Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Skogsgläntans förskola, Svenljunga

För att stimulera barnens lärande och utveckling ändrar vi lekmiljöerna efter barnens intresse. Vår gård är uppdelad, en för de yngre och en för de äldre barnen, där barnen utmanas efter sina förutsättningar.

Flygbild över Skogsgläntans förskola.

Förskolan

För att barnen ska känna sig trygga tar vi pedagoger ett gemensamt ansvar för allas barn.

Vi arbetar aktivt med kvalitetsarbete utifrån ett årshjul som alla avdelningar följer. Hjulet är uppdelat i perioder utifrån förskolans läroplan. Under de olika perioderna djupdyker vi i ett specifikt område som vi dokumenterar, utvärderar och lär oss mer utav till exempel värdegrund, språk, matematik, naturvetenskap/teknik, kulturell mångfald med mera.

Förskolan tillhör och är en del av centralortens skolområde.

Lust att leka, lära och lyckas

Vi använder oss även mycket av lekplatser och naturområden i vår närmiljö. Vi har samarbete mellan avdelningarna och på vår gård möter barnen alla barn och pedagoger.

För att ge varje barn de bästa förutsättningar i sin språkutveckling, arbetar alla avdelningar aktivt med tecken som stöd och bildstöd.

Vi har precis startat ett samarbete med Svenljungas bibliotek där vi tillsammans skapar hallbibliotek. Här kan du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn låna hem böcker. Vi erbjuder böcker för alla åldrar och på olika språk. Vår förhoppning är att kunna bidra till ett ökat intresse för böcker och högläsning.

För regelbunden information till vårdnadshavare använder vi lärplattformen InfoMentor Länk till annan webbplats..

.

Uppdaterad: