Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Dricksvatten

Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Därför ställer vi höga krav på vårt dricksvattens kvalitet och arbetar hela tiden för att hålla den kvaliteten.

Beskriver min bild

Det finns ett flertal vattenverk i varierande storlek runt om i kommunen som renar vårt vatten. Råvattnet till våra vattenverk kommer uteslutande från grundvatten. Vattnet innehåller en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter, som är viktiga att behålla i vattnet. Däremot ska det inte finnas skadliga ämnen i dricksvattnet. Därför tar vi regelbundet prover av vattnet för att se att det håller god kvalitet.

 

Vissa ämnen, som mangan och järn, är i de halter som finns i dricksvattnet ofarliga för oss människor. Men de kan orsaka problem i vårt ledningsnät och därför avlägsnar vi dem från vattnet.

Vi arbetar för god vattenkvalitet

Vi ansvarar för att det dricksvatten som levereras ut till dig som kund håller god kvalitet och arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

 

I Sverige är det Livsmedelsverket som ställer krav på hur vi ska upprätthålla vattenkvaliteten vid våra vattentäkter, vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som konsument. Vi utgår från ett kontrollprogram som följer Livsmedelsverkets krav för att säkerställa att vattnet håller god kvalitet. Våra rutiner utvecklas ständigt eftersom det hel tiden ställs högre krav på provtagning från Livsmedelsverket.

 

Hur ofta vi tar prover beror på mängden vatten som levereras från anläggningen. Ett större vattenverk kräver tätare prover än ett mindre vattenverk.

 

Här får du svar på vanliga frågor om vatten och avlopp. 

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 01 november 2019