Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en egen skolform för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som inte klarar kunskapskraven i grundskolan. På denna sida kan du läsa mer om anpassad grund- och gymnasieskola.

olika färgkritor som ligger på ett papper där de är målat på

Anpassad grundskola och gymnasieskola

I anpassad grundskolan går elever som är 7 till 16 år. Anpassad gymnasieskolan riktar sig till de ungdomar som gått i anpassad grundskola.

Elev inskriven i anpassad grundskola får sin undervisning i anpassad grundskola eller som integrerad elev i grundskolan.

Anpassad grundskola hette tidigare grundsärskola. Namnbytet medför inga andra förändringar.

För personer över 20 år finns det möjlighet att läsa komvux som särskild utbildning för vuxna.

Vår värdegrund bygger på omtanke, ansvar, trygghet och delaktighet. Värdegrunden bidrar till en god arbetsmiljö. Hos oss ska alla, både barn och föräldrar, känna sig välkomna och trygga. Vi strävar också efter att alla ska utveckla sina kunskaper så långt som möjligt. För att bli inskriven i anpassad grundskola behöver eleven göra en psykologisk-, pedagogisk-, social- och medicinsk utredning som visar att de har rätt att bli mottagen i anpassad grundskola.

Skolan

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att varje elev får möjlighet att:

 • utveckla sin självständighet
 • bättre förstå andra människor
 • få kunskap om hur samhället fungerar
 • få förståelse för natur och miljö.

Anpassad grundskolas två inriktningar

Den obligatoriska anpassad grundskola har sedan 1 juli 2011 en egen läroplan, med egna kursplaner och betygskriterier.

I anpassad grundskola kan eleven läsa enligt ämnen eller ämnesområden. När en elev blir inskriven i anpassad grundskola gör vi en bedömning om eleven har möjlighet att följa inriktningen ämnen eller inriktningen ämnesområden. Inriktningen ämnesområden är för de som har större behov av hjälp och stöd.

Inriktning ämnen

Eleverna läser:

 • bild
 • engelska
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • modersmål
 • musik
 • naturorienterande ämnen
 • samhällsorienterande ämnen
 • slöjd
 • svenska eller svenska som andraspråk
 • teknik

Inriktning ämnesområden

Undervisningen sker i fem ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • kommunikation
 • motorik
 • vardagsaktiviteter
 • verklighetsuppfattning

Vi samarbetar med grundskolan i planeringen av större aktiviteter. Undervisning kan även ske i grundskolan för att vi vill utmana våra elever på rätt kunskapsnivå.

Integrerad elev i grundskola

Hos oss kan elever som är inskrivna i anpassad grundskola i årskurserna ett till sex få sin undervisning som integrerad elev i grundskolan på sin hemort.

Elever från årskurs ett till nio erbjuds undervisning i anpassad grundskoleklass på Mogaskolan. Eleverna kan då ges möjlighet att delta i grundskolans undervisning i vissa ämnen.

Vi har ingen egen anpassad gymnasieskola men samarbetar med våra grannkommuner.

Skolan

Anpassad gymnasieskola har som särskild målsättning att förbereda eleverna för ett självständigt vuxenliv när det gäller arbete, boende och fritid. Utbildningstiden är fyra år.

.

Sanela Karanovic, Skoladministratör, 0325-182 27
Emma Svensson, Rektor, 0325-180 33

Uppdaterad: