Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Familjecentral

Välkommen till familjecentralen! Familjecentralen är en mötesplats där blivande föräldrar, barn och deras föräldrar kan träffas och utbyta erfarenheter. På denna sida hittar du information om familjecentralen och våra olika verksamheter.

en lite flicka som går mellan sina föräldrar 

Samlad på en plats kan du ta del av olika tjänster av betydelse för dig och ditt barns hälsa och välbefinnande. Familjecentralen är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. Vi anpassar oss utifrån hela familjens livssituation.

 • Familjecentralen finns på Klockaregatan 3 i Svenljunga tätort, följ skyltning Barnavårdscentral och Mödrahälsovård.

Vi erbjuder dig barnmorska, BHV-sköterska (barnhälsovård), socialrådgivning, och öppen förskola. Tillsammans arbetar vi för att stödja dig som blivande förälder och som förälder till små barn (från 0 år tills barnet börjar förskoleklass och därmed skrivs in i elevhälsan).

All personal har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

 

Familjecentralens syfte är att i samverkan minska:

 • fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn
 • ojämlikheten i hälsa bland barn
 • risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem som gör att barnet inte får rätt stöd i rätt tid.

Familjecentralens övergripande och långsiktiga mål är att uppnå en god och jämlik hälsa hos blivande föräldrar, föräldrar, barn och andra viktiga vuxna runt barnet.

Här samordnar Svenljunga kommun, Närhälsan och Västra Götalandsregionen sina resurser och är ett samarbete mellan socialförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning, barnavårdscentralen (BVC) och mödrahälsovården.

Under sommaren har vi semesterstängt vecka 28- 31.

 

Öppna förskolan på familjecentralen har öppet varje måndag-torsdag för olika målgrupper.

 • Måndagar 9.00-12.00- blivande föräldrar, barn 0 år- förskoleklasstart, samling cirka klockan 10.15.
 • Tisdagar 13.00- 16.00- barn 0 år- förskoleklasstart, samling cirka klockan 14.00
 • Onsdagar 9.00-12.00- Babyträff 0-18 månader, samling cirka klockan 10.00.

 

 • Följande fredagar har vi öppet för blivande föräldrar, samt föräldrar eller annan medföljande vuxen med barn nyfödd till förskoleklasstart:
 • 5 april kl. 09.00- 12.00
 • 19 april kl. 09.00- 12.00
 • 26 april kl. 09.00- 12.00
 • 17 maj kl. 09.00- 12.00
 • 24 maj kl. 09.00- 12.00

Övriga tider är det bokade grupper eller träffar.


Hos oss får du vård under och efter graviditet samt stöd inför att bli förälder. Du kan få råd om preventivmedel, stöd i föräldraskap, test för sexuellt överförbara sjukdomar och mycket mer.

Telefonnummer barnmorska: 010-435 95 30

Svenljunga Barnmorskemottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi följer ditt barns utveckling, tillväxt och hälsa samt erbjuder vaccinationer. Du kan fråga oss det mesta, från oro kring barnets hälsa till hur du kan förhålla dig till olika vardagsproblem.

Telefonnummer BHV-sköterska: 0325-61 91 00

Närhälsan Svenljunga Barnavårdcentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänstens socialsekreterare finns här för att hjälpa dig med funderingar och frågor i din familjesituation eller kring att vara förälder. Du som är blivande förälder eller förälder till barn 0-6 år, kan få råd och stöd i frågor som rör ditt barn eller ditt föräldraskap. Det kan till exempel gälla frågor om ditt barns beteende, anknytning mellan förälder/barn eller vart du kan vända dig i olika livssituationer. Kontakten är kostnadsfri. Socialsekreteraren på familjecentralen omfattas av sekretess- och anmälsskyldighet, men ingen dokumentation förekommer.

Du kan också få hjälp med att kontakta olika myndigheter eller få annan samhällsinformation. Du träffar vår socialsekreterare på måndagar på öppna förskolan. Det finns möjlighet att boka enskilt samtal med socialsekreteraren. Välkommen att kontakta oss direkt på plats på familjecentralens öppna förskola, på telefon eller via övrig personal på familjecentralen.

Telefonnummer till öppna förskolan är 0325- 182 00.

Socialtjänsten når du även via vårt Kontaktcenter på telefonnummer 0325-180 00, fråga efter Individ- och familjeomsorgen (IFO, barn och unga).

Stöd till familjen

Öppna förskolan är en mötesplats där du kan träffa andra föräldrar, barn och blivande föräldrar. Vi erbjuder olika aktiviteter som främjar språk- och kunskapsutveckling såsom lek, skapande aktiviteter, sång, rytmik och sagostund. Som förälder får du i gemenskap med andra möjlighet att växa i föräldraskapet.

Den öppna förskolan är avgiftsfri. Det är medföljande vuxen som ansvarar för sitt barn och du deltar i våra aktiviteter tillsammans med ditt barn.

Välkommen till oss du som är blivande föräldrar, föräldrar, eller annan medföljande vuxen med barn från nyfödd till dess barnet börjar förskoleklass. När barnet går i förskoleklass blir det automatiskt inskriven i elevhälsan istället. Som besökare hos oss är du inte inskriven, utan du avgör själv när eller hur ofta du vill komma. Vi erbjuder både öppna grupper och riktade grupper. De riktade grupperna kan ibland kräva att du anmäler dig då det finns ett begränsat antal platser.

På den öppna förskolan arbetar förskollärare som har kunskap om förskolans verksamhet och pedagogiska frågor.

Vi serverar enklare mellanmål till självkostnadspris. Det finns tillgång till mikrovågsugn om du behöver värma mat eller välling.

Följ oss gärna på sociala medier: Instagram @familjecentral_svenljunga Länk till annan webbplats. och facebook Familjecentralen Öppen Förskola Svenljunga. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktiviteter under våren 2024

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Alla är vi experter på föräldraskap. Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur vi åstadkommer det. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

ABC består av fyra gruppträffar kring var sitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 12 deltagare. ABC är för dig som är förälder till barn från det året barnet fyller 3 år- 12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

Träff 1 – VISA KÄRLEK - Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN - Hur kan vi tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan du hantera din stress? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Aktuella föräldraträffar våren 2024

 • Kvällstid följande måndagar klockan 17.30- 20.00
  11 mars, 25 mars, 8 april och 22 april
  Anmälan senast 5 mars

 • Dagtid följande torsdagar klockan 09.30- 11.30
  22 februari, 29 februari, 7 mars och 14 mars
  Anmälan senast 15 februari
  På ABC dagtid är du välkommen att ha med ditt lilla barn 0-18 månader (äldre syskon är exempelvis på förskolan).

Anmälan till: eva.bjelke@svenljunga.se , via telefon 0325-18200, via sms 073- 765 43 77 eller direkt till personalen på öppna förskolan. Ange vilken av träffarna du/ni vill delta i samt eventuella allergier.

Plats: Familjecentralens öppna förskola

 

Lilla öppna förskolan för unga föräldrar är för dig som är ung förälder eller som är gravid. Det är en möjlighet att delta i gruppverksamhet tillsammans med ditt barn.

Vi träffas i samma grupp vid tre tillfällen och vi hittar på olika aktiviteter tillsammans som pyssel, sång och lek tillsammans med barnen. Du kan få stöd och vägledning av oss som arbetar på familjecentralen (BVC-sköterska, barnmorska, socialsekreterare och förskollärare)

Gruppen är för dig som är upp till 24 år och det är gratis att delta och vi bjuder på fika.

Under träffarna kan du:

 • Träffa och lära känna andra unga föräldrar
 • Diskutera glädjeämnen, men också svårigheter som kan uppstå i föräldraskapet
 • Utbyta erfarenheter och idéer
 • Få kunskap om barns utveckling och behov

Vi träffas följande måndagar klockan 13.30-15.30 på familjecentralens öppna förskola : 8 april, 15 april och 22 april

Anmäl dig till 073-7654377, det går även bra att säga till personalen på familjecentralen.

Spädbarnsmassage är kärleksfull beröring av det lilla barnets hud, människokroppens största sinnesorgan. Spädbarnsmassage är ingen behandling utan kan bli en stund av avslappning och välbefinnande där du och ditt barn kommer varandra nära.

Du som förälder får en möjlighet att utveckla och fördjupa samspelet med ditt barn. Och det ger dig och ditt barn en upplevelse av kontakt, kommunikation innerlighet och glädje. För dig med barn 0-8 månader, barnet bör ej krypa.

Kursen är gratis och består av fem träffar. Vi träffas fäljande tisdagar klockan 09.30- 11..00: 20 februari, 27 februari, 5 mars, 12 mars och 19 mars.

Vi kommer även att erbjuda enstaka tillfällen under april, maj och juni. Datum för dessa kommer under våren.

Vi träffas på familjecentralens öppna förskola. Anmäl dig via sms eller direkt till personalen på öppna förskolan, 073- 765 43 77.

 

Läs med baby är en bokcirkel för de allra minsta. Vi träffas och utforskar/upplever böcker med våra sinnen. Med sång, rim- och ramsor och rekvisita ”bokstartar” vi våra yngsta medborgare. Du får även lära dig om det lilla barnets språkutveckling och hur stor betydelse vi vuxna har för att barnets språk ska utvecklas. För dig med barn 6-18 månader.

Vi erbjuder tre tillfällen under våren:

 • 1 februari
 • 7 mars
 • 4 april

Vi träffas på familjecentralens öppna förskola klockan 13.30- 14.30. Träffen är kostnadsfri.

Vid anmälan vilket datum du och din bebis önskar delta. Begränsat antal platser. Anmäl er till: eva.bjelke@svenljunga.se eller via telefon 0325- 18200, 073- 765 43 77


Du får lära dig att ta hand om ett barn som drabbats av hjärtstopp eller luftvägsstopp. Riktlinjerna för HLR till barn gäller från 0-18 år.

Kursen är kostnadsfri till föräldrar som går på Närhälsan Svenljunga BVC. Det kommer att finnas fika för en liten peng.

Du kan inte ta med ditt barn till detta! Vi behöver öva på en del praktiska moment.

Kursen erbjuds vid tre tillfällen under våren och är förlagd till följande torsdagar klockan 15.30- 18.00: 25 januari, 22 februari och 18 april.

Var? Familjecentralen i Svenljunga

Anmälan

Anmäl dig via SMS 072-209 78 95 Länk till annan webbplats., BHV-sköterska Linda Westberg. Ange vilket datum du önskar delta. Du får bekräftelse att du har fått en plats via SMS-svar.


Välkomna på dans och rörelse med kulturskolans danspedagog. Tillsammans med ert barn får ni möta olika dansstilar och uppleva medryckande musik, allt från Disney till HipHop. Vi utforskar dans och rörelse med våra sinnen. Låt oss ryckas med i musikens rytmer, från snabbt till avslappnande.

Aktiviteten riktar sig mot barn från 0 år till dess barnet börjar förskoleklass.

Dans och rörelse startar igen 22 januari och håller på till 27 maj, med uppehåll vecka 7 och 14 då det är lov.

Måndagar klockan 14.00-14.30

Vi träffas i Kulturskolans danssal.

Adress : Skolgatan 19 G, 512 54 Svenljunga

Föräldraträffar för dig med barn 0-18 månader. Föräldraträffarna är en samverkan mellan barnhälsovården och öppna förskolan på familjecentralen. Vi träffas och samtalar utifrån olika teman. Träffen är en del av onsdagens Babyöppet på familjecentralens öppna förskola. Tematräffen är klockan 10.30-11.00

Vårens träffar:

 • 24 januari- information om förskoleplats. Planerings/utredningssekreterare från Svenljunga kommun kommer och berättar om förskoleplacering och du kan ställa frågor.
 • 7 februari - tema infektioner. BVC berättar om infektioner och vad du som förälder kan tänka på. Passa på att ställa frågor!
 • 21 februari –tema mat med BVC.
 • 6 mars – Folktandvården besöker oss. Vi pratar om tandhälsa och tandborste delas ut.
 • 20 mars - komma igång efter förlossning med Närhälsans fysioterapeut.
 • 3 april – tema barnsäkerhet med BVC.
 • 17 april- från blöja till potta med BVC.
 • 15 maj - vi får besök av NTF (Nationella trafiksäkerhetsförbundet)
 • 29 maj- sommartips med allt vad det innebär från getingstick till solskydd med BVC.
 • 12 juni- tema inskolning på förskolan. Vi får besök av specialpedagog och förskollärare från förskolan.

Ingen anmälan krävs .

Föräldraträffar för förstagångsfäräldrar är för dig/er som blivit förälder för första gången och tillhör barnhälsovården på Närhälsan Svenljunga. Ni träffas i samma grupp vid två tillfällen. Här får du/ni träffa andra nyblivna föräldrar som fått barn samtidigt som dig/er. Ni får möjlighet att dela tankar och känslor kring föräldraskapet, familjelivet och vi pratar om det som är viktigt den första tiden, till exempel anknytning, samspel, amning/ersättning och hur det är att vara förälder.

Familjecentralens BHV- sköterkska, förskollärare och socialsekreterare deltar. Träffarna är kostnandsfria och vi bjuder på fika.

Träffarna är förlagda till måndagar klockan 14.00- 15.30 på familjecentralens öppna förskola. Inbjudan med tider och datum, samt hur ni anmäler er får ni av er BHV-sköterska.

Öppna förskolan 0- 6 år flyttar ut sin verksamhet och besöker olika lekplatser i kommunen. Kom och träffa oss följande måndagar klockan 13.30- 15.30:

 • 6 maj- Östra Frälunda, lekplats Tvärgatan
 • 13 maj -Överlida, lekplats Ringvägen
 • 20 maj - Sexdrega, lekplats Rönnvägen
 • 10 juni - Mårdaklev, lekplats Bergstigen
 • 17 juni - Svenljunga, lekplats Thilanderska parken med midsommarfirande

Medtag eget mellanmål.

Vägbeskrivning

.

Eva Bjelke, Samordnare, 073-765 43 77

Uppdaterad: