Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vanliga frågor och svar - utbildning

Har du frågor om vår verksamhet? Här har vi samlat de flesta vanliga frågor som ställs till oss.

en tanke bubbla mer en glödlampa i

Vid vilken ålder kan mitt barn börja i förskola?

SVAR: Ditt barn kan börja i förskolan när det fyllt ett år:

När har jag rätt till förskola för mitt barn?

SVAR: Du har rätt till förskola för ditt barn under den tid du arbetar, studerar eller för barnets eget behov (15 timmr/vecka).

Hur gör jag för att anmäla mitt barn i kö till förskola eller fritidshem?

SVAR: Via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn som har växelvis boende, då föräldrarna är folkbokförda på olika adresser och båda är i behov av placering, ansöker varje förälder om sin placering.

Hur lång väntetid är det för en plats i förskola?

SVAR: Plats i förskola ska erbjudas inom fyra månader efter att du ställt ditt barn i kö. Barnet måste då ha fyllt ett år.

Hur lång väntetid är det för att få en plats i fritidshem?

SVAR: Fritidshem ska erbjudas så snart det framkommer att eleven har behov av plats.

Vilka öppettider har förskola och fritidshem?

SVAR: 06.00 - 18 00 alla helgfria vardagar.

Vad påverkar avgiften för förskola och fritidshem?

SVAR: Hushållets skattepliktiga inkomster per månad. (avgifter och regler)

Betalar jag även när mitt barn är ledigt, till exempel på sommaren?

SVAR: Ja, avgift tas ut 12 månader per år.

Vad är avgiftsfri allmän förskola?

SVAR: Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till en avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskola: Avgiftsfri allmän förskola erbjuds dessa barn från höstterminen det år de fyller tre år. Verksamheten omfattar 525 avgiftsfria timmar per år och förläggs till skolans läsårstider.

Hur lång är uppsägningstiden i förskola och fritidshem?

SVAR: Uppsägningstiden är 45 dagar och ska ske skriftligt via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Avgift tas ut under uppsägningstiden:

Vad händer när den ena föräldern säger upp sin placering för barn som har växelvis boende?

SVAR: Om förälder 1 säger upp sin placering kan hen följa sitt ärende via e-tjänst - Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Min sida. Förälder 2 får meddelande om att uppsägning gjorts av förälder 1. Placering avslutas endast för förälder 1. Vill förälder 2 också säga upp sin placering behöver förälder 2 göra det via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vill förälder 2 behålla sin placering behöver hen inte göra någonting.

Ska barnomsorgsplatsen sägas upp när mitt barn ska börja förskoleklass?

SVAR: Om barnet behöver fritidsplats under höstterminen när barnet börjar i förskoleklass ska ingen uppsägning göras. Om barnet inte behöver fritidsplats ska platsen sägas upp.

När ska jag lämna in arbetgsintyg eller studieintyg?

SVAR: När ditt barn börjar på förskola eller fritidshem och om det blir någon förändring gällande arbetsplats, studier eller tjänstgöringsgrad.

Får mitt barn vara på förskolan när jag som förälder är arbetssökande eller föräldraledig?

SVAR: Förskolebarn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till 15 timmar per vecka i förskola. Rektor avgör tider och dagar när 15-timmars förskola ska erbjudas det enskilda barnet. Du ska skicka in ett nytt schema via appen IST Home.

Får jag lämna mitt barn i förskola på morgonen trots att en förälder inte börjar arbeta förrän på eftermiddagen?

SVAR: Grunden för barnomsorg är att man bara får lämna sitt barn under den tid man arbetar/studerar plus restid.

Får mitt barn vara på förskolan när en eller båda föräldrarna har semester?

SVAR: Nej, förskolebarn får bara vara i förskolan i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete/studier eller för barnets eget behov. (15 timmar/vecka).

Får mitt barn vara på fritidshemmet när en eller båda föräldrarna har semester?

SVAR: Nej.

Får mitt barn vara i förskolan eller fritidshemmet när föräldrar eller syskon är sjuka?

SVAR: Beviljad tillsynstid får behållas vid förälders eller syskons sjukdom.

Vad behöver jag göra efter att jag godkänt min placering?

SVAR: Kontrollera uppgifterna i "e-tjänster förskola/fritidshem" under Min sida och mina placeringar, min familj, mina uppgifter och lägg till och ändra vid behov.

Vad behöver jag göra när jag varit föräldraledig och börjar jobba?

SVAR: Ändra grund för placering och omsorgstid via "e-tjänster förskola/fritidshem" samt ändra schematider.

Vad behöver jag göra när jag ska vara föräldraledig?

SVAR: Ändra grund för placering via "e-tjänster förskola/fritidshem" samt ändra schematider i appen IST Home.

Hur gör jag om jag vill ändra i ansökan till förskola eller fritidshem?

SVAR: Du går via e-tjänsten förskola/fritidshem till "Min sida - mina ärenden" välj din förskoleansökan eller fritidshemsansökan och välj "ändra ansökan".

Hur gör jag om jag vill ändra i förskoleplaceringen?

SVAR: Du går via e-tjänsten förskola/fritidshem till "Min sida - mina placeringar".

Hur gör jag vid snabba schemaändringar?

SVAR: Du tar en direktkontakt med förskolan.

När får jag information om introduktion och inskolning i förskolan?

SVAR: Förskolan bjuder in till introduktion genom ett telefonsamtal, e-post eller brev cirka två veckor innan inskolning.

När kan kommunen säga upp min plats?

SVAR: När du inte använt platsen under de tre senaste månaderna, när du inte betalt din avgift, när du har en avgiftsfri allmän förskola och ditt barn börja F-klass eller när ditt barn fyller 13 år.

Hur gör jag för att skicka in schematider för förskola och fritidshem?

SVAR: Du registrerar schematider för förskola och fritidshem i appen IST-Home

Mitt barn har skadat sig och behöver skolskjuts, vad gäller?

SVAR: Kontakta ditt försäkringsbolag. Om skadan uppkommit genom olycksfall så ta kontakt med kommunens försäkringsbolag.

Mitt barn går på grundskola utanför Svenljunga kommun, kan barnet få skolskjuts?

SVAR: Nej.

Busskort för gymnasieelever, vad gäller?

SVAR: Du som går på gymnasieskola kan få resebidrag i form av ett skolkort. Kontakta din gymnasieskola.

Kan jag få inackorderingstillägg?

SVAR: Ja, om du uppfyller kraven.

Hur anmäler jag frånvaro för mitt barn i grundskolan?

SVAR: All frånvaro anmäls via Infomentor. Om du inte kan anmäla via Infomentor så ta kontakt med skoladministratören Kontaktuppgifter.

Hur anmäler jag mig och vad kostar det att hyra instrument?

SVAR: Du anmäler dig till Kulturskolan

Är det något annat som kostar?

SVAR: Du får betala din spelbok och förbrukningsmaterial som strängar, rörblad och olja med mera.

Hur betalar jag?

SVAR: Du får en faktura i slutet av oktober för spelbok och hyra av instrument.

Vad gör jag om jag vill sluta under terminen?

SVAR: Dina föräldrar måste alltid meddela din lärare på Kulturskolan att du vill sluta, antingen via epost, brev eller telefonsamtal.

Kan jag spela mer än ett intrument?

SVAR: Första året får man bara spela ett instrument, andra året kan man välja till mer. Är du duktig och ambitiös försöker vi alltid ta in dig på ett intrument till.

Kan jag byta instrument under året?

SVAR: Det försöker vi lösa men spelar du tillsammans med någon, eller om det inte finns någon ledig lärare på det nya instrumentet, så kan det vara svårt att lösa.

Hur mycket behöver jag träna?

SVAR: Ju mer du tränar, desto fortare går du framåt och desto roligare blir det. Ingen kan lära sig spela på 20 minuter på Kulturskolan utan du behöver lägga ner tid hemma också. Ha gärna ditt instrument uppackat så du ser det varje dag och lätt kan spela din läxa. Bättre att spela lite varje dag än mycket dagen innan du träffar din lärare. Spela gärna med cd:n eller Spotify bakgrunderna som finns i böckerna

Vem är ansvarig för instrumentet?

SVAR: När du hyr ett instrument är du ansvarig för det. Kulturskolan står för reparationer på grund av förslitning, allt annat ansvarar du för.

Hur gör jag rent mitt instrument?

SVAR: Det är olika för varje instrument. Din musiklärare visar dig.

Hur sätter jag ihop, tar isär och stämmer mitt instrument?

SVAR: Det är olika för varje instrument. Din musiklärare visar dig.

Hur gör jag rent mitt instrument?

SVAR: Det är olika för varje instrument. Din musiklärare visar dig.

.

Uppdaterad: