Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Torsgårdens förskola, Svenljunga

Jag vill, jag kan, jag får och jag vågar. Alla är vi olika men lika värdefulla. Vi har ett interkulturellt fokus och ser till att alla barn och deras hemkultur syns. I Svenljungas äldsta förskola får barnen god mat som lagas av vår egna kock.

Kritor som ligger ner på golvet

Förskolan

Torsgårdens förskola är den första förskola som byggdes i Svenljunga tätort och 2017 firade vi 40 år. Torsgårdens förskola renoverades 2016 och idag har vi ljusa, rymliga och fina lokaler.

Förskolan tillhör och är en del av centralortens skolområde.

Förskolan har fyra avdelningar, Diamanten och Kristallen för de yngre barnen, Pärlan och Månstenen för de äldre. Vår gård är uppdelad, en för de yngre och en för de äldre barnen, där kan barnen utmanas efter sina förutsättningar. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och på vår gårdmöter barnen alla barn och pedagoger. För att barnen ska känna sig trygga tarvi pedagoger ett gemensamt ansvar för allas barn.

För regelbunden information till vårdnadshavare använder vi lärplattformen InfoMentor Länk till annan webbplats..

Maten

Torsgården har tillagningskök där vår egen kock lagar all mat. Barnen ges möjlighet att påverka vilken maten som serveras.

Språk och lek

Vi arbetar aktivt med barnens språkutveckling genom sagor, sång, rim och ramsor. För att ge varje barn de bästa förutsättningar i sin språkutveckling, arbetar alla avdelningar aktivt med tecken som stöd och bildstöd.

Vi ändrar regelbundet lekmiljöerna i lokalerna efter barnens intresse och önskemål, det för att stimulera barnens lärande, utveckling och fantasi. Vår förskola arbetar efter ett interkulturellt förhållningssätt, då vi lever i ett mångkulturellt samhälle där allas kulturer är viktiga. Vi strävar efter att uppmärksamma alla våra barns hemkulturer och dess likheter samt olikheter.

.

Uppdaterad: