Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Överlida förskola

Vi utgår från barnet och arbetar med språk, matematik, natur och teknik. Genom att använda oss av sagor, sång, musik, skapande, experimenterande och naturupplevelser upptäcker vi världen ihop. Vi har roligt tillsammans, stora som små.

Färgpennor som står upp och bilden är tagen uppifrån

Förskolan

Vår förskola är en förskola för barn mellan 1 och 5 år. Förskolan är placerad centralt i Överlida i nära anslutning till skola och bibliotek. Förskolan har ett naturskönt läge med närhet till sjöar, ängar och skogar. Genom närheten till naturen och vår fina gård, tillbringas stora delar av dagen utomhus.

Vi har två avdelningar på förskolan. Gullvivan för de yngre barnen samt Violen för de äldre barnen. Under många stunder i veckan är vi alla tillsammans både inomhus och utomhus. Vi har goda möjligheter att se varje barn och möta vårdnadshavare för att skapa relationer. Detta bidrar till ökad trygghet för det enskilda barnet.

Överlida förskola tillhör Högvad och är en del av vårt södra skolområde.

För regelbunden information till vårdnadshavare använder vi lärplattformen InfoMentor Länk till annan webbplats..

Språkutvecklande arbetssätt

Att ständigt bejaka barnens nyfikenhet och lust att lära är viktigt för oss. Genom att lyssna på barnens egna idéer försöker vi genom lek och kreativitet väcka barnens lust och utveckling.

På vår förskola använder vi oss av tecken som stöd (TAKK), det är ett verktyg för att stötta barnen i sin tidiga språkutveckling. Vi använder också bildstöd vid samlingar och vid rutinsituationer för att stödja barnens språkutveckling. Genom att använda oss av skapande och kreativa aktiviteter ger vi barnen möjlighet att utrycka sig på flera olika sätt. Ett led i det språkutvecklande arbetssättet har för oss varit att börja digitalisera verksamheten. Barnen får skapa med hjälp av QR-koder och möta sånger och sagor på flera olika språk.

.

Uppdaterad: