Tillbaka till startsidan

Du är här:

Barn- och elevhälsa

I Svenljunga kommun finns det ett barn- och elevhälsoteam där du som barn, ungdom, vårdnadshavare eller personal på olika sätt kan få råd, hjälp eller stöd.

Beskriver min bild

Vi arbetar inom förskolan, grundskolan, grundsärskola och gymnasium. Vi vill ha en nära samverkan med vårdnadshavare och personal på våra förskolor och skolor.

Vad är barn- och elevhälsa?

Vi arbetar för att barn och elever ska ha en god hälsa och förutsättningar för inlärning. Vårt uppdrag är att utifrån en samlad kompetens stödja förskola och skola i arbetet med barn och ungdomars hälsa och lärande.


Barnhälsans arbetsområde är förskola. Elevhälsans arbetsområde är skolan.


Inom barnhälsan arbetar specialpedagog. Inom elevhälsan arbetar skolsköterska, kurator och specialpedagog. Elevhälsan har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Vad gör vi?

Vi ansvarar för medicinska insatser i skolan och för arbete med barn och elever i behov av stöd.

Vi arbetar även med att stärka personalen i deras yrkesroll.

HBTQI-diplomerad elevhälsa

I juni 2021 fick vår elevhälsogrupp sin diplomering i HBTQI av RFSL Länk till annan webbplats. och blev därmed först i Sjuhärad med denna diplomering. Gruppen är numera redo att möta elever i deras frågor, funderingar och känslor.


Vill du veta mer om HBTQI? Det är viktigt med inkludering och särskilt viktigt för unga HBTQI-personer att känna sig förstådda. RFSL har samlat information i en begreppsordlista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på deras webbplats om du vill lära dig mer. RFSL Ungdom har även en hel sida med särskilt fokus på könsidentitet och trans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., med en utförlig ordlista över begrepp att ha koll på.

Vill du veta mer?

Barn- och elevhälsoteamet arbetar och har uppdrag på samtliga förskolor och skolor i Svenljunga kommun. Har du frågor är du välkommen att ringa, skicka e-post eller besöka oss på vårt kontor på Mogaskolan.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Helena Lundgren, Verksamhetschef för barn- och elevhälsa, 0325-182 24

Uppdaterad: