Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Torrtoalett och latrinkompostering

Det finns flera olika varianter av torrtoaletter. Några av dessa är förmultningstoaletter, förmultningstoaletter med urinseparering samt förbränningstoaletter.

Om du vill ta hand om toalettavfallet själv kan du installera någon typ av torrtoalett (mulltoa, förbränningstoalett, urinseparerande toalett). På avloppsguidens webbplats hittar du beskrivningar på olika toalettmodeller. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De flesta torrtoaletter komposterar inte avfallet till mull i själva toaletten. De måste därför kompletteras med en godkänd latrinkompost. Man tömmer helt enkelt avfallet från toaletten i komposten där det får komposteras till färdig mull.

Oavsett vilken typ av torrtoalett du väljer ska du alltid tänka på att:

  • Följ tillverkarens installationsbeskrivning för bästa resultat när det gäller ventilationen.
  • Hanteringen av toalettavfallet ska ske enligt kommunens krav.
  • Spolvatten får inte anslutas till toaletten.
  • Hantera avfallet så att inte olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön.

Innan du installerar en torrtoalett

Innan du installerar en torrtoalett, och eventuellt anordnar en latrinkompost, måste du lämna in en anmälan och vänta på ett beslut om att själv få ta hand om toalettavfallet.

Anmäl inrättande av annan toalett än WC - torrtoalett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om tillstånd för eget omhändertagande av latrin, fekalier eller urin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Anna Nikumaa, Miljöhandläggare, 0325-184 32
Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62

Uppdaterad: