Tillbaka till startsidan

Du är här:

Familjecentral

Välkommen till familjecentralen! Familjecentralen är en mötesplats där blivande föräldrar, barn och deras föräldrar kan träffas och utbyta erfarenheter. På denna sida hittar du information om familjecentralen och våra olika verksamheter.

en lite flicka som går mellan sina föräldrar 

Samlad på en plats kan du ta del av olika tjänster av betydelse för dig och ditt barns hälsa och välbefinnande. Familjecentralen är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. Vi anpassar oss utifrån hela familjens livssituation.

 • Familjecentralen finns på Klockaregatan 3 i Svenljunga tätort, samma ingång som Barnavårdscentralen och Mödrahälsovården.

Vi erbjuder dig barnmorska, BHV-sköterska (barnhälsovård), socialrådgivning, och öppen förskola. Tillsammans arbetar vi för att stödja dig som blivande förälder och som förälder till små barn (från 0 år tills barnet börjar förskoleklass och därmed skrivs in i elevhälsan).

All personal har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

Öppna förskolan på familjecentralen har öppet varje måndag-torsdag för olika målgrupper.

 • måndagar 9.00-12.00: barn mellan 0-6 år, samling cirka klockan 10.00.
 • måndagar eftermiddag: Lilla öppna förskolan (anmälan krävs).
 • tisdagar: tematräffar där anmälan ofta krävs.
 • onsdagar 9.00-12.00: Babyträff 0-18 månader, samling cirka klockan 10.00.
 • onsdagar eftermiddag: tematräffar där anmälan ofta krävs.
 • torsdagar: tematräffar där anmälan ofta krävs.

Hos oss får du vård under och efter graviditet samt stöd inför att bli förälder. Du kan få råd om preventivmedel, stöd i föräldraskap, test för sexuellt överförbara sjukdomar och mycket mer.

Telefonnummer barnmorska: 010-435 95 30

Svenljunga Barnmorskemottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi följer ditt barns utveckling, tillväxt och hälsa samt erbjuder vaccinationer. Du kan fråga oss det mesta, från oro kring barnets hälsa till hur du kan förhålla dig till olika vardagsproblem.

Telefonnummer BHV-sköterska: 0325-61 91 00

Närhälsan Svenljunga Barnavårdcentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänstens socialsekreterare finns här för att hjälpa dig med funderingar och frågor i din familjesituation eller kring att vara förälder. Du kan också få hjälp med att kontakta olika myndigheter eller få annan samhällsinformation. Du träffar socialsekreterare på måndagar på öppna förskolan, det finns möjlighet att boka enskilt samtal med socialsekreterare.

Socialtjänsten når du via vårt Kontaktcenter på telefonnummer 0325-180 00, fråga efter Individ- och familjeomsorgen (IFO, barn och unga).

Stöd till familjen

Öppna förskolan är en mötesplats där du kan träffa andra föräldrar, barn och blivande föräldrar. Vi erbjuder olika aktiviteter som främjar språk- och kunskapsutveckling såsom lek, skapande aktiviteter, sång, rytmik och sagostund. Som förälder får du i gemenskap med andra möjlighet att växa i föräldraskapet.

Den öppna förskolan är avgiftsfri. Det är medföljande vuxen som ansvarar för sitt barn och du deltar i våra aktiviteter tillsammans med ditt barn.

Välkommen till oss du som är blivande föräldrar, föräldrar, eller annan medföljande vuxen med barn från nyfödd till dess barnet börjar förskoleklass. När barnet går i förskoleklass blir det automatiskt inskriven i elevhälsan istället. Som besökare hos oss är du inte inskriven, utan du avgör själv när eller hur ofta du vill komma. Vi erbjuder både öppna grupper och riktade grupper. De riktade grupperna kan ibland kräva att du anmäler dig då det finns ett begränsat antal platser.

På den öppna förskolan arbetar förskollärare som har kunskap om förskolans verksamhet och pedagogiska frågor.

Vi serverar enklare mellanmål till självkostnadspris. Det finns tillgång till mikrovågsugn om du behöver värma mat eller välling.

Följ oss gärna på sociala medier: Instagram @familjecentral_svenljunga Länk till annan webbplats. och facebook Familjecentralen Öppen Förskola Svenljunga. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjecentralen har samma ingång som Barnavårdscentralen och Mödrahälsovården i Svenljunga tätort, Klockaregatan 3.

Familjecentralens syfte är att i samverkan minska:

 • fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn
 • ojämlikheten i hälsa bland barn
 • risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem som gör att barnet inte får rätt stöd i rätt tid.

Familjecentralens övergripande och långsiktiga mål är att uppnå en god och jämlik hälsa hos blivande föräldrar, föräldrar, barn och andra viktiga vuxna runt barnet.

Här samordnar Svenljunga kommun, Närhälsan och Västra Götalandsregionen sina resurser och är ett samarbete mellan socialförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning, barnavårdscentralen (BVC) och mödrahälsovården.

Aktiviteter under våren 2023

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Alla är vi experter på föräldraskap. Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur vi åstadkommer det. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 12 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

Träff 1 – VISA KÄRLEK - Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN - Hur kan vi tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan du hantera din stress? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Aktuell föräldraträff våren 2023

Vi träffas vid fyra tillfällen på måndagar 24 april, 8 maj, 15 maj och 22 maj klockan 17.30-20.00 i öppna förskolans lokal, familjecentralen.

Anmälan

Anmäl dig senast den 19 april till: eva.bjelke@svenljunga.se eller telefon 0325-182 00 (öppna förskolan)

Lilla öppna förskolan är för dig med barn 0-1 år eller som är gravid och känner att du behöver extra stöd i föräldrarollen.

Det kan finnas olika anledningar till att föräldrar behöver extra stöd som exempelvis:

 • osäkerhet i föräldrarollen
 • ensamhet
 • psykisk ohälsa
 • NPF-diagnos (neuropsykiatriskfunsktionsvariation)
 • Saknar stöd från sin omgivning
 • Tycker öppna förskolans grupper är för stora och vill veta vilka som kommer
 • Ung förälder

Vi samtalar om föräldraskap i vardagen och har en samling tillsammans. Fika till självkostnadspris.

I lilla öppna förskolans grupp finns plats för fem familjer. Gruppen leds av förskollärare och socialsekreterare. Vi träffas på familjecentralen måndagar klockan 13.00-15.00.

Första gruppen träffas följande måndagar: 27 februari, 6 mars, 20 mars, 27 mars, 3 april och 17 april.

Känner du att detta är något för dig kan du prata med din barnmorska, BHV-sköterska, socialsekreterare eller öppna förskolan så kan vi tillsammans prata om detta är något för dig.

Anmälan

Anmäl dig till 0325-182 00 (öppna förskolan).

Spädbarnsmassage är kärleksfull beröring av det lilla barnets hud, människokroppens största sinnesorgan. Spädbarnsmassage är ingen behandling utan kan bli en stund av avslappning och välbefinnande där du och ditt barn kommer varandra nära.

Du som förälder får en möjlighet att utveckla och fördjupa samspelet med ditt barn. Och det ger dig och ditt barn en upplevelse av kontakt, kommunikation innerlighet och glädje. För dig med barn 0-10 månader.

Kursen innefattar fem tillfällen:

Tisdagar: 7 mars, 14 mars, 21 mars, 28 mars och 4 april

Tid: klockan 13.00 – 14.15

Plats: öppna förskolan (Svenljunga tätort)

Anmälan

Anmälan krävs, begränsat antal platser. Anmäl dig till eva.bjelke@svenljunga.se eller telefon 0325-182 00 Länk till annan webbplats.

Vi kommer även erbjuda enstaka träffar under våren.

Läs med baby är en bokcirkel för de allra minsta. Vi ses vid fyra tillfällen i en liten grupp, max fem bebisar, där vi utforskar och upplever böcker med våra sinnen. Med sång, rim- och ramsor och rekvisita ”bokstartar” vi våra yngsta medborgare. Du får även lära dig om det lilla barnets språkutveckling och hur stor betydelse vi vuxna har för att barnets språk ska utvecklas. För dig med barn 0-12 månader.

Vi erbjuder Läs med baby med start vid två tillfällen på torsdagar under våren på öppna förskolan (Svenljunga tätort):

Träff 1: 2 mars, 9 mars och 16 mars, 23 mars klockan 13.00-14.30 Anmälan krävs senast 16 februari

Träff 2: 13 april, 20 april, 27 april och 4 maj, klockan 13.00-14.30 Anmälan krävs senast 6 april

Anmälan

Anmäl dig till eva.bjelke@svenljunga.se eller telefon 0325-182 00 Länk till annan webbplats. (öppna förskolan)

Denna aktivitet riktar sig främst till dig som är en utrikesfödd förälder som är föräldraledig eller av annan anledning är hemma.

Du som är föräldraledig eller arbetssökande och som har barn i åldern 0-6 år kan tillsammans med ditt barn komma till ”Språka med öppna förskolan”. Här får du möjlighet att tillsammans med andra utveckla ditt föräldraskap genom samtal och aktiviteter med fokus på språk. Vi har språkutvecklande aktiviteter tillsammans med barnen genom sång, sagor och lek. Du får också lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar. Vi kommer både få besök och genomföra studiebesök på exempelvis förskolor.

Välkommen till familjecentralens öppna förskola på tisdagar.

Vi börjar klockan 09.30 och slutar klockan 12.00.

Ingen anmälan.

Du får lära dig att ta hand om ett barn som drabbats av hjärtstopp eller luftvägsstopp. Riktlinjerna för HLR till barn gäller från 0-18 år.

Kursen är kostnadsfri till föräldrar som går på Närhälsan Svenljunga BVC. Det kommer att finnas fika för en liten peng.

Du kan inte ta med ditt barn till detta! Vi behöver öva på en del praktiska moment.

När? Torsdag 23 mars klockan 15.30-18.00

Var? Familjecentralen i Svenljunga

Anmälan

Anmäl dig via SMS 072-209 78 95 Länk till annan webbplats., BHV-sköterska Linda Westberg. Du får bekräftelse att du har fått en plats via SMS-svar.

Kursen erbjuds en gång i månaden på torsdagarna 23 mars, 20 april, och 25 maj.

Välkomna på dans och rörelse med kulturskolans danspedagog. Tillsammans med ditt barn får ni möta olika dansstilar och uppleva medryckande musik, allt från Disney till HipHop. Vi utforskar dans och rörelse med våra sinnen. Låt oss ryckas med i musikens rytmer, från snabbt till avslappnande.

Vi träffas i kulturskolans danslokal, Skolgatan 19G, Svenljunga tätort följande onsdagar klockan 13.30-14.00:

8 mars, 15 mars, 29 mars, 19 april, 26 april, 3 maj och 10 maj.

Aktiviteten är anpassad för barn i åldern 3-6 år, men även yngre barn är välkomna att uppleva musik och rörelse. Du deltar tillsammans med ditt barn.

Kostnadsfritt, ingen anmälan krävs. Personal från familjecentralen finns med.

Föräldraträffar för dig med barn 0-18 månader. Föräldraträffarna är en samverkan mellan barnhälsovården och öppna förskolan på familjecentralen. Vi träffas och samtalar utifrån olika teman. Träffen är en del av onsdagens Babyöppet på familjecentralens öppna förskola. Tematräffen är klockan 10.30-11.00

Vårens träffar:

 • 8 mars- infektioner. BHV-sköterska berättar om infektioner och vad du kan tänka på som förälder.
 • 22 mars- information om förskoleplats. Planerings/utredningssekreterare från Svenljunga kommun kommer och berättar om förskoleplacering och du kan ställa frågor.
 • 5 april – tema språk. Besök av logoped, vi pratar om språk och samspel.
 • 19 april – tema anknytning. Vår socialsekreterare kommer ha samtal om anknytning och föräldrarollen.
 • 3 maj – inskolning och att börja förskolan, specialpedagoger från förskolan besöker oss.
 • 17 maj – tema sommar. Tillsammans med BHV-sköterska samtalar vi om vad som kan vara bra att tänka på inför sommaren med sol, värme, spännande bär och djur som vi kan träffa på.

Ingen anmälan .

Väntar du barn och vill träffa blivande föräldrar? Familjecentralen bjuder in till Gravidträffar följande måndagar klockan 15.30-16.30:

 • 3 april
 • 12 maj – barnmorska finns med under träffen
 • 12 juni – BHV-sköterska (barnhälsovård) är med och samtalar om vad som kan vara bra att veta när du/ni kommer hem från förlossning och BB.

Fokus ligger på att nätverka och träffa andra blivande föräldrar. Det är era tankar och behov som styr samtalen. Ingen anmälan krävs. Vi bjuder på enklare fika.

Under våren erbjuder vi två digitala tematräffar. På tematräffarna är det någon av oss på familjecentralen, eller en inbjuden gäst, som berättar om ett tema som rör dig, ditt barn eller föräldraskapet.
 • 5 april klockan 14.30-15.15 tema Små barn och digitalisering (anmälan senast 4 april)
 • 10 maj klockan 14.30-15.15 tema normer och relationer i föräldraskapet med Stina Nilss RSFL Sjuhärad (anmälan senast 5 maj)

Välkommen att anmäla dig till en eller flera tematräffar, du kan anmäla dig via telefon eller e-post.

eva.bjelke@svenljunga.se eller 0325- 182 00

Du behöver ange e-postadress för att kunna delta. Du får en länk skickad till dig, träffen sker via Teams.

.

Eva Bjelke, Samordnare, 0325-180 00

Uppdaterad: