Tillbaka till startsidan

Du är här:

Familjecentral

Snart öppnar vi en familjecentral! Målet är att kunna starta igång under hösten 2022. Familjecentralen kommer finnas i samma byggnad som vårdcentralen. På denna sida hittar du information om vår framtida familjecentral och hur långt vi har kommit i arbetet.

en lite flicka som går mellan sina föräldrar 

Mötesplats

Familjecentralen är en mötesplats där blivande föräldrar, barn och deras föräldrar kan träffas och utbyta erfarenheter.

Familjecentralens öppna förskola kommer vara en mötesplats för blivande föräldrar, barn 0- 6 år och deras föräldrar.

Du kommer och går som det passar dig under öppettiderna och ingen anmälan behövs. Det är förälder eller annan medföljande vuxen som ansvarar för sitt/sina barn under vistelsen och det är viktigt att du som vuxen själv deltar i verksamheten. Vi kommer erbjuda olika aktiviteter som främjar språk- och kunskapsutveckling så som lek, skapande aktiviteter, sång/rytmik, sagostund. Här kommer du också kunna få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer.

Familjecentralen kommer även att erbjuda riktade grupper utifrån behov och önskemål.

Syftet med verksamheten är att stödja föräldrar i deras föräldraskap och främja en god hälsoutveckling hos barn och familjer. Arbetet på familjecentralen är inriktat på att förstärka det som familjer mår bra av och att tidigt förebygga sådant som kan leda till problem eller ohälsa.

Din och barnens delaktighet och önskemål är viktiga för oss. Tillsammans utformar vi verksamheten. Framöver kommer du ha möjlighet att lämna förslag i vår förslagslåda eller lämna dem direkt till personalen som finns på plats.

Familjecentralen är ett samarbete mellan socialförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning, Barnavårdscentralen (BVC) och mödrahälsovården.

Just nu

  • Familjecentralens lokal håller på att färdigställas.
  • Vi planerar att öppna hösten 2022.
  • Ni kommer kunna följa oss på sociala medier.
  • Planering för Bokstart (mer information kommer).
  • Rekrytering av förskollärare är avslutad och finns på plats för att starta upp och förbereda familjecentralens verksamhet.
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Eva Bjelke, Samordnare, 0325-180 00

Uppdaterad: