Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Vattenmätare

I fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet finns det en vattenmätare. Den mätaren visar hur mycket vatten som förbrukas i fastigheten.

All hantering av vattenmätare regleras och kontrolleras av Swedac som är en statlig myndighet för kvalitet och säkerhet. I deras föreskrifter regleras både hur och i vilken intervall självavläsningar, avläsningar och mätarbyten ska ske. All hantering av vattenmätare måste utföras mycket noggrant.

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren i din fastighet inte skadas på något sätt. Den ska vara lättåtkomlig för VA-verksamhetens personal när den ska läsas av eller bytas ut. Fastighetsägaren ska också se till att mätaren är placerad så att den inte kan frysa sönder.

Självavläsning

Varje vår skickar kommunen ut ett självavläsningskort. På kortet fyller du i mätarställningen och rapporterar in det via självavläsningskortet, internet eller telefon. Kommunen anlitar ett utskriftsföretag, I-data, som skriver ut självavläsningskorten och tar emot alla avläsningar som sedan rapporteras till kommunen.

Du kan även lämna in avläsning när du vill via vår e-tjänst för vatten och avfall. Du kan välja att logga in med Bank-ID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller att logga in med ditt kundnummer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur läser jag av vattenmätaren?

På vattenmätaren finns det fem siffror. Till höger om sista siffran ska det stå m3 (=kubikmeter).

Varför ska jag läsa av vattenmätaren?

Utifrån den mätarställning du rapporterar beräknas en preliminär årsförbrukning av vatten som ligger till grund för hur mycket du får betala under året. Genom att skicka in avläsningen kan vi stämma av att rätt avgift debiteras. Om mätarställningen inte rapporteras en gång varje år finns risk att skillnaden mellan den beräknade och den faktiska förbrukningen blir stor. Det kan innebära onödiga överraskningar när du får din faktura.

Ett tips är att jämföra den verkliga förbrukningen med den som finns på fakturan. Om den verkliga förbrukningen är väsentligt högre kan det bero på en vattenläcka eller till exempel en läckande toalettstol, som bör åtgärdas snarast. Du kan själv kontrollera om du har en vattenläcka. Detta genom att hålla koll på att vattenmätarställningen inte ändras när alla vattenförbrukande utrustningar/installationer är avstängda.

Vattenmätarbyte

Den vattenmätare som är installerad i din fastighet måste bytas ut vart nionde år. Större fastigheter som har en större vattenmätare får sin mätare utbytt vart femte år. Efter bytet skickas alla mätare till en auktoriserad mätarverkstad där de kontrollerar att mätaren visar korrekta uppgifter. Innan aktuellt mätarbyte får fastighetsägaren ett brev om när mätarbyte beräknas ske. Det ordinarie mätarbytet kostar inget för fastighetsägaren.

Avstängningskranar

Kolla så att dina avstängningskranar, som ska finnas både före och efter vattenmätaren, fungerar och sluter tätt. Detta måste fungera inför ett mätarbyte och det är viktigt att du kan stänga av vattnet om du får en vattenläcka i fastigheten. Ta för vana att kontrollera och motionera avstängningskranarna regelbundet. Om de inte sluter tätt bör du kontakta en rörmokare snarast och få det åtgärdat.

Frusen vattenmätare

Fastighetsägaren ska se till att det finns tillräckligt med värme där mätaren är placerad. Om vattenmätaren ändå fryser sönder ska kommunen kontaktas för nedmontering och inkoppling av ny mätare. Detta byte bekostas av fastighetsägaren.

.

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Telefontider: måndag och onsdag 08.00-12.00

tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: