Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Verksamhetsområden för VA

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område där en kommun är skyldig att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. På denna sida får du reda på mer om våra verksamhetsområden.

vattenbubbla på sten

Dricksvatten, spillvatten eller dagvatten

Verksamhetsområde bestäms för tre olika VA-tjänster: dricksvatten, spillvatten samt dagvatten.

Spillvattnet är sådant som kommer från till exempel dusch, bad och toalett. Dagvatten är vatten från regn och dränering.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om inrättande eller utökande av de olika verksamhetsområdena. Inom ett verksamhetsområde är det inte tillåtet med enskilda avloppsanläggningar och egna dricksvattenbrunnar är bara tillåtna om de finns vid inrättandet av området. Du får heller inte leda dagvatten till kommunens avloppsledningar.

Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till de beslutade tjänsterna. Utbyggnaderna ska trygga en långsiktigt hållbar lösning och uppfylla krav på miljö- och hälsoskydd. Alla fastigheter inom verksamhetsområdet är skyldig att betala avgift enligt gällande VA-taxa i kommunen.

Ligger din fastighet inom ett eller flera verksamhetsområden?

Här i vår webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se om din fastighet ligger inom ett eller flera verksamhetsområden. Där ser du också vilken eller vilka vattentjänster (dricksvatten, spillvatten, dagvatten) som finns inom området.

Ligger din fastighet utanför verksamhetsområdet?

Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdet kan få tillgång till tjänsterna. Om din fastighet ligger mycket nära ett befintligt verksamhetsområde kan området utökas. I andra fall kan du få ansluta om du själv drar ledning från huvudledningen. För dessa fastigheter krävs individuell prövning. Kontakta därför kommunen i god tid innan för att kontrollera om det är möjligt med anslutning.

.

Anders Kjellberg, VA-chef, 0325-180 12

Uppdaterad: