Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Avgifter för förskola och fritidshem

Här kan du läsa mer om de avgifter och regler som gäller för barn i förskola och fritidshem under 2024.

någon som håller i sin mobil

Avgift

Barnomsorgsavgiften beräknas på hushållets skattepliktiga inkomster per månad före skatt. Avgiften betalas månadsvis, 12 månader om året, enligt nedanstående tabell. Avgiften baseras på procent av bruttoinkomsten. Enligt beslut från Skolverket kommer avgifterna att indexregleras varje år. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 56 250 kronor.

Barn 1 är familjens yngsta barn.

Förskola

Barn

Procent

Kostnad

Barn 1

3 procent av bruttoinkomsten

max 1 688 kronor

Barn 2

2 procent av bruttoinkomsten

max 1 125 kronor

Barn 3

1 procent av bruttoinkomsten

max 563 kronor

Barn 4

Ingen avgift

ingen avgift


Fritidshem

Barn

Procent

Kostnad

Barn 1

2 procent av bruttoinkomsten

max 1 125kronor

Barn 2

1 procent av bruttoinkomsten

max 563 kronor

Barn 3

1 procent av bruttoinkomsten

max 563 kronor

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Avgiftsfri allmän förskola, 3-5 år

Avgiftsfri allmän förskola, 15 timmar per vecka under läsårstiderna gäller from 1 augusti det år barnet fyller tre år till och med 31 juli det år barnet fyller sex år.

Förskola, 3-5 år

Avgift tas ut. Avgiften för dessa barn minskas med 10 procent..

Inkomstuppgift

För att du ska få rätt barnomsorgsavgift på din faktura behöver du ändra och uppdatera familjens inkomst så snart inkomsten förändras. Detta gör du via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämnar du inte någon inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt maxtaxan. För dig som har registrerat din e-postadress går det ut ett mail om du inte har uppdaterat inkomstuppgift det senaste året.

Om din månadsinkomst varierar från månad till månad räknar du ut den genomsnittliga inkomsten och uppger den.

Kommunen kontrollerar avgiften mot din taxerade inkomst hos Skatteverket. Om du har angett för låg inkomst kan du få betala mer i efterhand, om du har angett för hög inkomst kan du få pengar tillbaka.

Avgiftsgrundade inkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets samlade inkomster och andra skattepliktiga ersättningar före skatteavdrag, till exempel:

 • lön och andra skattepliktiga ersättningar i anställning
 • inkomst av rörelse
 • föräldrapenning
 • sjukpenning, sjukersättning, havandeskapspenning
 • arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd
 • arbetsmarknadsutbildning/aktivitetsersättning
 • pensioner (ej barnpension)
 • vårdbidrag, omvårdnadsdel för barn (merkostnadsdelen ska inte uppges)
 • familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • livränta (den skattepliktiga delen).

Som avgiftsgrundande inkomst räknas till exempel inte:

 • etableringsersättning/tillägg (SFI)
 • försörjningsstöd
 • studiemedel
 • studielån
 • arbetssökande utan ersättning
 • bostadsbidrag
 • underhållsbidrag.

Med hushåll menas:

 • sammanboende personer folkbokförda på samma adress, oavsett gemensamma barn eller inte
 • ensamstående
 • familjehemsföräldrar.


.

Christine Johansson, Administratör, 0325-183 49

Uppdaterad: