Du är här:

Skötsel och tillsyn av små avlopp

Om du sköter om din avloppsanläggning på rätt sätt håller den längre och reningen blir bättre. Här nedanför kan du läsa om hur du sköter om olika typer av anläggningar.

Sköt om din avloppsanläggning

Även om många avloppsanläggningar verkar sköta sig själva behöver de underhåll och regelbunden kontroll. Du har flera skäl till att titta till och följa upp din anläggning.

  1. Anläggningen håller längre om den sköts rätt.
  2. Anläggningen renar och skyddar bättre om den får rätt underhåll och kontrolleras.
  3. Du kan bara upptäcka fel om du undersöker anläggningen.
  4. Enligt miljölagstiftningen ansvarar du för att reningen fungerar som den ska. Slamtömning, service och uppföljning är stöd och förutsättningar för det.

Häll inte ut miljöskadliga ämnen i avloppet. Eftersom avloppsreningen fungerar genom olika biologiska processer är det viktigt att inte störa dessa. Exempel på skadliga ämnen är färgrester, rengöringsmedel som innehåller klor eller är oljebaserade, så kallad lacknaftatyp, eller liknande. Dessa kan du istället lämna till Moga Returen.

Här nedan kan du läsa lite om olika typer av anläggningar och vad du kan göra för att förlänga din anläggnings livslängd.

Infiltrationsanläggning
Markbädd
Minireningsverk

Slamtömning

Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång per år. I vissa fall kan du söka undantag, dispens, från årlig slamtömning. Det innebär att din enskilda avloppsanläggning töms en gång vartannat år istället. Läs om slamtömning och hur du söker dispens. 

Hur vet jag om mitt avlopp är dåligt?

avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du använda dig av en checklista för att avgöra din avloppsanläggnings status.

Tillsyn

Miljöenheten är ute på tillsyn av små avloppsanläggningar. Några behöver förbättras. För dessa ställs sedan krav på att fastighetsägarna ska åtgärda anordningarna. Om du misstänker att din anläggning är bristfällig och behöver åtgärdas kan du gärna kontakta oss och lämna in en ansökan om att få göra ett nytt avlopp innan vi kommer ut på tillsyn, det spar både tid och pengar!

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Anna Nikumaa, Miljöhandläggare, 0325-184 32
Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09

Uppdaterad: