Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Gymnasium

Svenljunga kommun driver ingen egen gymnasieskola. Våra ungdomar kan söka till alla gymnasieskolor i Boråsregionen och givetvis till övriga gymnasieskolor i landet som använder riksintag. På denna sida kan du läsa mer om gymnasieval, gymnasiebehörighet, studiebidrag, inackorderingstillägg, skolkort och introduktionsprogrammet.
I kommunen finns också Naturbruksskolan Svenljunga som drivs av regionen i Västra Götaland.

någon som sitter och läser en bok och äter äpple sedan lagt de på ena sidan av boken 

Du som står inför val av gymnasieskola kan välja gymnasium i Borås, Mark, Tranemo eller i någon annan kommun. Du kan också välja något av regionens sex naturbruksgymnasier. Svårt att veta vad du ska välja? Ta kontakt med studie-och yrkesvägledaren på din grundskola!

De elever som saknar gymnasiebehörighet kan antas till ett introduktionsprogram vid läsårsstart.

Vill du veta mer om de olika utbildningarna kan du kontakta skolan du är intresserad av eller besöka deras webbplatser.

Det ställs krav på dig för att få börja på gymnasieskolan. Om du inte är behörig måste din hemkommun hjälpa dig att bli behörig eller hjälpa dig på annat sätt.

Slutbetyg

Du måste ha lägst betyget E i många ämnen i ditt slutbetyg från grundskolan för att vara behörig. Tanken med dessa krav är att du inte ska börja på gymnasieskolan om du inte har kunskaper och förutsättningar att klara av en utbildning.

Du som elev ska göra din ansökan till gymnasiet genom gymnasievalsjuharad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dispens för engelska

Du som har ett annat modersmål än svenska och har kommit till Sverige sent under grundskolan kan få dispens om du saknar betyg i engelska. Detta är främst tänkt för dig som inte läst engelska i ditt hemland och av naturliga skäl lagt mycket tid på att lära dig svenska.

För att få dispens från betyg i engelska måste skolan bedöma att du har goda förutsättningar att klara din valda gymnasieutbildning. Du måste också under din gymnasietid läsa in engelskan.

Naturbruksskolan Svenljunga är regionens centrum för skogs- och naturupplevelser och erbjuder utbildningar inom skogsbruk - skogsmaskinförare och skogsvårdare, jakt och viltvård, skogsmaskinservice samt upplevelseturism. På Västra Götalandsregionens övriga naturbruksskolor kan du välja att utbilda dig inom häst, travsport, arbete med hund, djurvård eller lantbruk.  

När du studerar på en gymnasieutbildning får du studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Ekonomi

Studiebidraget får du som går en gymnasieutbildning automatiskt.

Studiehjälpen består av tre olika bidrag:

 • Studiebidrag
 • Extra tillägg
 • Inackorderingstillägg.

Information från Centrala studiestödsnämnden, CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De flesta gymnasieelever får enbart studiebidrag och för att få extra tillägg och inackorderingstillägg krävs särskild prövning.

Har du lång resväg eller restid till din gymnasieskola och behöver bosätta dig på din studieort? Då kan du vara berättigad till inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan sökas om du studerar vid kommunal gymnasieskola. Om du studerar vid en friskola söks inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

För att få inackorderings­tillägg ska du vara folkbokförd på hemadressen och din

 • totala restid överstiga två timmar per dag
  eller
 • reseavståndet överstiga 40 km enkel resa
  eller
 • annat skäl.

Inackorderingstillägget söks för ett läsår i taget. Ansökan ska avse innevarande läsår. Du kan ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Inackorderingstilläggets storlek beror på reseavståndet mellan hemmet och skolan och varierar år 2024 mellan 1 910 kronor och 3 650 kronor. Inackorderingstillägget baseras på prisbasbeloppet och justeras årligen i januari.

Tillägget beviljas för 4 månader under höstterminen och 5 månader under vårterminen. Första utbetalningen sker i slutet av september.

Ansökan lämnas in snarast efter skolstart. Kom ihåg att gymnasieskolan ska intyga att du har börjat terminen.

Observera att du aldrig kan få både inackorderingstilläg och busskort. Om du under terminens gång ansöker om och beviljas in­ackorderings­tillägg ska du återlämna busskortet omgående.

Skolkort

Du som går på gymnasieskola kan få ett skolkort, så kallat resebidrag. Ta kontakt med din gymnasieskola för mer information.

Inom gymnasieskolan finns det fyra introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

Svenljungas introduktionsprogram sker i samverkan med Tranemo gymnasieskola på plats i Tranemo under innevarande läsår.

Undervisningen baseras på elevens individuella behov och kan därför se väldigt olika ut.

Vi strävar efter ett så brett utbud som möjligt för att underlätta för elever att nå godkända betyg på grundskolenivå och därmed kunna fortsätta på ett nationellt program.

Vi har följande utbildningar i samverkan med Tranemo:

 • Individuellt alternativ, IMA
 • Språkintroduktion, IMSPR

.

Tiina Aavik, Rektor, 0325-182 23

Uppdaterad: