Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Avgiftskontroll barnomsorg

Betalade du rätt barnomsorgsavgift 2021? Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Därför genomför vi årligen en kontroll av avgiften som du betalt in. De uppgifter som du lämnat in till oss jämför vi med taxerade årsinkomster hos Skatteverket. På denna sida hittar du information om vad denna jämförelse innebär.

Du som är vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att avgiften blir korrekt. Avgiften grundar vi på hushållets skattepliktiga inkomster oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Avgiftskontroll för rättvisa

Barn och utbildningsförvaltningen gör årliga inkomstkontroller hos Skatteverket. Avgiftskontrollen genomför vi med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Om kontrollen visar att du betalt fel barnomsorgsavgift justerar vi detta.

  • Har du betalt för hög avgift gör vi en återbetalning.
  • Har du betalt för låg avgift skickar vi en retroaktiv faktura som du ska betala.

Informationsbrev om återbetalning eller pappersfaktura skickar vi ut i slutet av 2023.

Vanliga frågor och svar Avgiftskontroll barnomsorg

Har du frågor om betalning eller delbetalning? E-post för frågor om betalning eller delbetalning.

Har du frågor om avgiftskontrollen? E- post för frågor om avgiftskontrollen.

.

Sylwia Marciniak, Ekonomiadministratör, 0325-183 22
Christine Johansson, Administratör, 0325-183 49

Uppdaterad: