Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Frågor och svar - vatten och avlopp

Undrar du något kring vatten och avlopp? Vi hoppas att du hittar svaret här. Hör gärna av dig om du undrar något mer.

en tanke bubbla mer en glödlampa i

Som regel är det ofarligt att dricka missfärgat vatten. Missfärgningen försvinner efter en stunds spolande av kallt vatten.

Om du tvättar i missfärgat vatten riskerar tvätten att bli issfärgat, speciellt ljustvätt. Undvik därför att tvätta om vattnet är missfärgat. Slå av tvättmaskinen om du har den igång och vänta med att slå på den till dess vattnet är klart igen.

Vi utför kontinuerliga provtagningar på det dricksvatten som produceras i vattenverken samt på drickvatten på nätet. Om misstanke skulle uppstå om att dricksvattnet skulle innehålla skadliga mikroorganismer går vi ut med en kokningsrekommendation.

Normalt använder vi inte klor vid rening av dricksvattnet. I samband med vattenläckor eller vid andra arbeten när det kan vara risk för bakteriepåväxt i ledningsnätet måste vi använda klor. Klor är desinficerande och förs med det renade vattnet ut i ledningsnätet. Halten klor som vi använder vid sådana tillfällen är liten och inom tillåtna gränsvärden. Vattnet är fortfarande drickbart.

Vattnet i vår kommun är mycket mjukt, mjukt eller medelhårt. Tänk på det när du doserar tvättmedel. Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader, dH.

Tips: Titta i diskmaskinens/tvättmaskinens bruksanvisning. Där finns anvisningar om hur du ska dosera diskmedel och salt/tvättmedel.

 • Axelfors: 3,4 dH (mjukt)
 • Frölunda: 5,3 dH (medelhårt)
 • Hillared: 5,0 dH (medelhårt)
 • Holsljunga: 7,5 dH (medelhårt)
 • Håcksvik: 2,3 dH (mjukt)
 • Kalv: 2,6 dH (mjukt)
 • Mjöbäck: 1,5 dH (mycket mjukt)
 • Mårdaklev: 5,1 dH (medelhårt)
 • Sexdrega: 4,9 dH (mjukt)
 • Svenljunga 2,5 dH (mjukt)
 • Åstafors: 3,2 dH (mjukt)
 • Överlida: 1,3 dH (mycket mjukt)

När hårt vatten värms kan det uppstå pannstensbildning i varmvattenberedare, hushållsapparater där vattnet värms och i ventiler. Detta syns som en gråvit beläggning. Denna beläggning kan avlägsnas mekaniskt. Om vattnet är hårt/medelhårt, rengör silarna i kranen regelbundet. Det finns även avkalkningsmedel att köpa till till exempel kaffebryggare och duschkabiner.

Nej, det bör du inte göra. Det är bara kallvatten som klassas som livsmedel och som måste klara de gränsvärden för dricksvatten som är uppsatta av Livsmedelsverket. Kallvattnet genomgår därför regelbunden provtagning och kontroll. Varmvattnet däremot kontrolleras inte och bör inte användas till dryck eller matlagning. Varmvatten kan ibland innehålla höga halter bakterier och koppar (Cu). Varmvatten produceras lokalt i fastigheten med hjälp av varmvattenberedare.

Om du har frågor eller synpunkter om dricksvattnet kan du under dagtid kontakta vår arbetsledare vatten och avlopp (VA) på telefonnummer 0325-182 79 eller kundtjänst telefonnummer 0325-183 35.

Övrig tid kontaktar du jouren på telefonnummer 070-312 17 59.

När vi ska arbeta med ledningsnätet stänger vi av vattnet. Det kan vara exempel vid en vattenläcka eller när vi lägger ner nya ledningar. När vi öppnar ventilerna igen är det vanligt att det blir luft i vattnet. Spola kallvatten ett tag så försvinner det.

När vattentrycket i ledningarna ändras kan avlagringar i ledningarna lossna. Det kan till exempel hända om vi har utfört reparationsarbete i närheten av dig, eller om det har varit ovanligt många som spolat ovanligt mycket i sina kranar.

Vi informerar om aktuella driftstörningar via hemsidan, håll koll på de senaste nyheterna genom att prenumerera med din e-post. Det finns även information på sidan Driftstatus.

Att vattnet är brunfärgat behöver inte vara farligt, oftast blir det missfärgat på grund av att det är järn i vattnet. Spola en stund så kommer vattnet att se ut som vanligt.

Om vattnet fortfarande är missfärgat efter att du har spolat kan du kontakta oss. Du kan även kontakta oss om du har frågor eller synpunkter om dricksvattnet.

Dagtid
Arbetsledare vatten och avlopp (VA): 0325-182 79
Kundtjänst: 0325-183 35.

Övrig tid
Jouren: 070-312 17 59.

Vi informerar om aktuella driftstörningar via hemsidan, håll koll på de senaste nyheterna genom att prenumerera med din e-post. Det finns även information på sidan Driftstatus.

Det har kommit in luft i dricksvattenledningen. Detta kan förekomma särskilt vintertid då luftbubblor bildas i vattnet. Sätt på alla kranar och låt vattnet rinna ett tag tills det blir klart igen.

Att vattnet är vitfärgat behöver inte vara farligt då det sannolikt är luft. Om vattnet fortfarande är vitt efter spolning:

Om du har frågor eller synpunkter om dricksvattnet kan du under dagtid kontakta vår arbetsledare vatten och avlopp (VA) på telefonnummer 0325-182 79 eller kundtjänst telefonnummer 0325-183 35.

Övrig tid kontaktar du jouren på telefonnummer 070-312 17 59.

I Axelfors och Holsjunga används en fällningskemikalie för fällning av järn och mangan som ger en rosa färgning av dricksvattnet om inte all kemikalie förbrukas i fällningsprocessen. Undvik att dricka vattnet.

Om du har frågor eller synpunkter om dricksvattnet kan du under dagtid kontakta vår arbetsledare vatten och avlopp (VA) på telefonnummer 0325-182 79 eller kundtjänst telefonnummer 0325-183 35.

Övrig tid kontaktar du jouren på telefonnummer 070-312 17 59.

Vi informerar om aktuella driftstörningar via hemsidan, håll koll på de senaste nyheterna genom att prenumerera med din e-post. Det finns även information på sidan Driftstatus.

Om det inte pågår någon driftstörning, kontrollera att ventilen vid vattenmätaren är helt öppen. Kontrollera silarna i vattenkranen så att de inte är igensatta.

Om inget av ovanstående åtgärder löst problemet:

Om du har frågor eller synpunkter om dricksvattnet kan du under dagtid kontakta vår arbetsledare vatten och avlopp (VA) på telefonnummer 0325-182 79 eller kundtjänst telefonnummer 0325-183 35.

Övrig tid kontaktar du jouren på telefonnummer 070-312 17 59.

I avloppet får du bara spola ner sådant som inte orsakar problem i reningsverket, som inte förorenar recipienten och inte försämrar slammets kvalitet. På toaletten ska du bara spola ner sånt som har passerat kroppen och toalettpapper.

Farligast för miljön är de kemikalier som inte syns. Exempel på giftiga ämnen, som absolut inte får hällas ut i avloppet är lacknafta, färgrester, mediciner, fotokemikalier, penseltvätt, smink och bekämpningsmedel. Dessa produkter ska lämnas in på vår återvinningscentral Änglarp. Fasta föremål som tamponger, bindor, tops, bomullstussar, fimpar, kapsyler, trassel, kattsand och jord slängs i sopkärlet.

På sidan Anslutning till kommunalt vatten och avlopp finns information om hur du ska göra.

Det kan vara något fel på pumpstationen.

Under dagtid kontaktar du vår arbetsledare vatten och avlopp (VA) på telefonnummer 0325-182 79 eller kundtjänst telefonnummer 0325-183 35.

Övrig tid kontaktar du jouren på telefonnummer 070-312 17 59.

På sidan Eget avlopp finns information och kontaktuppgifter till våra miljöhandläggare.

Om du misstänker att stoppet är inne på din fastighet, kontakta en rörmokare eller ett slamsugningsföretag.

Om du har kommunalt vatten och avlopp och misstänker att stoppet är på den kommunala ledningen ta i första hand kontakt med vår arbetsledare VA på 0325-182 79. Om du inte kan nå vår arbetsledare, ta istället kontakt med Svenljunga slamsugning direkt på 070-332 23 63. Vid felanmälan efter kontorstid, ring VA-jouren på 070-312 17 59.

Visar det sig vid spolningen att stoppet är i fastighetens egen installation får du själv betala för spolningen. Är felet på den kommunala anläggningen betalar spolningen av VA-enheten.

Under dagtid kontaktar du vår arbetsledare vatten och avlopp (VA) på telefonnummer 0325-182 79 eller kundtjänst telefonnummer 0325-183 35.

Övrig tid kontaktar du jouren på telefonnummer 070-312 17 59.

Om vatten har tryckt upp i din källare eller ur avlopp och orsakat skada är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag omgående och gör en skadeanmälan.

Vid behov av slamtömning kontakta kundtjänst VA- och avfallsenheten på 0325-183 35.

Vid akut behov av slamtömning under helg ring Svenljunga Slamsugning på telefonnummer 070-332 23 63.

Kontakta ett ackrediterat laboratorie för rådgivning. Det finns provtagningskit att köpa för provtagning av bakterier och kemiska föroreningar.

För info om enskilda vattentäkter gå in på Livsmedelsverkets webbplats » Länk till annan webbplats.

För vidare stöd eller rådgivning ring till vårt Kontaktcenter på telefonnummer 0325-180 00 och be att få prata med en miljöhandläggare.

.

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Telefontider: måndag och onsdag 08.00-12.00

tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: