationsläggningen, eller att använda den som parkering eller förvaringsyta. Plantera inte träd eller andra växter med rotsystem i närheten, eftersom de kan skada anläggningen. 

Du som har en infiltrationsanläggning bör i första hand kontrollera följande:

Slamavskiljare

Slamavskiljaren, även kallad trekammarbrunnen, fångar upp fasta partiklar och fett i avloppsvattnet. Den kan vara i plast eller i betong. Det finns nyare slamavskiljare som inte har tre kamrar, men som ändå är godkända. Kontakta din leverantör om du har frågor eller behöver hjälp.

Slamavskiljaren ska ha ett T-rör. Det förhindrar att slam följer med till den efterföljande reningen. I sista kammaren ska vattnet vara slamfritt. Vattennivån i slamavskiljaren ska vara i nivå med utloppsrörets underkant. Locket eller locken på slamavskiljaren ska vara hela, barnsäkra och lätta att öppna för den som ska slamtömma.

Informationsblad om T-rör Pdf, 349 kB, öppnas i nytt fönster.

Gå aldrig ner i slamavskiljaren eftersom den kan innehålla farliga gaser.

Pumpbrunn

Om det finns en pumpbrunn ska du kontrollera om det är slam i den. I sådana fall måste den slamsugas. Se också till att vattennivån inte är för hög.

Fördelningsbrunn

Det finns ofta en liten brunn före infiltrationsanläggningen. I fördelningsbrunnen ska du kunna se spridarledningarnas utlopp. Spridarledningarna är alltid minst två. Om vattennivån är för hög i fördelningsbrunnen kan det innebära att anläggningen är igensatt. Kontrollera att det är slamfritt i fördelningsbrunnen. Om inte bör du slamsuga den och kontrollera varför slamavskiljaren släpper ifrån sig slam.

Informationsblad om fördelningsbrunn - slam och vatten Pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad om fördelningsbrunn - justerbara utlopp Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster.

Luftningsrör

Luftningsrören är till för syretillförsel. De är cirka 50 centimeter höga och sticker upp 10–15 meter från fördelningsbrunnen. Kontrollera avluftningen ovan tak genom hela anläggningen – från änden av bädden, genom slamavskiljaren, upp i avloppsstammen och över taknocken. Ta bort huven och kontrollera att det inte finns vatten i luftningsrören. Vatten kan vara ett tecken på att infiltrationen är dålig och att bädden är överbelastad. Det kan också bero på att slam har satt igen ledningarna.

Informationsblad om luftningsrör Pdf, 247 kB, öppnas i nytt fönster.

Om det står vatten i luftningsrören – testa att spola igenom spridarledningarna som ett första steg. Använd valfri entreprenör eller gör det själv. Om det inte fungerar, och anläggningen är mer än 20 år, kan det vara dags att göra en ny avloppsanläggning. Glöm bara inte att söka tillstånd först!

Det finns traditionella markbäddar och markbäddar med moduler eller kassetter. Vissa markbäddar har en kalkfilterbrunn. Vissa har kemisk fällning i slamavskiljaren. En markbädd bör fungera i minst 10 år men det finns inga garantier. Livslängden beror på belastningen, hur den är tillverkad och hur väl du sköter om den. Undvik att köra på avloppsanläggningen, eller att använda den som parkering eller förvaringsyta. Plantera inte träd eller andra växter med rotsystem i närheten.

Du som har en markbädd bör kontrollera följande:

Slamavskiljare

Slamavskiljaren, även kallad trekammarbrunnen, fångar upp fasta partiklar och fett i avloppsvattnet. Den kan vara i plast eller i betong. Det finns nyare slamavskiljare som inte har tre kamrar, men som ändå är godkända. Kontakta din leverantör om du har frågor eller behöver hjälp.

Slamavskiljaren ska ha ett T-rör. Det förhindrar att slam följer med till den efterföljande reningen. I sista kammaren ska vattnet vara slamfritt. Vattennivån i slamavskiljaren ska vara i nivå med utloppsrörets underkant. Locket eller locken på slamavskiljaren ska vara hela, barnsäkra och lätta att öppna för den som ska slamtömma.

Informationsblad om T-rör Pdf, 349 kB, öppnas i nytt fönster.

Gå aldrig ner i slamavskiljaren eftersom den kan innehålla farliga gaser.

Pumpbrunn

Om det finns en pumpbrunn ska du kontrollera om det är slam i den. I sådana fall måste den slamsugas. Se också till att vattennivån inte är för hög.

Fördelningsbrunn

Det finns ofta en liten brunn före infiltrationsanläggningen. I fördelningsbrunnen ska du kunna se spridarledningarnas utlopp. Spridarledningarna är alltid minst två. Om vattennivån är för hög i fördelningsbrunnen kan det innebära att anläggningen är igensatt. Kontrollera att det är slamfritt i fördelningsbrunnen. Om inte bör du slamsuga den och kontrollera varför slamavskiljaren släpper ifrån sig slam.

Informationsblad om fördelningsbrunn - slam och vatten Pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad om fördelningsbrunn - justerbara utlopp Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster.

Luftningsrör

Luftningsrören är till för syretillförsel. De är cirka 50 centimeter höga och sticker upp 10–15 meter från fördelningsbrunnen. Kontrollera avluftningen ovan tak genom hela anläggningen – från änden av bädden, genom slamavskiljaren, upp i avloppsstammen och över taknocken. Ta bort huven och kontrollera att det inte finns vatten i luftningsrören. Vatten kan vara ett tecken på att infiltrationen är dålig och att bädden är överbelastad. Det kan också bero på att slam har satt igen ledningarna.

Informationsblad om luftningsrör Pdf, 247 kB, öppnas i nytt fönster.

Om det står vatten i luftningsrören – testa att spola igenom spridarledningarna som ett första steg. Använd valfri entreprenör eller gör det själv. Om det inte fungerar, och anläggningen är mer än 20 år, kan det vara dags att göra en ny avloppsanläggning. Glöm bara inte att söka tillstånd först!

Uppsamlingsbrunn

Vattnet ska vara klart och luktfritt. Vattennivån ska vara i nivå med utloppet.

Ett minireningsverk är en tekniskt avancerad anläggning och kan se lite olika ut. Du som fastighetsägare har ansvar för att det fungerar som det ska. 

Checklista för kontroll och service

Service eller annan fackmannamässig skötsel ska ske regelbundet enligt ditt avloppstillstånd. Det kan vara bra att ha ett serviceavtal med ett företag som är specialiserat på just ditt reningsverk. Dokumentera drift, skötsel och påfyllning av kemikalier. Spara dokumentationen för egen del och inför framtida kontroller av miljöförvaltningen. Kontakta gärna din leverantör om du inte har ett servieceprotokoll att fylla i.

Du som har ett minireningsverk ska regelbundet kontrollera att slammängden inte går över inlopp eller utlopp, och att samtliga rörliga delar i verket fungerar. Du ska också kontrollera:

Larm

Det ska finnas ett larm som signalerar om minireningsverket inte fungerar som de ska. Kontrollera dagligen att larmet fungerar.

Kemikalier

Kontrollera att fällningskemikalier finns och att de fylls på enligt ditt avloppstillstånd. Kemikalieförbrukningen ska vara anpassad till vattenförbrukningen. Inkommande vattenkvalitet har också betydelse för kemikalieförbrukning och kravet på rening. Ha koll på bytesintervall och kontrollera bäst-före-datum.

Slamtömning

Kommunens avfallsenhet utför slamtömning. Du som fastighetsägare ansvarar för att vägen fram till slamtömningsplatsen är bred, körbar och har en skylt som visar var tömning ska ske. Det ska också finnas en tydlig instruktion till den som slamtömmer var slamtömning ska ske i minireningsverket, till exempel en pil med texten "slamtöm här".

Ett minireningsverk ska normalt sett återfyllas med vatten efter slamsugning.

Extra reningssteg

Det är viktigt att veta var avloppsvattnet tar vägen efter rening. Det kan till exempel gå ut i ett dike, i en infiltration eller i en dagvattenledning. Om reningsverket inte renar som det ska kan det märkas på utsläppsplatsen. Vattnet ska vara luktfritt och klart. Du kan ha ett extra reningssteg för smittämnen efter reningsverket, eller integrerat i reningsverket. Det kan till exempel vara en uv-lampa, ett kalkfilter, ett sandfilter, en liten markbädd eller en infiltration.

Slamtömning

Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång per år. I vissa fall kan du söka undantag, dispens, från årlig slamtömning. Det innebär att din enskilda avloppsanläggning töms en gång vartannat år istället. Läs om slamtömning och hur du söker dispens. 

Hur vet jag om mitt avlopp är dåligt?

avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du använda dig av en checklista för att avgöra din avloppsanläggnings status.

Tillsyn

Miljöenheten är ute på tillsyn av små avloppsanläggningar. Några behöver förbättras. För dessa ställs sedan krav på att fastighetsägarna ska åtgärda anordningarna. Om du misstänker att din anläggning är bristfällig och behöver åtgärdas kan du gärna kontakta oss och lämna in en ansökan om att få göra ett nytt avlopp innan vi kommer ut på tillsyn, det spar både tid och pengar!

.

Anna Nikumaa, Miljöhandläggare, 0325-184 32
Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09

Uppdaterad: