Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Dricksvatten

Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Därför ställer vi höga krav på vårt dricksvattens kvalitet och arbetar hela tiden för att hålla den kvaliteten.

vatten hälls upp i ett glas

Våra vattenverk

Det finns ett flertal vattenverk i varierande storlek runt om i kommunen som renar vårt vatten. De levererar allt från 3 000 kubikmeter per år för vårt minsta vattenverk till 290 000 kubikmeter per år för vår största anläggning.

Råvattnet till våra vattenverk kommer uteslutande från grundvatten. Det gör att vi generellt har en god kvalitet på råvattnet eftersom marken på naturlig väg renar vattnet från föroreningar och ger det ett bra pH-värde.

Vattenverken är utrustade för att bland annat ta bort eventuella mikroorganismer och korrigera råvattnets pH-värde. Dricksvatten innehåller en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter. Däremot ska det inte finnas skadliga ämnen i dricksvattnet. Därför tar vi regelbundet prover av vattnet för att se att det håller god kvalitet. Vissa ämnen, som mangan och järn, är i de halter som finns i dricksvattnet, ofarliga för oss människor, men de kan orsaka problem i vårt ledningsnät och därför avlägsnar vi dem från vattnet.

Vi arbetar för god vattenkvalitet

Vi ansvarar för att det dricksvatten som levereras från de kommunala vattentäkterna håller god kvalitet och arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

I Sverige är det Livsmedelsverket som ställer krav på hur vi ska upprätthålla vattenkvaliteten vid våra vattentäkter, vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som konsument. Vi utgår från ett kontrollprogram som följer Livsmedelsverkets krav för att säkerställa att vattnet håller god kvalitet. Våra rutiner utvecklas ständigt eftersom det hel tiden ställs högre krav på provtagning från Livsmedelsverket.

Hur ofta vi tar prover beror på mängden vatten som levereras från anläggningen. Ett större vattenverk kräver tätare prover än ett mindre vattenverk. Vattenproverna vi tar skickas direkt efter provtagningen i kylväska till ett ackrediterat laboratorium som bedömer om vattnet går att dricka.

Ett dricksvatten kan enligt lagtexten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

  • Tjänligt vatten innebär att kvaliteten är god.
  • Tjänligt med anmärkning innebär att det finns något som behöver åtgärdas, till exempel något ämne som inte har renats tillräckligt bra. Det kan även innebära att vattnet är missfärgat eller luktar, det är oftast ofarligt men ser inte så trevligt ut.
  • Otjänligt vatten innebär att det finns något skadligt ämne i vattnet och det bör du inte dricka.

Om vattnet bedöms som tjänligt med anmärkning eller otjänligt från hälsomässig synpunkt vidtar vi omedelbart åtgärder för att vattnet ska bli tjänligt igen.

Här får du svar på vanliga frågor om vatten och avlopp. 

.

Anders Kjellberg, VA-chef, 0325-180 12

Uppdaterad: