Tillbaka till startsidan

Du är här:

Satsning skolorganisation

Under 2021 startade vår största satsning på skolorganisation någonsin! Genom nybyggnad och renovering av skolorna i Östra Frölunda och Överlida skapar vi en ännu bättre lärmiljö för eleverna och en bättre arbetsmiljö för skolpersonalen. Dessutom blir det förbättrade förutsättningar för att rekrytera fler behörig skolpersonal, en förutsättning för att våra elever ska må bra i sin skolvardag och kunna ta ytterligare steg mot att nå sin fulla potential.

På denna sida kan du följa vår väg till en ny skolorganisation!

skiss konceptprocess 

Vilka förändringar blir det i skolorganisationen?

Förändringarna påverkar skolorna i södra kommundelen, skolområde Högvad och Kindaholm.

I framtiden kommer det att finnas:

  • Förskola och skola till och med årskurs 6 samt fritidshem i Östra Frölunda.
  • Förskola och skola till och med årskurs 6 samt fritidshem i Överlida.
  • Förskola och fritidshem i Mårdaklev.
  • Förskola och fritidshem i Mjöbäck.
  • Förskola och fritidshem i Holsljunga.

Vi kommer att totalrenovera nuvarande lokaler i Östra Frölunda och Överlida och utöka med tillbyggnad på båda orterna. I Östra Frölunda bygger vi en ny idrottshall.

Det blir små, moderna skolor med cirka 15 elever per klass. De nya lokalerna är tidigast färdiga för inflytt i slutet på år 2024 för Högvad skolområde. Kindaholms skolområde förväntas vara klart i slutet på år 2025. Barn och elever som går i skolan i Mjöbäck kommer då att gå i Överlida skola, elever från Mårdaklev kommer att gå i Östra Frölunda skola.

Verksamhetslokaler AB har upphandlat byggprojektet och företaget Byggdialog är ansvarig för utförandet av det. Byggdialog arbetar genom "partnering" där underleverantörer upphandlas under byggprojekttiden. Någon personal från verksamheterna är alltid delaktiga i alla byggmöten och kan påverka hur våra framtida lokaler kommer att se ut.

Vi kommer att starta byggprojektet i skolområdet Högvad. Det första delen är att renovera och bygga om Överlida förskola. Bygglovet är nu inlämnat för handläggning. Vi bygger till en ny förskoleavdelning samt får större personalutrymmen. Det kommer även bli en uppdatering i trafiksituationen för lämning och hämtning av barnen i förskolan. Flytt av barnen till tillfälliga lokaler kommer att ske i under oktober 2022.

Överlida skola är näst ut i projektet. Vi håller på att ta fram bygglovshandlingar för renovering och tillbyggnad av skolan.

Detaljer utvecklas under projektet, vi informerar löpande inför och under byggprocessen, samt i god tid kring inflytt i de nya skolorna.

Aktuellt

.

Uppdaterad: