Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Förebygg översvämning

Vid en översvämning har du ett eget ansvar att både vara förberett och att lösa problem som kan uppstå på din fastighet. På denna sida får du tips och råd.

Fastighetsägare

Om du är fastighetsägare med eget vatten och avlopp uppmanar vi dig att kontrollera följande:

Dricksvattenbrunnen

Tänk på att locket inte är tätt. Finns det risk för att ytvatten tränger in ovanifrån på grund av de höga vattenflödena? Om så är fallet riskerar dricksvattnet att förorenas. Skydda din brunn!

Slamavskiljaren

Kontrollera din slamavskiljare. Ta kontakt med en slamsugare omgående om det visar sig att den är vattenfylld. Om grundvattennivån stiger kraftigt finns det risk för att avloppsvattnet sätter igen spridarrören. Det kan innebära att din anläggning blir förstörd.

Markägare

Som markägare uppmanar vi dig att hålla åarna fria från fallande träd, upplagda båtar, bryggor och annat som kan skapa problem vid till exempel låga broar och dammar. Säkerställ att ensilagebalar ligger på ett betryggande avstånd. De kan annars dras med i vattenflödena och bli ett stort problem vid översvämning.

Djurägare

Som djurägare uppmanar vi dig att vara uppmärksamm på vad eventuella översvämningar kan innebära för djuren.

Övriga förberedelser

  • Se över din försäkring. Vilka villkor gäller för dig vid eventuell översvämning?
  • Se över dränering av din fastighet.
  • Fundera på om du behöver införskaffa pumpar, vallar och andra hjälpmedel.

När översvämningen är här

  • Bygg barriärer.
  • Flytta värdefulla ägodelar till en säker plats. Flytta även bilar, bryggor, utemöbler och annat som kan följa med i vattenmassorna och orsaka stopp någon annanstans.
  • Täck golvbrunnar med något tätande och ställ på ett tungt föremål.
  • Stäng av elektriciteten om det finns risk för att den kommer i kontakt med vattnet.

.

Uppdaterad: