Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Vattentjänstplan 2024-2027

Svenljunga kommun tar fram en Vattentjänstplan som beskriver planering, åtgärder samt hur kommunen arbetar för att skydda sin infrastruktur mot skyfall.

Beskriver min bild

I planen beskrivs också vilka områden som kommunen tittar närmare på mad hänsyn till dagens VA-situation och om det finns behov av kommunalt VA eller andra förbättringar inom de närmaste fyra åren. Även kommunens långsiktiga planering för att renovera ledningsnätet och minska läckaget ut från vatten- och avloppsnätet beskrivs kort liksom det behov av ökad vattenförsörjning och avloppshantering som kommer att behövas i norra kommundelen nu när Lockryds industriområde expanderas.

Nedan finns en uppdaterad version av Vattentjänstplanen med bilagor. Du har möjlighet att yttra dig över förslaget. Ditt yttrande ska vara hos oss senast söndagen den 12 november 2023, via e-post till kontaktpersonerna nedan eller via vanlig post. Märk yttrandet ”Vattentjänstplan 2024-2027”.

Kontakt

Anders Kjellberg, VA-chef
0325-180 12, anders.kjellberg@svenljunga.se

Karina Mc Conell, VA-ingenjör
0325-181 91, karina.mcconell@svenljunga.se

Svenljunga kommun
VA-enheten
512 80 Svenljunga

Vattentjänstplan, samrådsversion Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Bedömningsmodell VA-utbyggnad Pdf, 874 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 Metodbeskrivning Pdf, 875 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4 Resultat i kartor och illustrationer Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 5 U1 Anläggningstekniska förutsättningar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 6 - U2 Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 6.1 Översikt av undersökning av miljöpåverkan Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 7 - Samrådsredogörelse Vattentjänstplan 2023 Pdf, 959 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 7.1 - Yttranden i helhet, Samrådsredogörelse 2023 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

.

Karina Mc Conell, VA-ingenjör, 0325-180 91
Anders Kjellberg, VA-chef, 0325-180 12

Uppdaterad: