Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kommunalt vatten och avlopp

På denna sida hittar du bland annat information om att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp, vad det kostar och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp.

Beskriver min bild

Det finns olika typer av vattentäkter - grundvattentäkter och ytvattentäkter. I Svenljunga kommun har vi enbart grundvattentäkter. Våra 11 vattenverk försörjer cirka 7 500 personer med vatten till dryck, matlagning och personlig hygien.

Bor man där det finns kommunalt avlopp renas vattnet effektivt i våra reningsverk. Tänk på vad du spolar ner i avloppet. Kemikalier kan förstöra reningsprocessen och till exempel annat papper än toalettpapper kan orsaka stopp i ledningar och pumpstationer.

Verksamhetsområden

Ett verksamhetsområde är det område det finns kommunala anläggningar för att ta hand om vattenförsörjning och avlopp (spillvatten och dagvatten). Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa av dessa vattentjänster. Det kan alltså finnas olika verksamhetsområden för en och samma allmänna VA-anläggnings anordningar för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp.

Här kan du läsa mer om våra verksamhetsområden och vilka rättigheter och skyldigheter som finns.

Taxa och avgifter

Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) finansieras genom avgifter som betalas av abonnenterna. Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxan. All VA-verksamhet i Svenljunga kommun finansieras med avgifter och inte med skatter. Avgifterna delas upp på två delar; en anläggningsavgift och en brukningsavgift.

Anläggningsavgift som tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet, (engångsbelopp).

Brukningsavgift som är uppdelad på en fast årsavgift och en rörlig del. Hur stor den rörliga delen blir beror på hur mycket vatten hushållet förbrukar. En person förbrukar ungefär 150 liter vatten per dygn. Avgiften ska täcka kostnaderna för drift av den allmänna VA-anläggningen och kapitalkostnaderna för investering i ledningsnätet, reningsverket, vattentorn och andra anläggningar som pumpstationer.

Enligt kommunens taxa betalar verksamheter och flerbostadsfastigheter en högre fast avgift än småhusfastigheter. Ett flerbostadshus med till exempel 10 lägenheter eller en industri bedöms ha en större nytta av sin VA-anslutning än en småhusfastighet, därav denna skillnad. Den rörliga avgiften är densamma oavsett fastighetstyp.

Taxa för allmäna vatten- och avloppstjänter - VA-taxa - 2023 Pdf, 307 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur mycket vatten går det åt?

  • En person förbrukar i snitt 50-75 kubikmeter vatten per år.
  • En läckande toalettstol kan ge en extra förbrukning på 200 kubikmeter per år.
  • En kran som droppar kan ge en extra förbrukning på 30 kubikmeter per år.
  • En trädgårdsslang kan släppa igenom 3,6 kubikmeter per timma, vilket ger 86 kubikmeter per dygn.

.

Anders Kjellberg, VA-chef, 0325-180 12

Uppdaterad: