Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Frågor och svar - sophämtning

Här har vi samlat frågor och svar om vårt fyrfackssystem och sophämtning.

en tanke bubbla mer en glödlampa i

Här hittar du några vanliga frågor

Klicka på pilen intill frågan så fälls svaret på frågan ut. Hittar du inte svaret på din fråga här kan du självklart höra av dig till oss.

Om avfall och abonnemang

Kommunalt avfall är det avfall som uppkommer där människor vistas, till exempel i hemmet eller lunchrum och personalutrymmen på arbetsplatser. Det finns olika typer av avfall som ska sorteras separat och lämnas i kärlet hemma på tomten, på återvinningsstationer, vegetationstippar eller återvinningscentralen.

Olika typer av avfall:

 • Restavfall (det som bli över efter att du källsorterat, det du lägger i en plastpåse och slänger i kärlet hemma)
 • Matavfall
 • Grovsopor (avfall som är för stort för sopkärlet)
 • El-avfall
 • Kyl och frys
 • Vitvaror
 • Förpackningar
 • Wellpapp
 • Tidningar
 • Glas
 • Metall
 • Plast
 • Farligt avfa
 • Ej återvinningsbart avfall

Vi har fyrfackskärl i Svenljunga kommun. Fyrfackskärl är det enda valbara abonnemang vi har. På så sätt kan du sortera matavfall, förpackningar och tidningar direkt i kärlen. Vi har hämtning under hela året eller sommarsäsongen. Välj vilket abonnemang som passar dig bäst.

Ja, alla fastigheter måste ha ett avfallsabonnemang. Det är inte tillåtet att själv frakta rest- och matavfall och därför måste du lämna ditt avfall till oss.

Kontakta kundtjänst för att göra ändringar i ditt abonnemang. Om du vill ha fyrfackskärl på 240 liter ska det vara maximalt två personer i hushållet.

Vi tar ut en kostnad om ändringen innebär att vi behöver byta kärl. Kostnaden täcker bytet av kärl, uppmärkning av kärl och administrativa avgifter.

Du behöver inte betala något om vi kör ut kärl till en ny fastighet eller byte av kärl vid ägarbyte.

Du kan läsa mer om vilka abonnemang vi har och vad respektive abonnemang innebär.

Ja, om du inte kommer vistas på fastigheten kan du få tillfälligt uppehåll i sophämtningen. Du betalar då fortfarande grundavgiften för renhållningsabonnemanget men inte den rörliga avgiften. Blankett för ansökan finns under Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., du kan även kontakta kundtjänst för att få en blankett hemskickad.

Tillfälligt uppehåll – permanentbostad

För att få tillfälligt uppehåll av hämtning för din permanentbostad ska du inte bo där och inte använda fastigheten under en sammanhängande period på minst 3 månader. Vi beviljar uppehåll för högst 2 år i taget. Ansökan om tillfälligt uppehåll måste lämnas in senast 2 veckor innan du vill att uppehållet ska börja.

Tillfälligt uppehåll – fritidsbostad

För att ansökan ska beviljas får fastigheten inte bebos eller användas under hela säsongen maj-september. Ansökan ska lämnas in senast 15 april för att gälla hela säsongen.

Förlängning om uppehåll

Du kan med samma blankett ansöka om att förlänga ditt tillfälliga uppehåll. Vid sent inlämnad ansökan om förlängning av tillfälligt uppehåll kommer hämtning att startas upp och avgifter debiteras till och med den dag då den nya ansökan beviljats.

Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.

Kärlen får stå högst 5 meter från tomgräns eller det ställe där sopbilen kan stanna för att hämta kärlen. Kärlen ska stå med handtaget utåt på hämtningsdagen. Naturligtvis måste vägen vara farbar. Mer om placering hittar du på Dina sopkärl.

Ja, du kan dela fyrfackskärl på 370 liter med grannen. Ni betalar då varsin grundavgift och delar på kostnaden för hämtningen.

Du kan beställa större sopkärl av kundtjänst. Skulle fyrfackskärlet på 370 liter inte räcka kan du ha ett extrakärl för restavfall eller matavfall. Du kan även ha ett extra kärl 2. Priser hittar du i avfallstaxan.

Hämtning av avfall

Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka.

Elboxen töms vid behov tillsammans med kärl 2. Förvara boxen inomhus när den inte behöver tömmas.

I frågan nedan kan du söka på din adress och få fram vilka hämtdagar du har.

Skriv in din adress för att få reda på när vi tö,,er ditt sopkärl nästa gång. Klicka på "Ladda ner" för att spara ditt hämtschema.

Om du missat en tömning eller behöver en extra tömning kan du buda en mot en kostnad. Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.

Ditt sopkärl är renhållningsarbetarnas arbetsplats. Se till att det enkelt går att komma fram till kärlet för att vara säker på att få det tömt.


Tänk på:

 • Ställ alltid ut sopkärlet senast klockan 06.00 tömningsdagar och låt det stå ute tills det är tömt. Ställ helst ut det kvällen innan tömning.
 • Vintertid ska du säkerställa att det är skottat och halkbekämpat runt kärlet.
 • Om flera sopkärl rullas ut till samma plats: kontrollera att du tar rätt kärl med dig hem när kärlet är tömt. Kärlet är märkt med fastighetsbeteckning och adress på etiketten.
 • Se till att vända sopkärlets handtag ut mot vägen

Det kan finnas flera anledningar till att kärlet inte blivit tömt, till exempel för att något blockerar kärlet eller för att det inte står på rätt plats. Om ditt kärl inte blivit tömt på ordinarie dag och vi inte ha annonserat om försening ska du kontakta kundtjänst innom 3 arbetsdagar så hjälper vi dig.

Om kärlet inte blivt tömt vid en helgdag kan det bero på att vi under helgen har ändrade hämtdagar. Ändrade hämtdagar på grund av röda dagar annonseras på vår webbplats och i Svenljunga Tranemo tidning.

Det är ditt ansvar att se till att det går att tömma kärlet, så om något fastnar ligger det kvar till nästa tömning. Se till att packa smart i kärlet. Tryck ur luft ur plastpåsar och se till att plastpåsar, papperspåsar och förpackningar är så torra som möjligt när du lägger dem i kärlet. Packa förpackningar i varandra och riv sönder kartonger för att de inte ska fastna.

Kärlen töms av en fyrfacksbil - en sopbil vars insida är indelad i fyra fack. På så sätt hålls avfallet separerat även när vi tömmer kärlet.

Kärlen töms ett åt gången, samma bil kan inte ta både kärl 1 och kärl 2. Bilen tömmer sedan sina fack ett åt gången.

Nej, självklart inte. Då skulle ju vårt hårda arbete med att sortera gå förlorat. Även bilen är indelad i fyra fack, vilket gör att avfallet hålls separerat även när det töms. Kärlen och bilen är designade så att allt hamnar rätt även vid tömning.

Om fyrfackssystemet

Vi har alla en laglig skyldighet att sortera vårt avfall, men alla bor inte nära en återvinningsstation. Därför vill vi göra det så enkelt som möjligt för alla invånare att sortera avfallet.

Dessutom visar plockanalyser från andra kommuner att vi blir bättre på att återvinna med fyrfackssystemet. Trots att vi använder våra återvinningsstationer är det fortfarande mycket som kan återvinnas som hamnar bland restavfallet.

Med fyrfackssystemet har du två kärl som är indelade i fyra fack vardera. Du får även en elbox för mindre elektronikavfall. Det innebär att du kan sortera nio olika avfallsorter hemma.

Fyrfackskärlen finns i antingen 370 eller 240 liter. Vi rekommenderar kärl på 370 liter för att få ordentligt med plats för allt avfall. Kärl på 240 liter kan du ha om det är en eller två personer i hushållet med en liten mängd avfall.

Ett 370-liters fyrfackskärl har följande mått:

 • 115 cm högt
 • 80 cm brett
 • 90 cm djupt

Ett kärl på 240 liter har följande mått:

 • 110 cm högt
 • 60 cm brett
 • 80 cm djupt

370 liter kärl 1:

 • Matavfall 120 liter
 • Restavfall 160 liter
 • Färgat glas 30 liter
 • Tidningar 60 liter

370 liter kärl 2:

 • Plastförpackningar 155 liter
 • Pappersförpackningar 155 liter
 • Ofärgat glas 30 liter
 • Metall 30 liter

240 liter kärl 1:

 • Matavfall 90 liter
 • Restavfall 90 liter
 • Färgat glas 30 liter
 • Tidningar 30 liter

240 liter kärl 2:

 • Plastförpackningar 90 liter
 • Pappersförpackningar 90 liter
 • Ofärgat glas 30 liter
 • Metall 30 liter

Ja, kärlen kommer i par. Du måste ha båda kärlen för att få full sortering.

I kärlen samlar vi in restavfall, matavfall, tidningar och förpackningar.

Kärl 1

 • Restavfall
 • Matavfall
 • Tidningar
 • Färgat glas.

Kärl 2

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Ofärgat glas
 • Metallförpackningar.

Elbox

 • Batterier
 • Ljuskällor
 • Mindre elektronikavfall.

Sorterar du fel i ditt fyrfackskärl lämnar vi kärlet utan att tömma det. Du får då sortera om och antingen vänta till nästa tömning eller ringa oss för att beställa en ny. Sorterar du fel flera gånger kan vi byta till ett kärl för restavfall och du börjar betala avgiften för det kärlet istället.

Nej, det är inte tillåtet. Då är inte fyrfackskärlet komplett. Det skulle i så fall bli ett annat kärl och ett annat abonnemang, något vi i dagsläget inte erbjuder. Har du mycket restavfall kan du ha ett extrakärl på 190 liter som töms varannan vecka. Har du mycket förpackningar kan du beställa en extra tömning av kärl 2 eller lämna förpackningarna på återvinningsstationen. 

Nej, gör du det blandas matavfall och annat avfall när kärlen töms. Det avfallet kan inte återvinnas eller rötas då.

Om matavfall

En bra tumregel är att sådant som kan ätas, eller har kommit från någon som kan ätas, ska sorteras som matavfall. Det är rester, skal och kärnor från kött, fisk, frukt och grönsaker till exempel. Du kan även lägga kaffesump, tepåsar och hushållspapper i matavfallspåsen.

Det är viktigt att ingen plast hamnar som matavfall! Plastpåsar, även så kallade komposterbara, hinner inte brytas ner i rötningen – processen för att göra biogas och biogödsel. Då hamnar det mikroplaster på våra åkrar. Det för däremot inget om bitar av papperspåsen följer med till rötningen.

Om du behöver nya påsar till matavfallet klämmer du fast en tom påse under locket på kärl 1. Du får då nya påsar nästa gång vi tömmer kärlet. Det finns även påsar att hämta i entrén på kommuhuset och på Moga Returen.

Av matavfallet gör vi biogas och biogödsel.

Matavfall skickas till en behandlingsanläggning för att rötas. Rötning är en naturlig process där organiskt material bryts ner. Vid rötning bildas biogas och biogödsel. Biogas kan med fördel användas som fordonsbränsle men går också att använda för el-och värmeproduktion. Biogödseln som bildas i rötningsprocessen är ett utmärkt gödningsmedel för våra åkrar.

Ja. När matavfall samlas in går det till en behandlingsanläggning för att rötas. Rötning är en naturlig process där organiskt material bryts ner. Vid rötning bildas biogas och biogödsel. När du hemkomposterar ditt matavfall tar du till vara på näringen från matavfallet till din egen jord.

Att hemkompostera för att använda näringen i den egna jorden är naturligtvis bra, men om du har matavfall som inte behöver till den egna jorden blir miljönyttan större om du lämnar det matavfallet till oss.

Även när man räknar in de transporter som krävs för att samla in matavfallet och transportera det till en rötningsanläggning blir den totala miljövinsten större än vid hemkompostering. Genom att samla in matavfall till rötning istället för att hemkompostera kan utsläppen minska med ungefär 100 kg koldioxidekvivalenter per ton matavfall.

Övrigt

På tervinningsstationerna, som sköts och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB), kan du lämna tidningar och förpackningar. I vissa fall kan du även lämna batterier.

På återvinningscentralen kan du förutom förpackningar även lämna till exempel grovavfall, skrot, vitvaror, bygg- och rivningsrester och farligt avfall. Återvinningscentralen är bemannad med personal som kan svara på dina frågor och hjälpa dig sortera rätt.

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB) som ansvarar för återvinningstationerna. Synpunler och felanmälningar görs till FTI AB.

Om du ska sälja en fastighet behöver du fylla i en flyttanmälan, du hittar blanketten under Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där fyller du i både dina uppgifter och den nya fastighetsägarens uppgifter, vi behöver dem för att kunna lägga upp den nya fastighetsägaren som kund. Om du inte fyller i blanketten står du kvar som betalningsansvarig i vårt system.

Om du har kommunalt vatten läser du av vattenmätaren samma dag som du flyttar ut. Vi reglerar då fakturan så att du betalar för det vatten du förbrukat innan den nya ägaren tar över. Därför ska du lämna in blanketten först när du gjort avläsningen.

Vi fakturerar i mars, juni, september och december för kunder med sophämtning hela året. Om du vill ha faktura varje månad behöver du ansöka om autogiro.

Om du har sophämtning under sommaren får du din faktura för hela perioden i juni. Du får även en faktura i december för slamtömningar som inte kom med på fakturan i juni. Om du har kommunalt vatten får du fakturor i mars, juni, september och december.

Du kan ansöka om autogiro och få faktura månadsvis. Autogiro är ett krav för månadsdebitering. Via din internetbank kan du ansöka om att få e-faktura och får fakturan direkt i internetbanken istället för i pappersform. Du kan även få din faktura via e-post, skicka gärna ett meddelande till kundtjanst@svenljunga.se så blir det enkelt för oss att lägga in rätt e-postadress.

Det enda avfall du får elda är trädgårdsavfall. Varken restavfall, matavfall eller förpackningar får du elda. Förpacknignar ska återvinnas, matavfall ska återvinnas eller komposteras och restavall kan innehålla ämnen som är skadliga om de eldas under okontrollerade förhållanden. Vi har sammanställt mer information om eldning av avfall och varför du inte får elda hemma.

.

Kundtjänst Avfall och VA, Mailkonto, 0325-183 35
Matilda Wåger, Kommunikatör, 0325-180 54

Uppdaterad: