Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Dina sopkärl

Du som fastighetsägare hyr sopkärlet av oss. Du ansvarar för att din soptunna står på ett smidigt ställe vid hämtning och för att hålla tunnan rent. Att dra kärl är ett tungt arbete, våra renhållningsarbetare drar upp till 300 kärl per dag. Genom att du ställer dina kärl på en bra plats underlättar du deras arbetsmiljö.

Beskriver min bild

Underlätta för sopbilen - checklista inför hämtning

Kärlet och vägen till kärlet är renhållningsarbetarens arbetsplats. Se därför till att kärlet placeras där det är tillgängligt när det ska hämtas.

 

 • Ställ ut kärlet senast klockan 06:00 på morgonen den dag kärlet ska tömmas.
 • Kärlet ska stå vid fastighetsgränsen eller vid en väg där sopbilen passerar.
 • Handtaget ska placeras ut mot vägen för att det ska vara enkelt att hämta kärlet.
 • Ingeting får blockera kärlet.
 • Vägen fram till kärlet ska vara framkomlig, så väl enskild väg som gångsträckan fram till kärlet.
 • Vid snö ska det vara skottat och halkbekämpat.
 • Vid kallt väder har du även ansvar för att se till att kärlet går att tömma. Fryser avfallet fast kan du till exempel lägga en tidning i botten på kärlet, försöka tömma soppåsen på luft och se till att soppåsen är hel, ren och torr när du lägger den i kärlet.

 

Så här sköter du dina kärl

Du ansvarar själv för att hålla kärlen rena. Är något trasigt kontaktar du kundtjänst så hjälper vi dig.

 

 • Du tvättar själv kärlen om det behövs. Vanligtvis behöver du inte tvätta dem så ofta, bara om något läckt ut eller om det luktar illa.
 • Var försiktig med klisterlappar och streckkoder, de är till för att identifiera ditt kärl.
 • Är avfallet felsorterat i kärlen tömmer vi dem inte. Var noga med att sortera rätt i de olika facken.
 • Restavfall och matavfall lägger du i väl förslutna påsar. Se till att de är torra när du lägger i dem för att undvika läckage. Vintertid kan blött avfall frysa fast
 • Förpackningar och tidningar lägger du löst i kärlet.

Lägg rätt avfall på rätt plats

Är avfallet felsorterat i kärlen tömmer vi inte kärlet. Var noga med att sortera rätt i de olika facken. Restavfall och matavfall lägger du i väl förslutna påsar. Se till att de är torra när du lägger i dem för att undvika läckage. Vintertid kan blött avfall frysa fast. Förpackningar och tidningar lägger du löst i kärlet. Är avfallet vid upprepade tillfällen felsorterat har vi rätt att byta till ett abonnemang för restavfall.

Så här placerar du dina kärl

Kärlet ska stå vid en väg där sopbilen kan passera, vanligen vid din tomtgräns ut mot vägen. Ska du ha de nya fyrfackskärlen placerar du dem i första hand där du ställer ditt kärl i dag. Vill du ställa kärlen på en annan plats kontaktar du kundtjänst.

Kärlen vill stå på hårdgjord yta

Ytan som kärlen står på och dragvägen mellan kärl och sopbil ska vara hårdgjord. Det kan till exempel vara asfalt, plattor eller hårt packad jord där kärlen är lätta att rulla. Två fyrfackskärl på 370 liter behöver 1x2 meter att stå på. 

Fritt från hinder

Vägen fram till kärlen ska vara fri från hinder. Det innebär att det inte får vara trappsteg, trösklar eller stora motlut på dragvägen. Träd, buskar och annan växtlighet ska inte störa hämtningen av kärlen. Står något i vägen eller om det vintertid inte är skottat eller halbekämpat kan kärlen inte hämtas.

Olika alternativ för hur du ställer fyrfackskärl

På tömningsdagen ska kärlen stå så att det är lätt för renhållningsarbetarna att hämta kärlet. De nya fyrfackskärlen dras på tre hjul och är därför lättare att hantera. Du kan välja olika sätt att ställa kärlen på för att det passa dig så bra som möjligt. Tips för placering av fyrfackskärl:


 • Du kan placera kärlen med långsidan bredvid varandra, till exempel vid tomtgränsen, eller med kortsidan mot varndra längst en husvägg eller ett staket.
 • Du kan ställa kärlen i en lucka i staketet eller häcken.
 • Kärlen ska stå med handtaget utåt, då är det lättast för chauffören att hämta kärlet.

Du kan ha kärlen stående på annan plats

Du kan ha kärlen stående någon annanstans mellan tömningsdagarna, men kom då ihåg att ställa ut det senast klocka 06:00 på tömningsdagen. Är kärlet inte framdraget tolkar vi det som om du inte behöver få det tömt den här gången.


Väljer du att dra fram kärlet till hämtningsplatsen på hämtningsdagen räcker det med att ett kärl åt gången får plats att stå där.

Undvik extra kostnader

Kärlen ska stå så nära vägen där sopbilen passerar som möjligt. Dragvägen, mätt mellan tomtgräns och kärl, för att hämta kärlet utan extra kostnad är 5 meter. Står kärlen längre in än så blir det en extra kostnad per hämtningstillfälle. Kärlen ställer vi tillbaka på samma plats som vi hämtade dem på.

Du kan bygga en kärlhage

Du kan bygga en kärlhage som skydd mot vinden. Oavsett hur du väljer att göra ska det vara enkelt att hämta kärlen på tömningsdagen. Det ska därför finns lite luft mellan kärlen och eventuell inhägnad.


Ett kärl på 370 liter är:

 • 80 cm brett
 • 90 cm djupt
 • 115 cm högt.


Ett kärl på 240 liter är:

 • 60 cm brett
 • 80 cm djupt
 • 110 cm brett.


Ett kärl på 190 liter är:

 • 56 cm brett
 • 70 cm djupt
 • 107 cm högt.
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Ordinarie telefontider: måndag, onsdag och fredag 08.00-12.00, tisdag och torsdag 13.00-16.00

Sommaröppet 1 juni-31 augusti: måndag-fredag 08.00-12.00

 

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: 13 juli 2020