Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Praktik i skolan

Läser du till förskollärare, fritidspedagog eller lärare? Är du nyfiken på hur PRAO fungerar?

Lärarpraktik, VFU

Välkommen att göra din VFU  hos oss. Vi tar emot cirka 20 högskolestudenter per termin i våra verksamheter.

Är du nyfiken? Läs mer om våra verksamheter under förskola, fritidshem och grundskola.

Elevpraktik, PRAO

Den 1 juli 2018 blev praktisk arbetslivsorientering (prao) obligatorisk inom grundskolan i Sverige.

All personal som arbetar inom skolan har i uppdrag att vidga elevernas perspektiv när det gäller studier och arbetsliv. Detta görs bland annat genom prao och undervisning som rör arbetslivet. Syftet är att ge elever de kunskaper och färdigheter som krävs för att fatta väl grundade beslut inför sina framtida studie- och yrkesval.

Prao ger dig som elev möjlighet att nätverka och skaffa dig viktiga kontakter som du kan ha nytta av i framtiden till exempel när du söker sommarjobb. Du får också möjlighet att se nya arbetsplatser och vidga dina perspektiv. Syftet är att få dig att upptäcka nya färdigheter och intressen som kan bli ett stöd inför ditt framtida stuide- och yrkesval.

Som företagare ger du eleverna mer kunskap och förståelse om arbetslivet, olika yrkesområden samt arbetslivets villkor och krav.

.

Uppdaterad: