Tillbaka till startsidan

Du är här:

Sorteringsguide Fyrfack

I dina fyrfackskärl kan du sortera flera olika avfallssorter. Se till att det blir rättsorterat i de olika facken. Här får du hjälp med hur du ska göra.

Beskriver min bild

Det här lägger du i kärl 1

I kärl 1 sorterar du restavfall, matavfall, tidningar och färgade glasförpackningar.

Restavfall

Restavfall är det avfall du får över när du sorterat ut allt annat. Det kan till exempel vara kuvert, blöjor, keramik, disktrasor, kattsand, fimpar, snus, dammsugarpåsar och tops. Restavfallet lägger du i plastpåsar innan du slänger det i kärlet.

Även restavfall kan få nytt användningsområde. Restavfallet transporteras till förbränning där energi som kan bli värme och el utvinns.

Matavfall

Till matavfallet kommer du få papperspåsar att lägga matavfallet i och en behållare till papperspåsen att ha i köket. Använd endast papperspåsen till matavfallet, inga plastpåsar eller biopåsar får användas.

Om du behöver nya påsar klämmer du fast en tom påse under locket på kärl 1. Du får då nya nästa gång vi tömmer kärlet. Du kan även hämta påsar i kommunhusets enté eller på Moga Returen.

Matrester, både tillagade och råa, slängs i papperspåsen. Till exempel:

 • Kött
 • Fisk
 • Ben
 • Frukt
 • Grönsaker
 • Kaffesump
 • Snittblommor
 • Hushållspapper.

Tips för att hålla papperspåsen fräsch:

 • Låt blött avfall rinna av innan det slängs
 • Använd en luftig behållare, du får en som är anpassad för pappershållare av oss.
 • Du kan ha hushållspapper i botten.
 • Byt påse när den är fylld till markering eller minst var tredje dag.

Utsorterat matavfall mals ner och rötas i en biogasanläggning. Anläggningen producerar biogas som kan användas till bränsle och gödsel till åkrar.

Tidningar

Dagstidningar, reklamblad, kataloger, pocketböcker och pappersark. Sådant som det går att bläddra i ska slängas med tidningar.

Kasta inte kuvert, pappers- eller plastkassar bland tidningar. Det ska sorteras i restavfall respektive papper och plast. Av gamla tidningar blir det bland annat nya tidningar.

Färgade glasförpackningar

Burkar och flaskor i färgat glas, så som grönt och brunt, slänger du här. Ofärgat glas sorteras i eget fack. Sortera korkar och lock för sig. Endast förpackningar av glas ska slängas här, inga dricksglas, glödlampor, lågenergilampor, spegelglas eller fönsterglas.

Glas krossas och smälts ner för att göra nytt glas. Därför är det viktigt att skilja mellan färgat och ofärgat glas. Att återvinna glas sparar 20 procent energi.

Det här lägger du i kärl 2

I kärl 2 sorterar du plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar. Du får även en elbox för mindre elektronikavfall.

Plastförpackningar

Dunkar, burkar, flaskor, tråg, lådor, frigolit och andra förpackningar av hårdplast lägger du här. Även mjukplast som påsar och plastfolie lägger du här. Det ska enbart vara förpackningar, inga andra plastprodukter som diskborstar, pulkor och tandborstar. Pantflaskor lämnar du i automat. Lägg mindre förpackningar i större för att få plats i kärlet.

Osäker på om förpackningen är i metall eller plast? Testa att knyckla ihop den till en boll - vecklar den ut sig igen är det plast.

Hårda plastförpackningar blir nya förpackningar eller energi. Mjukplast blir ny mjukplast, vilket sparar på våra oljeresurser.

Pappersförpackningar

Pappersförpackningar är förpackningar som till mer än hälften är gjorda av papper. Till exempel kartonger, omslagspapper, tvättmedelspaket, wellpapp, pappersmuggar och papperskassar.

Skruvkorkar och annat som är lätt att tas bort som är av annat material än papper sorteras enskilt. Tänk på att vika ihop eller dra isär förpackningarna för att de ska få plats i kärlet och underlätta tömning.

Pappersförpackningar packas i balar och förs till pappersbruk. Där behandlas de och blir nya pappersprodukter.

Metallförpackningar

Förpackningar eller delar av förpackningar som består av metall. Det är till exempel konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, metallock och kapsyler. Enbart förpackningar, inga andra produkter så som stekpannor och bestick, lägger du i kärlet. Pantburkar lämnar du i automat. Lägg mindre förpackningar i större för att få plats i kärlet.

Metallförpackningar sorteras med hjälp av magneter och smälts sedan ner. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras och det sparar 95 procent energi jämfört med nytillverkning.

Ofärgade glasförpackningar

Burkar och flaskor i ofärgat glas, till exempel syltburkar och drickflaskor. Färgat glas sorteras i eget fack. Sortera korkar och lock för sig. Endast förpackningar av glas ska slängas här, inga dricksglas, glödlampor, lågenergilampor, spegelglas eller fönsterglas.

Glas krossas och smälts ner för att göra nytt glas. Därför är det viktigt att skilja mellan färgat och ofärgat glas. Att återvinna glas sparar 20 procent energi.

Elbox

Ljuskällor, batterier och småelektronik kan lämnas i boxen. Förvara boxen inomhus tills den behöver tömmas. När du vill ha boxen tömd hänger du den på kärl 2 på tömningsdagen. Det du lägger i elboxen räknas till farligt avfall. Farligt avfall tas om hand för att inga ämnen som kan vara farliga för naturen ska släppas ut. 

Visste du att...

 • ... vi slänger 104 kg matavfall per person och år i Sverige?
 • ... på ett kg matavfall kan en bil köra 2 km?
 • ... om 70 % av matavfallet i Sverige samlats in, skulle den biogas som kan produceras räcka till årsförbrukningen för 56 000 bilar?
 • ... för varje kilo insamlad och återvunnen plast minskar vi utsläppet av koldioxid med 2 kg?
 • … det går att återvinna glas, stål och aluminium hur många gånger som helst?
 • … vi alla har en laglig skyldighet att sortera vårt avfall?
 • … om alla lämna in sina kapsyler räcker stålet till plåt till 2 200 nya bilar, varje år?
 • … Sverige är bland de bäste länderna i världen när det gäller återvinning av wellpapp och tidningar?
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Matilda Wåger, Kommunikatör, 0325-180 54

Uppdaterad: