Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Vattenflöden

Ibland får vi problem med höga flöden i exempelvis Ätran som rinner genom stora delar av Svenljunga. På denna sida hittar du information om vad kritiskt läge innebär, vad vi gör och du kan alltid följa Ätrans vattennivå för att förbereda dig själv och din fastighet.

Vid kritiskt läge i Ätran

När Ätran passerar kritiskt läge (det vill säga 142,5 meter över havet) höjer kommunen sin beredskap. Mätpunkten är vid stenbron i centrala Svenljunga. Vi mäter nivån flera gånger per timme.

När nivån ligger över den kritiska nivån brukar det medföra en extra påfrestning av kommunens vatten- och avloppssystem och flera fastigheter kan drabbas av översvämningar.

Vid normala vattenflöden ligger Ätrans nivå på mellan 140,5 - 141,5 meter över havet.

Vi informerar om höga flöden

Vid höga vattenflöden kan du via vår webbplats följa utvecklingen och hur vattennivåerna ändras. Vi delar även information med andra myndigheter och har kontakt med bland annat länsstyrelsen och räddningstjänsten.

Analys och åtgärd

Kommunen gör dagligen en analys av nuläget och gör en bedömning om det finns anledning att agera. Dessutom har vi vattenpumpar och reservkraftverk förberedda för att kunna upprätthålla samhällsviktiga verksamheter om de skulle drabbas på något sätt.

Vattennivå Ätran

Dra din muspekare eller finger på pekskärm längs med den blåa linjen för att se exakta siffor.

.

Uppdaterad: