Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Nytt vatten och avlopp Fäxhult

Vi utreder om vi ska anlägga kommunalt vatten och avlopp i Fäxhult. Här hittar du information om utredningen. Du kan prenumerera på sidan för att alltid hålla dig uppdaterad.

Utredning om kommunalt vatten och avlopp i Fäxhult

VA-enheter utreder bästa alternativ för vatten- och avloppsanläggningar i Fäxhult. Det innebär att det kan bli aktuellt att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp.

Den här sidan riktar sig främst till dig som är fastighetsägare i Fäxhult eller som på annat sätt berörs av en eventuell VA-utbyggnad i området. Här samlar vi all viktig information om projektet för att du enkelt ska kunna ta del av den.

Prenumerera på sidan för senaste nytt

Vi uppdaterar sidan när något nytt händer i projektet i form av en tidslinje. Du kan prenumerera på sidan för för att få en notis via mejl varje gång vi lägger upp ny information.

Hantera prenumeration

Information på annat språk

Du kan översätta webbplatsen med hjälp av talande webb Öppnas i nytt fönster..

28 november

I Verksamhetsplanen för 2023-2025 ligger det ett budgetförslag att ta med investeringen för införande av kommunalt vatten och avlopp i Fäxhult. Beslut om Verksamhetsplanen 2023-2025 kommer att tas under k´Kommunfullmäktige den 28 november.

27 september

VA-enheten har föredragit konsulternas arbete för Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

11 oktober

Hela Samhällsbyggnadsnämnden får samma information presenterad för sig.

2020

I början av 2020 gjorde vi en enkätundersökning i Fäxhult för att se hur intresset av att ansluta sig till kommunlt vatten såg ut. Enkäten visade generellt lågt intresse.

Därför fokuserade vi vårt fortsatta arbete på hur avloppsfrågan kunde lösas på bästa sätt. Under året utredde vi främst möjligheterna att bygga ett lokalt reningsverk i eller i närheten av Fäxhult. Det visade sig vara svårt att dimensionera en anläggning som klarar den varierande belastningen samt att vi hade svårigheter att hitta en lämplig placering.

2021

Under år 2021 började vi istället utreda möjligheterna att anlägga en överföringsledning in till Holsljunga. Förslaget innebär att Fäxhult inte skulle ha ett eget reningsverk, istället skulle avloppsvattnet forslas till befintligt verk i Holsljunga.

Vi tog kontakt med berörda markägare. Gemensamt kom vi fram till ett preliminärt förslag på dragning, huvudsakligen längs med väg 154. Vi genomförde en första kostnadskalkyl och lyfte projektet politiskt. Med hänsyn till de stora investeringskostnaderna en utbyggnad skulle innebära beslutade politikerna att de ville ha en fördjupad kostnadskalkyl utförd. VA-enheten fick i uppdrag att anlita en konsultfirma för att framta ritningsunderlag och utifrån det räkna på kostnaderna.

2022

Konsultfirman ska leverera färdiga handlingar för kostnadskalkylen i augusti 2022. Resultatet av deras arbete ska därefter lyftas politiskt under hösten med trolig start i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 27 september.

.

Anders Kjellberg, VA-chef, 0325-180 12
Emil Förster, Projektledare, 0325-180 27

Uppdaterad: