Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Svedjans förskola, Svenljunga

Hos oss får ditt barn möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lugn och trygg miljö. Leken står i centrum och är barnens viktigaste verktyg.

förskola och lekplats

Förskolan

Svedjans förskola ligger i Svenljunga centralort med närhet till grönområden och lekplatser. Förskolan har en stor gemensam gård med både byggd lekplats och eget skogsområde. Förskolan består av sex avdelningar uppdelade på tre flyglar. Norra flygelns avdelningar heter Haren och Ekorren och har barn i åldrarna 1 – 3 år. Västra Flygelns avdelningar heter Räven och Ugglan och har barn i åldrarna 1 – 3 år. Södra Flygelns avdelningar heter Älgen och Björnen och har barn i åldrarna 3 – 5 år.

Förskolan tillhör och är en del av centralortens skolområde.

Vad kännetecknar oss?

Språk och tydliggörande pedagogik. För att ge varje barn de bästa förutsättningar i sin språkutveckling, arbetar vi med tecken som stöd och bildstöd. Allt för att bredda vägen för våra barn och ge alla barn de bästa förutsättningar att förstå sin vardag och lära utifrån sin egen förmåga.

Varje avdelning har en egen ateljé för skapande aktiviteter. Vi ändrar regelbundet lekmiljöerna i lokalerna efter barnens intresse och önskemål, det för att uppmuntra barnens lärande, utveckling och fantasi.

All mat lagas på plats i Svedjans kök av vår kock.

För regelbunden information till vårdnadshavare använder vi lärplattformen InfoMentor Länk till annan webbplats..

Varje avdelning har fått sitt djur målat i akvarell av konstnären Sandy Nilsson.

akvarellmålningar av räv, uggla, älg, hare, björn, ekorre

Är du nyfiken på hur vår förskola ser ut? Välkommen på en digital rundvandring!

.

Uppdaterad: