Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kaminer och eldstäder

Funderar du på att sätta in en kamin eller annan eldstad? Detta behöver du först anmäla till vår byggenhet. På denna sida får du reda på hur du gör en bygganmälan och vad mer du behöver tänka på om du vill ha en kamin, vedpanna, vedeldad bastu eller badtunna.

person värmer sina händer vid en vedugn

När behöver jag bygglov eller anmälan?

Vid de flesta installationer behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du påbörjar arbetet.

Krav på anmälan

  • Installation av helt ny eldstad (inklusive vedeldad bastu eller badtunna).
  • Installation av braskassett.
  • Vid byte av bränsleslag, till exempel vid byte från oljepanna till vedpanna.
  • Vid byte eller ändring av skorsten, till exempel vid installation av insatsrör eller helt ny rökkanal.
  • Vid byte till en tyngre eldstad som kan påverka byggnadens konstruktion.

Det finns inget krav på anmälan om du byter till en likvärdig eldstad eller vid installation av pelletsbrännare i befintlig panna.

Krav på bygglov

Du behöver söka bygglov om din fastighet ligger inom detaljplanlagt område och du bygger en ny skorsten (rökkanal) som placeras och utformas så att byggnadens yttre påverkas avsevärt. Detta kan hända om skorstenen placeras långt från nocken vilket gör att skorstenen blir hög.

Tänk på detta

  • Skorstenen måste vara minst en meter högre än taktäckningen samt mynna över nock.
  • Vedpannor ska eldas mot ackumulatortank. Detta krav gäller både vid utbyte och nyinstallation.
  • Eldstäder och modulskorstenar ska vara typgodkända. Detta gäller även eldstäder som inte kräver anmälan.
  • Du bör kontakta sotaren i ett tidigt skede.
  • Innan du får börja använda eldstaden måste den besiktas av sakkunnig sotarmästare. Du ska skicka in en kopia av besiktingsprotokollet tillsammans med din signerade kontrollplan till kommunen så att du kan få ett slutbesked.

Krav på CE-märkning och prestandadeklaration

För att utsläppen av rökgaser från vedeldning ska minska har reglerna för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved ändrats. Kraven gäller när du uppför nya byggnader. Om du redan har en panna eller kamin berörs du inte av de ändrade reglerna utan kan fortsätta använda denna som du tidigare har gjort.

Installation i ny byggnad

Kraven gäller när man uppför nya byggnader. De gäller alltså för sådana kaminer och
pannor som installeras i samband med att man bygger helt nya hus.

När du köper en nyproducerad kamin eller vedspis ska den vara CE-märkt och en prestandadeklaration ska finnas. I prestandadeklarationen finns information om produktens egenskaper som Boverkets byggregler ställer krav på, det vill säga koloxidutsläpp och verkningsgrad. Det är tillverkaren som tar fram prestandadeklarationen.

Nyinstallation i befintlig byggnad

Vid nyinstallation av kaminer eller pannor som eldas med pellets eller ved i en befintlig byggnad är reglerna flexibla och det finns möjlighet till anpassning av kraven. Hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden, byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Därför måste kraven alltid fastställas utifrån den enskilda byggnaden och den aktuella åtgärden. Det är kommunen som ska göra den bedömningen så kontakta oss för att få veta vad som gäller i just ditt fall.

Byta kamin eller panna

När du ska göra mindre ändringar eller byta ut en kamin eller panna mot en annan likvärdig är reglerna också flexibla och det finns vanligtvis skäl att anpassa kraven. Kontakta oss med frågor om vad som gäller när du ska byta ut din kamin eller panna.

Du kan även läsa mer om kraven på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Helen Thilén, Byggnadsinspektör, 0325-184 33

Uppdaterad: