Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Överklaga ett beslut om avgift

Om du inte är nöjd med vårt beslut om avgift har du rätt att överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Så här överklagar du

I de flesta ärenden skriver vi inte ett separat avgiftsbeslut utan skickar endast en faktura. I de fallen räknas fakturan som ett beslut, som du kan över­klaga om du inte är nöjd. Senast tre veckor efter att du tog emot fakturan måste vi ha fått ditt överklagande med dessa uppgifter:

  • Företagets namn alternativt ditt namn, postadress och telefonnummer samt e-postadress
  • Fakturanummer
  • På vilket sätt du vill att beslutet ska ändras
  • Varför du vill att beslutet ska ändras

Det är bara mottagaren av fakturan som kan överklaga den. Om ett ombud, till exempel en advokat, företräder dig ska du bifoga en fullmakt och det ska framgå namn, postadress, telefonnummer och eventuell e-postadress till ombudet.

Skicka överklagandet till Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 512 80 Svenljunga eller via e-post till miljobygg@svenljunga.se.

Du kan även lämna det till kontaktcenter i kommunhuset på Boråsvägen 13 i Svenljunga. Där finns även en brevlåda för inlämning efter kontorstid.

Överklagandet tas emot av ­miljö- och byggenheten som ser över beslutet igen. Om vi direkt ser att vi har tagit ett felaktigt beslut får du ett nytt rättat beslut. Om vi inte tycker att det är felaktigt skickar vi ditt överklagande vidare till Länsstyrelsen för prövning.

Vänta med att betala om du överklagar avgiften

Om du överklagar avgiften stoppar vi fakturan. Vänta därför med att betala tills ditt överklagande prövats. Leder överklagan till ändrat belopp skickar vi en ny faktura. Får du avslag på din överklagan får du en kopia på fakturan med ett nytt betalningsdatum.

.

Christine Berggren, Enhetschef miljö och byg, 0325-182 30

Uppdaterad: