Tillbaka till startsidan

Du är här:

Sexdrega förskola

Ditt barn får ett stort inflytande över sin dag på förskolan. Vi har en varierande och tillåtande lekmiljö där vi bygger vårt arbete från barnens tankar, behov och intressen. Vår förskola ligger i ett lugnt område med närhet till både skog och sjö.

Beskriver min bild

Förskolan består av fyra avdelningar:

  • Junibacken och Lönneberga 1-3 år
  • Bullerbyn och Saltkråkan 3-5 år.


Vi arbetar temainriktat och planerar från barnens olika behov, exempelvis får de
yngre barnen sova ute i barnvagnar vid olika tidpunkter under dagen.


Vi skapar en miljö som stimulerar till kreativ lek och samtal. Genom leken stimuleras barnens sociala samspel och deras motoriska, kreativa, språkliga och matematiska förmåga.

Vi arbetar aktivt med barnens språkutveckling genom samtal, sagor, sånger, rim och ramsor.


Vi ger varje barn förutsättningar att:

  • känna trygghet och glädje
  • försöka, ha mod att våga och tid att lyckas
  • utveckla nyfikenhet och lust att leka och lära
  • få en förståelse för natur och miljö
  • lära sig att ta ansvar och bli självständiga med gott självförtroende
  • få en god språkutveckling.


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: