Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Familjecentral

Välkommen till familjecentralen! Familjecentralen är en mötesplats där blivande föräldrar, barn och deras föräldrar kan träffas och utbyta erfarenheter. På denna sida hittar du information om familjecentralen och våra olika verksamheter.

en lite flicka som går mellan sina föräldrar 

Samlad på en plats kan du ta del av olika tjänster av betydelse för dig och ditt barns hälsa och välbefinnande. Familjecentralen är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. Vi anpassar oss utifrån hela familjens livssituation.

 • Familjecentralen finns på Klockaregatan 3 i Svenljunga tätort, följ skyltning Barnavårdscentral och Mödrahälsovård.

Vi erbjuder dig barnmorska, BHV-sköterska (barnhälsovård), socialrådgivning, och öppen förskola. Tillsammans arbetar vi för att stödja dig som blivande förälder och som förälder till små barn (från 0 år tills barnet börjar förskoleklass och därmed skrivs in i elevhälsan).

All personal har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

 

Öppna förskolan på familjecentralen har öppet varje måndag-torsdag för olika målgrupper. Från vecka 32 har vi öppet fäljande tider:

 • Måndagar 9.00-12.00- blivande föräldrar, barn 0 år- förskoleklasstart, samling cirka klockan 10.15.
 • Tisdagar 13.00- 16.00- barn 0 år- förskoleklasstart, samling cirka klockan 14.00
 • Onsdagar 9.00-12.00- Babyträff 0-18 månader, samling cirka klockan 10.00.

Övriga tider är det bokade grupper eller träffar.

OBS! Öppna förskolan är stängd måndagen 4 september på grund av kompetensutveckling för familjecentralens personal.


Hos oss får du vård under och efter graviditet samt stöd inför att bli förälder. Du kan få råd om preventivmedel, stöd i föräldraskap, test för sexuellt överförbara sjukdomar och mycket mer.

Telefonnummer barnmorska: 010-435 95 30

Svenljunga Barnmorskemottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi följer ditt barns utveckling, tillväxt och hälsa samt erbjuder vaccinationer. Du kan fråga oss det mesta, från oro kring barnets hälsa till hur du kan förhålla dig till olika vardagsproblem.

Telefonnummer BHV-sköterska: 0325-61 91 00

Närhälsan Svenljunga Barnavårdcentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänstens socialsekreterare finns här för att hjälpa dig med funderingar och frågor i din familjesituation eller kring att vara förälder. Du som är blivande förälder eller förälder till barn 0-6 år, kan få råd och stöd i frågor som rör ditt barn eller ditt föräldraskap. Det kan till exempel gälla frågor om ditt barns beteende, anknytning mellan förälder/barn eller vart du kan vända dig i olika livssituationer. Kontakten är kostnadsfri. Socialsekreteraren på familjecentralen omfattas av sekretess- och anmälsskyldighet, men ingen dokumentation förekommer.

Du kan också få hjälp med att kontakta olika myndigheter eller få annan samhällsinformation. Du träffar vår socialsekreterare på måndagar på öppna förskolan. Det finns möjlighet att boka enskilt samtal med socialsekreteraren. Välkommen att kontakta oss direkt på plats på familjecentralens öppna förskola, på telefon eller via övrig personal på familjecentralen.

Telefonnummer till öppna förskolan är 0325- 182 00.

Socialtjänsten når du även via vårt Kontaktcenter på telefonnummer 0325-180 00, fråga efter Individ- och familjeomsorgen (IFO, barn och unga).

Stöd till familjen

Öppna förskolan är en mötesplats där du kan träffa andra föräldrar, barn och blivande föräldrar. Vi erbjuder olika aktiviteter som främjar språk- och kunskapsutveckling såsom lek, skapande aktiviteter, sång, rytmik och sagostund. Som förälder får du i gemenskap med andra möjlighet att växa i föräldraskapet.

Den öppna förskolan är avgiftsfri. Det är medföljande vuxen som ansvarar för sitt barn och du deltar i våra aktiviteter tillsammans med ditt barn.

Välkommen till oss du som är blivande föräldrar, föräldrar, eller annan medföljande vuxen med barn från nyfödd till dess barnet börjar förskoleklass. När barnet går i förskoleklass blir det automatiskt inskriven i elevhälsan istället. Som besökare hos oss är du inte inskriven, utan du avgör själv när eller hur ofta du vill komma. Vi erbjuder både öppna grupper och riktade grupper. De riktade grupperna kan ibland kräva att du anmäler dig då det finns ett begränsat antal platser.

På den öppna förskolan arbetar förskollärare som har kunskap om förskolans verksamhet och pedagogiska frågor.

Vi serverar enklare mellanmål till självkostnadspris. Det finns tillgång till mikrovågsugn om du behöver värma mat eller välling.

Följ oss gärna på sociala medier: Instagram @familjecentral_svenljunga Länk till annan webbplats. och facebook Familjecentralen Öppen Förskola Svenljunga. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjecentralens syfte är att i samverkan minska:

 • fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn
 • ojämlikheten i hälsa bland barn
 • risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem som gör att barnet inte får rätt stöd i rätt tid.

Familjecentralens övergripande och långsiktiga mål är att uppnå en god och jämlik hälsa hos blivande föräldrar, föräldrar, barn och andra viktiga vuxna runt barnet.

Här samordnar Svenljunga kommun, Närhälsan och Västra Götalandsregionen sina resurser och är ett samarbete mellan socialförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning, barnavårdscentralen (BVC) och mödrahälsovården.

Aktiviteter under hösten 2023

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Alla är vi experter på föräldraskap. Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur vi åstadkommer det. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

ABC består av fyra gruppträffar kring var sitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 12 deltagare. ABC är för dig som är förälder till barn från det året barnet fyller 3 år- 12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

Träff 1 – VISA KÄRLEK - Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN - Hur kan vi tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan du hantera din stress? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Aktuell föräldraträff 2023

 • Kvällstid följande måndagar klockan 17.30- 20.00
  9 oktober, 23 oktober, 6 november och 20 november
  Anmälan senast fredag 2 oktober

 • Dagtid följande torsdagar klockan 09.30- 11.30
  14 september, 21 september, 28 september och 5 oktober
  Anmälan senast torsdag 7 september
  På ABC dagtid är du välkommen att ha med ditt lilla barn 0-18 månader (äldre syskon är exempelvis på förskolan).

Anmälan till: eva.bjelke@svenljunga.se , via telefon 0325-18200 eller direkt till personalen på öppna förskolan. Ange vilken av träffarna du/ni vill delta i.

Plats: Familjecentralens öppna förskola

 

Lilla öppna förskolan är för dig med barn 0-6 år eller som är gravid och känner att du behöver extra stöd i föräldrarollen.

Det kan finnas olika anledningar till att du som förälder känner behov av extra stöd, exempelvis:

 • tycker öppna förskolans grupper är för stora och vill veta vilka som kommer
 • känner dig osäker i din föräldraroll
 • känner dig ensam
 • har psykisk ohälsa
 • har en NPF-diagnos (neuropsykiatriskfunsktionsvariation)
 • saknar stöd från din omgivning

I en liten, fast grupp bestående av samma personer träffas vi och samtalar om föräldraskap i vardagen utifrån olika teman. Vi har även en samlingstund tillsammans och fikar. Det finns plats för fem familjer och anmälan krävs. På träffarna kan du ha med dig barn upp till 18 månader.

Gruppen leds av förskollärare och socialsekreterare. Vi träffas på familjecentralens öppna förskola (Svenljunga tätort) måndgar 13.00- 14.30 vid tre tillfällen: 16 oktober, 23 oktober och 30 oktober.

Känner du/ni att detta är något för dig/er kan du prata med peronalen på familjecentralen (barnmorska, BVC-sköterska, socialsekreterare eller förskolläraren)


Spädbarnsmassage är kärleksfull beröring av det lilla barnets hud, människokroppens största sinnesorgan. Spädbarnsmassage är ingen behandling utan kan bli en stund av avslappning och välbefinnande där du och ditt barn kommer varandra nära.

Du som förälder får en möjlighet att utveckla och fördjupa samspelet med ditt barn. Och det ger dig och ditt barn en upplevelse av kontakt, kommunikation innerlighet och glädje. För dig med barn 0-8 månader, barnet bör ej krypa.

Under hösten erbjuder vi spädbarnsmassage vid fyra tillfällen på torsdgar klockan 09.30- 11.00 följande datum: 7 september, 12 oktober, 16 november och 14 december

Anmäl dig och ditt barn till BVC- sköterska Victoria, telefon 072- 23 27 730, ange vilket datum du önskar gå. Vi träffas på familjecentralens öppna förskola.

 

Läs med baby är en bokcirkel för de allra minsta. Vi ses vid tre tillfällen i en liten grupp, max fem bebisar, där vi utforskar och upplever böcker med våra sinnen. Med sång, rim- och ramsor och rekvisita ”bokstartar” vi våra yngsta medborgare. Du får även lära dig om det lilla barnets språkutveckling och hur stor betydelse vi vuxna har för att barnets språk ska utvecklas. För dig med barn 6-18 månader.

Följande omgångar startar under hösten (anmälan gäller alla tre tillfällen):

 • 22 augusti, 29 augusti och 5 september (anmälan senast 16 augusti)
 • 31 oktober, 7 november och 14 november (anmälan senast 24 oktober)

Vi träffas på familjecentralens öppna förskola klockan 09.30- 10.30, ni har sedan möjlighet att stanna kvar en stund för att samtala och leka.

Anmäl er till: eva.bjelke@svenljunga.se eller via telefon 0325- 18200


Är du nyinflyttad eller precis tagit över föräldraledigheten och är nyfiken på vår verksamhet? Eller kanske aldrig bara kommit hit? Då är du välkommen på en informationsträff på familjecentralensöppna förskola där vi berättar om vår verksamhet.

För dig som är blivande förälder och/eller har barn 0-tills dess barnet börjar förskoleklass.

Vi visar er runt och ni har möjlighet att ställa frågor.

Välkomna följande måndagar klockan 15.00- 16.00: 21 augusti, 16 oktober och 20 november.

Du får lära dig att ta hand om ett barn som drabbats av hjärtstopp eller luftvägsstopp. Riktlinjerna för HLR till barn gäller från 0-18 år.

Kursen är kostnadsfri till föräldrar som går på Närhälsan Svenljunga BVC. Det kommer att finnas fika för en liten peng.

Du kan inte ta med ditt barn till detta! Vi behöver öva på en del praktiska moment.

Kursen erbjuds vid fyra tillfällen under hösten och är förlagd till fäljande torsdagar klockan 15.30- 18.00: 14 september, 12 oktober, 16 november och 7 december.

Var? Familjecentralen i Svenljunga

Anmälan

Anmäl dig via SMS 072-209 78 95 Länk till annan webbplats., BHV-sköterska Linda Westberg. Ange vilket datum du önskar delta. Du får bekräftelse att du har fått en plats via SMS-svar.


Välkomna på dans och rörelse med kulturskolans danspedagog. Tillsammans med ert barn får ni möta olika dansstilar och uppleva medryckande musik, allt från Disney till HipHop. Vi utforskar dans och rörelse med våra sinnen. Låt oss ryckas med i musikens rytmer, från snabbt till avslappnande.

Aktiviteten riktar sig mot barn från 0 år till dess barnet börjar förskoleklass.

Dans och rörelse startar igen vecka 36 och håller på till vecka 50, med uppehåll vecka 44 då det är lov.

OBS ny dag! Måndagar klockan 14.00-14.30

Vi träffas i Kulturskolans danssal.

Adress : Skolgatan 19 G, 512 54 Svenljunga

Föräldraträffar för dig med barn 0-18 månader. Föräldraträffarna är en samverkan mellan barnhälsovården och öppna förskolan på familjecentralen. Vi träffas och samtalar utifrån olika teman. Träffen är en del av onsdagens Babyöppet på familjecentralens öppna förskola. Tematräffen är klockan 10.30-11.00

Höstens träffar:

 • 6 september- tema mat med BVC
 • 20 september- information om förskoleplats. Planerings/utredningssekreterare från Svenljunga kommun kommer och berättar om förskoleplacering och du kan ställa frågor.
 • EXTRA 27 september - vi får besök från NTF (Natonella trafiksäkerhetsförbundet): OBS- anmälan krävs senast den 20 september (anmäl dig till BVC eller öppna förskolan)
 • 4 oktober –tema samspel, lek och skärmar
 • 18 oktober – förskolans specialpedagoger besöker oss och berättar om tecken som stöd samt bildstöd.
 • 1 november- infektoner, BVC- sköterska berättar om infektioner om vad du kan tänka på som förälder inför vintersäsongen.
 • 15 november – från blöja till potta med BVC- sköterska
 • 29 november- inskolning och att börja förskola, specialpedagoger och förskollärare från förskola besöker oss.
 • 13 december- vi avslutar hösten och vinterns föräldraträffar med "lussefika".

Ingen anmälan .

Föräldraträffar för förstagångsfäräldrar är för dig/er som blivit förälder för första gången och tillhör barnhälsovården på Närhälsan Svenljunga. Ni träffas i samma grupp vid två tillfällen. Här får du/ni träffa andra nyblivna föräldrar som fått barn samtidigt som dig/er. Ni får möjlighet att dela tankar och känslor kring föräldraskapet, familjelivet och vi pratar om det som är viktigt den första tiden, till exempel anknytning, samspel, amning/ersättning och hur det är att vara förälder.

Familjecentralens BHV- sköterkska, förskollärare och socialsekreterare deltar. Träffarna är kostnandsfria och vi bjuder på fika.

Träffarna är förlagda till måndagar klockan 14.00- 15.30 på familjecentralens öppna förskola. Inbjudan med tider och datum, samt hur ni anmäler er får ni av er BHV-sköterska.

Under augusti månad flyttar öppna förskolan, 0- 6 år, ut sin verksamhet och besöker olika lekplatser i kommunen. Kom och träffa oss följande måndagar klockan 13.00- 14.30:

 • 7 augusti - Holsjunga, lekplats Gamla Järnvägen
 • 21 augusti - Sexdrega, lekplats Rådjursvägen
 • 28 augusti - Mjöbäck, lekplats Regnbågen

Medtag eget mellanmål.

Vägbeskrivning

Välkommen på språklek med ditt barn!

Barn prövar tidigt språkets hemliga nycklar och barnets språkutveckling sker i samspel med andra. Kom tillsammans med din 2-3-åring och inspireras med hjälp av sagans underbar värld. Vi kommer "språkleka" tillsammans med barnen för att stimulera språkutvecklingen. Vi kommer bland annat att träffa alfons Åberg som har med sig en spännande låda. Som förälder är du den största och viktigaste förebilden för ditt barns språk-, skriv- och läsutveckling. Tillsammans med barnen testar vi på!

Vi träffas på familjecentralens öppna förskola vid två tillfällen och har plats för fem familjer. Vi träffas följande datum: onsdagar 18 oktober och 25 oktober klockan 13.30-15.30.

Anmäl er till: eva.bjelke@svenljunga.se eller via telefon 0325- 18200


Välkommen på språklek med ditt barn!

Språkstimulerande bokträff/språklek för 4- och 5-åringar tillsammans med sin vuxen. Tillsammans kommer vi upptäcka sagans magiska värld. Du som förälder deltar tillsammans med ditt barn och på så vis får du inspiration till hur du kan läsa böcker tillsammans med ditt barn på olika sätt. Vi kommer rimma och ramsa och ni kommer få prova på att ha boksamtal tillsammans med ert barn. Som förälder är du den största och viktigaste förebilden för ditt barns språk-, skriv- och läsutveckling. Tillsammans med barnen testar vi på!

Vi träffas på familjecentralens öppna förskola vid två tillfällen och har plats för fem familjer. Vi träffas följande datum: onsdagar 20 september och 27 september klockan 14:00- 16.00.

Anmäl er till: eva.bjelke@svenljunga.se eller via telefon 0325- 18200


Ålder: från 4 år till dess barnet börjar förskoleklass.

Kom tillsammans med ditt barn till öppna förskolans experimentverkstad. Här får ni tillsammans med era barn prova på enkla experiment i fysik och kemi och försöka att klura ut varför det blir som det blir. Fysikaliska fenomen och kemiska processer kan vara riktigt spännande!

Följande torsdagar klockan 13.45- 15.15 träffas vi och experimenterar: 7 september, 19 oktober och 23 november.

Anmälan krävs en vecka före träffen. Begränsat antal platser.

Anmäl er till: eva.bjelke@svenljunga.se eller via telefon 0325- 18200


För barn 9- 24 månader

Små barn och bebisar upplever med alla sinnen och med hela sin kropp. Här får barnen känna färgen med fingrarna, göra avtryck med tå och fot, prova på vad som händer när vi blandar olika kulörer.

Ombyte och handduk är bra att ta med, oömma kläder.

Vi träffas: måndag 25 september klockan 13.30- 15.00 och tisdag den 24 oktober klockan 09.30- 11.00.

Anmälan krävs, begränsat antal platser.

Anmäl er till: eva.bjelke@svenljunga.se eller via telefon 0325- 182 00

 

.

Eva Bjelke, Samordnare, 0325-180 00

Uppdaterad: