Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Fler steg mot ny skolorganisation

Under början av detta år har vi tillsammans med Svenbo arbetat med upphandling av företag som ska bygga våra nya skolor. Vi har också enats om en avsiktsförklaring med Ljunghaga friskola i Holsljunga.

Upphandling och investering

Kommunfullmäktige har godkänt verksamhetsplan och investeringsbudget för 2022-2024 där investeringar i skolstrukturen i södra kommundelen ingår.

Upphandlingen för byggnation av skolor i södra kommundelen är klar. Karlstadsbaserade Byggdialog AB får uppdraget. Nästa steg blir att vi tillsammans med Svenbo och detta företag börjar planeringen. Förhoppningsvis får vi snabbt se de första ritningarna.

Ljunghaga friskola och Holsljunga förskola

Kommunfullmäktige har beslutat om en avsiktsförklaring mellan barn- och utbildningsnämnden och Ljunghaga friskola AB. Syftet med avsiktsförklaringen är att möjliggöra för Ljunghaga friskola att bedriva en skola i fastigheten som just nu är där Holsljunga skola. Dessutom har kommunfullmäktige gett vårt kommunala bolag, Svenljunga Verksamhetslokaler AB, i uppdrag att sälja skolfastigheten till lägst bokfört värde. Det innebär att fastigheten inte får säljas för mindre än vad den är värd enligt balansräkningen.

Den kommunala skolverksamheten inom Högvad flyttas under byggtiden av de nya skolorna till Mjöbäcks skola. Enligt nuvarande planering beräknas etablering av moduler i Mjöbäck gälla från och med höstterminen 2023 till och med årsskiftet 2024/2025.

Kommunal förskola och fritidshem finns även fortsättningsvis i Holsljunga, i samma form som nu. I dagsläget finns inget annat politiskt beslut. Ljunghaga friskola har lämnat in ansökan om att utöver grundskola också starta förskola. Ärendet utreds just nu av våra handläggare inför politiskt beslut.

.

Uppdaterad: