Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Satsning skolorganisation

Just nu arbetar vi på vår största satsning någonsin! Genom nybyggnad och renovering av skolorna i Överlida och Östra Frölunda skapar vi en ännu bättre lärmiljö för eleverna och en bättre arbetsmiljö för skolpersonalen. Dessutom blir det förbättrade förutsättningar för att rekrytera fler behörig skolpersonal, en förutsättning för att våra elever ska må bra i sin skolvardag och kunna ta ytterligare steg mot att nå sin fulla potential.

På denna sida kan du följa vår väg till en ny skolorganisation!

skiss konceptprocess 

Vilka förändringar blir det i skolorganisationen?

Förändringarna påverkar skolorna i södra kommundelen, skolområde Högvad och Kindaholm.

I framtiden kommer det att finnas:

  • Förskola och skola till och med årskurs 6 samt fritidshem i Östra Frölunda (Kindaholmskolan).
  • Förskola och skola till och med årskurs 6 samt fritidshem i Överlida (Högvadskolan).
  • Förskola och fritidshem i Mårdaklev.
  • Förskola och fritidshem i Mjöbäck.

I Överlida bygger vi en helt ny skola, Högvadskolan.

I Östra Frölunda bygger vi Kindaholmskolan. Vi totalrenoverar nuvarande lokaler och bygger en ny idrottshall.

Det blir små, moderna skolor med cirka 15 elever per klass. De nya lokalerna är tidigast färdiga för inflytt i höstterminen 2024 för Högvad skolområde. Kindaholms skolområde förväntas vara klart i början på 2025. Barn och elever som går i skolan i Mjöbäck kommer då att gå i Högvadskolan i Överlida, elever från Mårdaklev kommer att gå i Kindaholmskolan i Östra Frölunda.

Verksamhetslokaler AB har upphandlat byggprojektet och företaget Byggdialog är ansvarig för utförandet av det. Byggdialog arbetar genom "partnering" där underleverantörer upphandlas under byggprojekttiden. Någon personal från våra verksamheter är alltid delaktiga i alla byggmöten och kan påverka hur våra framtida lokaler kommer att se ut.

Detaljer utvecklas under projektet, vi informerar löpande inför och under byggprocessen, samt i god tid kring inflytt i de nya lokalerna.

Aktuellt

Nu är första delen i byggprojektet avslutat. Vi har renoverat och byggt ut Överlida förskola. Förskolan har nu två förskoleavdelningar samt fått ett större personalutrymmen. Vi har också gjort en uppdatering i trafiksituationen för lämning och hämtning av barnen i förskolan.

Ritningar Överlida förskola:

Visionsbild:

animerad visionsbild på Överlida förskola

Resultatbilder:

Överlida förskola
Entré Överlida förskola
Utegård Överlida förskola
Kapprum Överlida förskola
Avdelning Överlida förskola
Lekrum Överlida förskola

Överlida skola är andra delen ut i byggprojektet.

Byggnationen av Högvadskolan i Överlida utvecklas väldigt fort och det händer mycket med byggnaden på kort tid.

Under januari monterade och isolerade byggbolaget ventilationen. Väggarna är också färdigmålade. Varje klassrum har fått en färgglad fondvägg. Klassrummen som är till för förskoleklass till och med årskurs tre har gröna fondväggar. Årskurs fyra till sex har röda fondväggar. De olika grupprummen i skolan har fått gula fondväggar.

Byggbolaget började arbeta med yttersidan i slutet av augusti och det blev klar i januari. Husets yttersidor har en grå färg, det finns också inslag av blå färg. Arkitekten har flera olika inslag av den blå färgen i byggnaden. Anledningen till detta är att arkitekten vill lyfta fram alla fina vattendrag i vår kommun.

Byggbolaget arbetar nu med att lägga golv, montera lister och skåp i skolbyggnaden.

Byggnaden börjar kännas som en skola istället för en byggarbetsplats.

Visionsbild för Högvadskolan:

Datorgenererad visionsbild på Högvadskolan. 
Datoranimerad skiss på Högvadskolan. 
Datoranimerad skiss på Högvadskolan. 

Vi gör en om- och tillbyggnation av Östra Frölunda skola blivande Kindahomskolan. Även en nybyggnation av idrottshall och panncentral.

Om- och tillbyggnationen pågår för fullt. Vi arbetar med att få tillbyggnationen tät för att sedan börja arbetet med ytterväggarna. Renoveringsarbetet i den gamla delen av skolan pågår med flytspackling av golv och grundmålning av väggar.

Visionsbild Östra Frölunda förskola

Dator genererad visionsbild på Östra Frölunda förskola. 

Visionsbild Kindaholmsskolan

Dator genererad visionsbild på Kindaholmskolan.

Visionsbild Östra Frölunda Idrottshall

Datorgenererad visionsbild Östra Frölunda idrottshall.

Nyheter

.

Uppdaterad: