Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Skolbibliotek

Vi har skolbibliotekek på samtliga grundskolskolor i kommunen och våra skolbibliotekarier servar alla skolor. På denna sida kan du läsa mer om våra skolbiblioteks verksamhet och om det stora biblioteket på Mogaskolan.

Hyllor med böcker.

Mogaskolans bibliotek och Skolbibliotekscentral har ett varierat utbud av media. Även de andra skolorna har egna skolbibliotek och vi köper in media till dessa.

Från Skolbibliotekscentralen skickar vi ut bland annat olika boklådor och specialmedia till skolorna.

Vi är två skolbibliotekarier som driver verksamheten. Även om vi är stationerade i Mogaskolans bibliotek, så åker vi ut till alla skolor. Till exempel bokpratar vi eller har lektioner i skrivande.

Mogaskolans bibliotek och Skolbibliotekscentral ligger mitt i skolan. Även om vi utgår därifrån täcker vi in alla skolor i kommunen i verksamheten.

Mogaskolans bibliotek i centrum

Mitt i skolan ligger Mogaskolans bibliotek, som är öppet för alla elever från förskoleklasserna och uppåt samt alla skolornas personal. Hit kommer eleverna för att exempelvis söka litteratur för fördjupningar och låna media.

Skolbibliotekscentralen servar skolorna

Mogaskolans bibliotek fungerar som skolbibliotekscentral för samtliga skolor i Svenljunga kommun. Härifrån skickar vi ut:

  • Bokpoolslådor med flera exemplar av varje titel.
  • Klassuppsättningar att läsa tillsammans och diskutera kring.
  • Temalådor inom olika ämnen till exempel medeltiden, teknik eller sagor.
  • Media utifrån andra önskemål, som speciella teman och ljudböcker.
  • Böcker på andra språk.
Böcker och boklåda.

I olika årskurser gör eleverna biblioteksbesök eller har undervisning i informationssökning. Vi arbetar även med läsfrämjande aktiviteter och skrivande i skolorna.

Biblioteksbesök och informationssökning

Eleverna i årskurs 1 kommer till folkbiblioteket, för att få en introduktion om bibliotek. Tanken är att alla elever ska känna sig hemmastadda i ett bibliotek. I årskurs 4 har vi en lektion i informationssökning, där eleverna lär sig att söka efter fakta i facklitteratur.

Skrivande och läsprojekt med eleverna

En målsättning för vår verksamhet är att väcka läslust, så att eleverna höjer sin läsförmåga. Det gör vi bland annat genom att bokprata i olika klasser, som start på deras läsprojekt. Sedan har eleverna tillgång till böckerna under en period för att läsa. En del läsprojekt avslutas med att eleverna får skriva sina egna berättelser. Exempelvis i åk 3 läser de först deckare och skriver sedan en egen deckarhistoria.

Vi har också lektioner med enbart skrivande:

  • Årskurs 2 berättar om sina drakar.
  • Årskurs 4 skriver nattdikter.
  • Årskurs 6 beskriver miljöer utifrån bilder.
Böcker och ritpapper om drakar.

.

Elisabeth Svensson, Skolbibliotekarie, 0325-182 03
Maria Nyman, Skolbibliotekarie, lärarresurs, 0325-182 03

Uppdaterad: